Embedded Systems Innovation

Thema:
Systeeminnovatie

De Nederlandse hightechindustrie kent een grote economische en maatschappelijke waarde voor Nederland. Innovatie houdt deze bedrijven in een leidende marktpositie. Het is essentieel dat de innovatiekracht continue versterkt wordt. ESI ontwikkelt methodieken om de industrie te ondersteunen en draagt eraan bij de resultaten toegepast te krijgen.

Nederland staat aan de top van de hightechindustrie

Dan moet je denken aan complexe systemen, zoals industriële printers, geavanceerde computerchipmachines en medische systemen voor in ziekenhuizen. Om aan de top te blijven, en om te zorgen dat de Nederlandse concurrentiepositie nog beter wordt, is onderzoek en ontwikkeling nodig naar methoden om systemen te ontwikkelen waarin software een cruciale rol speelt.

Dat doen we door grote bedrijven samen te laten werken aan de uitdagingen waar ze allemaal tegenaan lopen. Het is belangrijk dat er een kennispartij is die dit bij elkaar brengt.

ESI is een onderzoekscentrum voor open innovatie gehost door TNO

Als kennispartij zetten we in op sterke partnersamenwerkingen met toonaangevende hightechbedrijven. ESI wil de hightechindustrie vooruit helpen door de doorlooptijden en effectiviteit van hun productinnovatieprocessen te verbeteren. Dit gebeurt door de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe methoden en technieken voor systeemontwerp en engineering.

ESI streeft dit doel na door het:

  • opstellen van een duidelijke agenda en programma
  • uitvoeren van een nationaal en internationaal onderzoeksprogramma in nauwe samenwerking met de hightechindustrie en met academisch onderzoek
  • delen van kennis en methodieken die zij ontwikkelt, zoals een uitgebreid competentieontwikkelingsprogramma
  • zorgen voor brede toepasbaarheid van haar onderzoeksresultaten

Samen beter zijn door open innovatie

Open innovatie gaat over samen beter zijn. Samen oplossingen vinden voor gedeelde problemen en uitdagingen. En kennis en inzichten delen, zodat bedrijven en de maatschappij als geheel ze kunnen benutten. Studenten nemen deel tijdens hun afstudeerprojecten. En universiteiten leren veel door samen te werken in onderzoeksprojecten in een open innovatie-omgeving. Dat is ook een goede plek om kennis te benutten en waarde te creëren voor de samenleving.

Complexiteit doorbreken

Systemen worden steeds complexer en de gebruikers ervan eisen meer en meer. De digitalisering van de systemen is een belangrijke veroorzaker van complexiteitsproblemen die bij veel bedrijven op dezelfde manier voorkomen. Het ontwikkelen van nieuwe systemen wordt steeds ingewikkelder en open innovatie helpt bedrijven om door te bouwen op de ervaringen van anderen. Zij kunnen dit niet alleen. Door de complexiteit is het nodig dat ontwikkelaars samen kunnen werken met hun leveranciers in een geschikte omgeving.

Een voorbeeld van zo'n samenwerking met ESI is het Virtual Cathlab van Philips. Dat is een getrouwe digitale kopie van een fysiek medisch apparaat in ontwikkeling. Hiermee kunnen artsen het apparaat testen en de functionaliteit verbeteren nog voordat het apparaat echt bestaat. Daardoor gaat de ontwikkeling veel sneller.

Vijf aandachtsgebieden

ESI werkt samen met industriële en academische partners in projecten op basis van de ‘industry-as-a-lab’-aanpak. De onderwerpen zijn afgeleid van strategische industriële problemen. Zo kunnen we het wetenschappelijk onderzoek leveren dat nodig is om praktische industriële oplossingen te ontwikkelen.

Het onderzoek bestaat uit vijf programmalijnen:

  1. System performance: prestaties van systemen realiseren en verbeteren.
  2. System dependability: zorgen dat systemen 24x7 betrouwbaar werken.
  3. System evolvability: het continue voortbouwen op een systeem met uitbreidingen en aanpassingen.
  4. Systems in context: systemen kunnen integreren in een context bij de klant en met andere systemen een groter geheel kunnen vormen.
  5. System architecting: de koppeling leggen tussen klantwaarde, marktwaarde en techniek.

Delen, leren en versnellen

Via de ESI academy maken we de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en mindset mogelijk. Het programma bestaat uit drie leerconcepten:

Delen: Ontwikkel je professionele en/of persoonlijke competenties door ervaringen te delen met vakgenoten binnen en buiten het bedrijf.

Leren: Ontwikkel nieuwe technische kennis en vaardigheden door deel te nemen aan workshops, webinars, cursussen en micro-learnings.

Versnellen: Versnel de ontwikkeling van vakinhoudelijke en leiderschapscompetenties door de strategische innovatiethema's van je bedrijf te koppelen aan een intern programma voor competentieontwikkeling.

Aansluiten bij het ESI netwerk?

Continue innovatie in geavanceerde systeem ontwerp methoden en technieken is broodnodig om de Nederlandse koppositie in de hightechindustrie hoog te houden. Wil je deelnemen in ons netwerk, zoals via het programma delen, leren, versnellen? Neem dan contact op met Jacco Wesselius.

Laat je inspireren

11 resultaten, getoond 1 t/m 5

Federated learning: maak kennis met privacybestendige data analyse

Informatietype:
Artikel

Federated Learning is een privacyvriendelijke manier om data te analyseren. Het gebruikt een decentrale en privacyvriendelijke vorm van machine learning.

Nederlandse Willy Wortels maar buitenlandse Dagoberts

Informatietype:
Insight
23 juni 2022

Hardnekkig probleem in de Nederlandse innovatieketen - de flessenhals in het innovatielandschap - bestendigd en versterkt in de beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap van minister Dijkgraaf (17 juni 2022), volgens Peter Werkhoven, Chief Scientific Officer TNO.

Secure multi-party computation

Informatietype:
Artikel

Hoe deel je als organisatie veilig informatie zonder gevoelige data prijs te geven? Wij leveren een bijdrage door Secure Multi-Party Computation.

Duurzame landbouw door digitalisering

Informatietype:
Artikel

Duurzame landbouw is de toekomst. Door precisielandbouw en digitalisering kunnen we de impact van ons landbouwsysteem op het klimaat en de aarde beperken.

Blockchain: samen tot innovatieve toepassingen komen

Informatietype:
Artikel
Blockchain wordt het ook wel de nieuwe digitale revolutie genoemd. Ontdek hoe wij bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing van blockchain.