Smart society brengt digitale samenleving dichterbij elkaar

Thema:
Smart society

Met 'smart society' richten we ons op slimmer samenwerken, de beste infrastructuur voor nieuwe toepassingen en digitalisering volgens onze normen. Zo blijven we met elkaar verbonden. Ook als we op afstand van elkaar zijn. Ontdek wat we allemaal doen.

Social XR verbindt digitale werelden met de realiteit

De coronapandemie zorgde ervoor dat steeds meer mensen over de hele wereld binnenshuis bleven. Ze kregen te maken met uitdagingen als op afstand werken, studeren, socializen en het afnemen van diensten. We kijken dan ook uit naar de eerste grootschalige communicatiedienst die realiteit en virtualiteit laagdrempelig met elkaar verbindt.

Onze XR-software maakt het mogelijk om realtime 180 graden videobeelden van personen op een andere locatie ‘uit te knippen’ en in 3D over de realiteit ter plekke te ‘plakken’ of projecteren. Dit maakt ‘samen zijn op afstand’ mogelijk omdat je sterker beleeft dat de andere persoon in dezelfde ruimte is. Dat is een uitkomst voor veel coronagerelateerde problematiek. Maar ook om bijvoorbeeld de beschikbaarheid van schaarse diensten in sectoren als de (smart)industrie en gezondheidszorg te beschermen.

We ontwikkelen de technologie door naar specifieke markttoepassingen. Maar een brede acceptatie gaat niet vanzelf. Bovendien roept het de vraag op hoe de overheid erop toeziet dat deze ontwikkelingen de privacy van burgers niet schaadt. Deze vraagstukken houden nauw verband met elkaar en vragen om een integrale benadering waar onze kennis en ervaring bij kan helpen.

Afstand verdwijnt dankzij XR technologie

Deze video is achteraf bewerkt om je te laten zien wat wij zien als we over de toekomst fantaseren. Binnen een TNO-testopstelling is ‘Samen zijn op afstand’ een werkend concept. Maar een handzame consumentenversie met de beeldkwaliteit zoals te zien is in de video is nog toekomstmuziek.

Nederlandse XR-innovatie vraagt om versnelde ‘time to market’

Het overweldigende potentieel van XR-toepassingen voor de zakelijke sector biedt ook ongekende mogelijkheden voor bijvoorbeeld de media-entertainmentsector, de zorg- en de mobiliteitssector. Stel je voor dat je het Songfestival écht kan beleven vanuit je huiskamer. Of een topspecialist een knieoperatie kan uitvoeren in een ander land.

De druk op het ontwikkelen en naar de markt brengen van nieuwe XR-toepassingen is enorm, de concurrentie is moordend. Om op tijd een aandeel in deze zeer dynamische markt te claimen, is slagkracht en een snelle time to market van groot belang.

In ons Medialab werken we aan een generiek open source XR-ontwikkelplatform voor sociale en gedeelde ervaringen. Hiermee maken we vele scenario’s mogelijk en verkorten we de time to market voor start-ups en scale up-bedrijven enorm. Dat brengt veel nieuwe mogelijkheden gebaseerd op XR-technologie in een stroomversnelling.

Baanbrekende XR-technologie voor een smart society

Ontdek hoe we hoe we maatschappelijke uitdagingen kunnen aanpakken met social XR.

De opkomst van social XR-technologie

We werken met organisaties in allerlei sectoren aan de ontwikkeling van nieuwe XR-toepassingen. Ontdek hoe dit jouw organisatie vooruithelpt.

Er is wereldwijd een exponentieel groeiende vraag ontstaan naar innovatieve toepassingen waarbij sociale interactie op afstand plaatsvindt. Naar platforms die op een heel intuïtieve manier onze echte en de virtuele wereld ongemerkt in elkaar over laten lopen waarmee een Extended Reality (XR) gecreëerd wordt. Dit geeft een enorme verrijking aan remote samenwerken en vergaderen. En deze XR-technologie biedt ook ongekende mogelijkheden voor de media-entertainmentsector, de zorg- en mobiliteitssector.

Onze digitale infrastructuur in Nederland is een van de vooruitstrevendste ter wereld. En dat biedt grote voordelen en kansen. Het potentieel van XR-toepassingen is overweldigend. En het speelveld van ontwikkelaars is volop in beweging. We kijken uit naar de eerste grootschalige communicatiedienst die realiteit en virtualiteit laagdrempelig met elkaar weet te verbinden. Het is voor aanbieders van grootschalig aangeboden communicatiediensten van belang tijdig hun aandeel te claimen om relevant te blijven.

De druk op het ontwikkelen en naar de markt brengen van nieuwe XR-toepassingen is enorm. Willen we in Nederland en Europa deze versnelling op tijd maken? Dan vereist dit nauwe samenwerking tussen aanbieders van consumentendiensten, platformontwikkelaars en aanbieders van digitale infrastructuur.

Kies ons als onafhankelijke partner om de essentiële time to market van XR-toepassingen echt te versnellen. Ook in de begeleiding voor het vinden van de juiste projectvorm, aanpak en partners bij dit soort complexe innovatietrajecten hebben we specialisten in huis. We werken samen met organisaties in allerlei sectoren op het gebied van ontwikkeling van nieuwe XR-toepassingen. Denk hierbij aan de zorg, media entertainment, communicatie en mobiliteit.

De beste infrastructuur voor nieuwe toepassingen

Om de stroomversnelling binnen smart society een echte kans te geven is een upgrade van de digitale infrastructuur essentieel. Onze digitale infrastructuur in Nederland is een van vooruitstrevendste ter wereld. Maar die nieuwe technologieën vragen een stuk meer van de bestaande digitale infrastructuur. Ook worden ze pas gemeengoed als zij accuraat, goedkoop en zonder al te veel apparatuur op grote schaal werken. En overal beschikbaar zijn.

Daarom werken we hard aan een nauwe samenwerking tussen aanbieders van consumentendiensten, platformontwikkelaars en aanbieders van digitale infrastructuur. Alleen zo kunnen we in Nederland en Europa deze versnelling op tijd maken.

Nieuwe toepassingen vragen om 'digitale zesbaansweg'

Ontdek hoe wij helpen om de Nederlandse digitale snelwegen klaar te maken voor de dienstverlening van morgen.

Nieuwe technologieën, bijvoorbeeld social XR, vragen een stuk meer van de bestaande digitale infrastructuur en worden pas gemeengoed als zij accuraat, goedkoop en zonder al te veel apparatuur op grote schaal werken, en overal beschikbaar zijn. Willen we dat de Nederlandse digitale snelwegen de vitale aderen blijven voor de digitale dienstverlening van morgen? Dan moeten we meer en sneller innoveren in onze digitale infrastructuur.

We werken hard aan innovaties voor een optimaal functionerende digitale infrastructuur waar veeleisende applicaties zonder problemen werken naast alle andere applicaties op hetzelfde netwerk. In onze testfaciliteiten beschikken we over netwerk- en ICT-ketens. Hiermee toetsen we uiteenlopende innovaties, toepassingen en scenario's.

We zijn druk bezig met de ontwikkeling van network slicing waarmee serviceproviders eenvoudig netwerkfuncties op maat kunnen leveren voor specifieke sectoren of klanten. Door mobiele netwerken virtueel op te delen in ‘slices’ ontstaat een individueel uniek netwerk met alle bijbehorende voordelen: minder complex, meer individuele controle en flexibiliteit, en gegarandeerde op maat gemaakte prestaties voor de klant.

Een geavanceerde flexibele digitale infrastructuur lukt alleen als we de bestaande digitale netwerken en platformen met elkaar in verbinding brengen en variabel inzetbaar maken. Denk aan Clouds, Edge Computing, datacenters, enzovoort. Dat zijn complexe processen waar onze serviceproviders, netwerkaanbieders, platformaanbieders en clouddiensten optimaal moeten samenwerken maar op die manier wel hun hun positie kunnen versterken en economische kansen kunnen grijpen.

In zo’n samenwerking trekken we samen op met serviceproviders uit alle sectoren zoals telecom, de zorg, de zakelijke en de agrarische sector. Ook overheden en de industrie betrekken we hierbij. Het vinden van de juiste projectvorm, aanpak en partners is bij dit soort complexe innovatietrajecten een vak op zich. Daarom werken we binnen TNO met Innovation Orchestrators.

Digitalisering volgens onze normen

Alle ontwikkelingen binnen smart society hebben invloed op onze maatschappij. De coronacrisis maakt duidelijk dat het voor een beheersbare Nederlandse smart society van groot belang is dat we meer investeren in ICT-technologieën als kunstmatige intelligentie (AI), quantumtechnologie en gefedereerde clouddiensten. Zodat werken op afstand, zorg op afstand, onderwijs op afstand, en minder reizen zich verder kunnen ontwikkelen.

Juist ICT kan die cross-sectorale, internationale en vernieuwende rol op zich nemen. Digitalisering maakt het voor de overheid mogelijk om te luisteren naar afwijkende geluiden en stemmen in de samenleving als die zich online verenigen. En het helpt om te organiseren en signaleren om tot échte maatschappelijke impact te komen.

Een smart overheid investeert in digitalisering voor de toekomst

Ontdek hoe onze overheden bij de digitalisering van de samenleving een regisserende rol kunnen nemen. Om zo onze maatschappij nog beter voor te bereiden op de uitdagende toekomst.

Hoe gebruik je nieuwe databronnen en technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie (AI) om nieuwe inzichten op te doen en beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen? We hebben een methodiek ontwikkeld voor beleidsmakers: het Policy Lab. Hiermee helpen we de overheid met het verkennen van strategieën en met het onderzoeken wat digitalisering van de maatschappij voor beleid betekent.

Vanzelfsprekend wil je dat data veilig, en slechts tijdelijk, opgeslagen wordt. Momenteel is de afhankelijkheid van big data op niet-Europese servers te groot. Daarom zijn we met een groot aantal kennispartners aangesloten bij het Europese cloudplatform Gaia-X. Gaia-X ontwikkelt zelf geen cloud-infrastructuur, maar stelt ‘ethische’ richtlijnen, beleid en technische documentatie op waarmee bedrijven in de smart society onderling data kunnen uitwisselen en opslaan onder Europese regels. Alleen op die manier zijn verantwoorde data-analytics mogelijk op lokale platforms waarbij data maar tijdelijk opgeslagen wordt.

Onze overheden kunnen nu een regisserende rol nemen en doorpakken om onze maatschappij nog beter voor te bereiden op de uitdagende toekomst met ICT als sleuteltechnologie. Naar verwachting neemt het gebruik van data en algoritmen voor maatschappelijke toepassingen alleen maar toe. Daarop bouwen kan alleen als we beschikken over de zekerheid van de juiste informatie en expertise, die betrouwbaar is en in de juiste context wordt gezien.

We werken aan innovatieve ICT-oplossingen die zowel analyses verbeteren als het verantwoord gebruik ervan mogelijk maken. Met Big (Open) Data in combinatie met kunstmatige intelligentie (AI) kunnen we bijvoorbeeld slimme kruisverbanden maken. Op al deze niveaus werken we als kennispartner mee aan de nodige innovaties, vaak in publiek-private samenwerkingsverbanden.

Laat je verder inspireren

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.