Haibin Zhang

Functie:
Professor Mobile Networks

Specialist en strateeg op het gebied van de volgende generatie draadloze netwerken, Green Wireless en radio-/draadloze/mobiele communicatie in het algemeen. Houdt zich momenteel bezig met 5G/6G-radionetwerken en de mogelijkheden die 5G/6G verticale sectoren kan bieden. Coördinatie van activiteiten voor kennisverwerving op het gebied van netwerktechnologieën, met name voor internationale en Europese samenwerking.

Onderzoeksgebied

In mijn onderzoek houd ik me bezig met draadloze communicatietechnologieën voor mobiele netwerken (5G en hoger), van het ontwerp van draadloze systemen en radio resource management van netwerken (zowel op basis vanmodellen als van AI) tot abstractie van technologieën voor de fysieke laag en radiopropagatie. Mijn recente onderzoeksactiviteiten zijn gericht op het ontwerpen en ontwikkelen van flexibele, robuuste en intelligente draadloze netwerken, met name radionetwerkarchitectuur en -beheersmechanismen, om te kunnen voorzien in dynamisch variërende behoeften (bijv. een combinatie van extreem hoge datasnelheid, lage latentie en hoge betrouwbaarheid) van verschillende toepassingen die nauw te maken hebben met overheidsbeleid en buitengewoon relevant zijn in het licht van de post-coronatijd, oorlogstijd en de Green Deal: gezondheidszorg, energie, slimme mobiliteit enz. Mijn onderzoekswerkzaamheden dragen rechtstreeks bij aan het PMC-cluster 'Snelle en open infrastructuren' van de TNO-unit ICT.

Recente resultaten

In de afgelopen jaren heb ik me beziggehouden met de mogelijkheden die 5G de telecomsector en verticale sectoren (slimme industrie, gezondheidszorg, slimme mobiliteit enz.) kan bieden en wat de maatschappelijke impact ervan is. Ik was/ben initiatiefnemer van nieuwe nationale en internationale onderzoeksprojecten (voorstellen), waaronder H2020 EU-Taiwan Clear5G (als Technical Manager), H2020 5G-HEART, in nauwe samenwerking met National Taiwan University en andere (inter)nationale wetenschappelijke partners, de telecomindustrie en verticale stakeholders. Ik was medevoorzitter van de mobiele groep van GreenTouch, lid van het directiecomité van COST IC1004 en COST IRACON, en had zitting in de adviesgroep van deskundigen voor de organisatie van het Europese NetWorld2020. Meer recentelijk heb ik, samen met nog 84 industriële en wetenschappeljke partners uit heel Europa en daarbuiten, succesvol een voorstel ingediend voor de COST-actie INTERACT, gericht op nieuwe opkomende radiocommunicatietechnologieën.

Belangrijkste publicaties

  • Apoorva Arora, Toni Dimitrovski, Remco Litjens, Haibin Zhang, ‘ML-based slice management in 5G networks for emergency scenarios”, Proceedings of EuCNC 2021, Porto, Portugal, 2021.
  • Meng Lu, Haibin Zhang, Bastiaan Wissingh, Robbin Blokpoel, “Advanced 5G validation trials across multiple vertical industries: Health, aquaculture and transport”, Proceedings of 8th Transport Research Arena TRA 2020, Helsinki, Finland, April 27-30, 2020.(conference cancelled due to COVID-19, abstract published).
  • Varun Nair, Remco Litjens, Haibin Zhang, “Optimisation of NB-IoT deployment for smart energy distribution networks”, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, pp. 1-15, July 2019.
  • Ljupco Jorguseski, Haibin Zhang, Sylvie Dijkstra-Soudarissanane, Michal Golinski, 2018, April, “LTE Delay Assessment for Real-Time Management of Future Smart Grids”, Mobile Networks and Applications, pp. 1-8, April 2018.

Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Postadres

Postbus 96800
2509 JE Den Haag