Data Driven Logistics: de toekomst van logistiek

Thema:
Logistiek

Door bevolkingsgroei en welvaart neemt de logistieke vraag toe. In dat kader is het efficiënter en duurzamer maken van logistieke processen kostenefficiënt en beter voor het klimaat en de leefbaarheid. En het is binnen handbereik, dankzij het verrijken en combineren van digitale data. Maar om daar te komen zijn nieuwe innovaties nodig en bewustwording en enthousiasme onder betrokken partijen. Daar werken we aan.

Nut en noodzaak Data Driven Logistics

Als je digitale data combineert en verrijkt, kun je logistieke processen efficiënter, sneller en duurzamer laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van gegevens van de eigenaar van de goederen met de douane, en van de terminal met de ontvanger. Deze gegevens kunnen vervolgens verrijkt worden met gegevens uit sensoren die in de containers zijn aangebracht, of met omgevingsdata zoals de weersverwachting die van belang is voor het bepalen van de aankomsttijd van schepen. Daarom brengen we partijen samen, om te werken aan concrete oplossingen

Veel bedrijven zien op tegen de vrijgeven en delen van data. Daarom ontwikkelen we instrumenten om nut en noodzaak van datadelen te benadrukken. Bijvoorbeeld ‘serious games’, waarin deelnemers de voordelen van het delen zelf ervaren (zie kader). Zo krijgen bedrijven het vertrouwen dat het delen van data veilig en voordelig kan zijn. Ook ontwikkelen we ‘demonstrators’, om te laten zien of en hoe het delen van data zorgt voor nieuwe logistieke concepten. Daarnaast helpen we het Nederlandse bedrijfsleven met onze expertise en brengen we relevante partijen bij elkaar.

Data-analyse

De logistieke sector zit in een digitale transformatie. Ontwikkelingen zoals sensortechnologie, het ‘Internet of Things’ met 5G, LoRa en NB-loT, blockchain-technologie en autonome voertuigen versnellen deze transformatie. Hoe kun je deze ontwikkelingen vertalen naar bruikbare kennis? De oplossing is data-analyse: het verzamelen, verwerken en opschonen van data om er bruikbare informatie uit te halen. Met die nieuwe inzichten maken organisaties betere logistieke keuzes. In onze Smart Data Factory for Logistics laten we zien hoe dat kan.

Voordelen Data Driven Logistics

Logistieke sectoren die profiteren van innovaties rondom datadelen zijn bijvoorbeeld het containervervoer, de bouwlogistiek, de stedelijke logistiek en het vervoer van bederfelijke waren. Denk hierbij aan het beter inschatten van aankomsttijden van vrachtwagens en schepen dankzij actuele data. Dit maakt de logistiek efficiënter en goedkoper. Ook biedt datagedreven innovatie kansen voor nieuwe verdienmodellen. Bedrijven verderop in de keten kunnen gestructureerder werken en willen daarvoor betalen. Daarnaast nemen de maatschappelijke kosten af en vermindert het aantal gereden kilometers, wat de logistiek duurzamer maakt.

3 voorbeelden van efficiënte logistiek dankzij data

We helpen de logistieke sector bij het ontwikkelen en implementeren van oplossingen omtrent het ‘real-time’ delen van data. Want voertuigen, infrastructuur en bedrijfssystemen verzamelen continu data en als zij dit real-time beschikbaar maken draagt dat bij aan het realiseren van nieuwe toepassingen voor effectiever en efficiënter vervoer. 3 voorbeelden:

1. Voorspellen en slim plannen transport

Het nauwkeurig voorspellen van de reistijd van elke rit in de transportsector verkleint de wachttijd op de terminal of in het distributiecentrum. Zo kan de planning in de terminal worden geoptimaliseerd met data over drukte gecombineerd met gegevens over weer en verkeer.

2. Planning naderende schepen

Actuele data over de locatie en vaarsnelheid van schepen verbetert de planning van naderende schepen en verwachte aankomsttijden bij sluizen. Dit verkort de wachttijd en drukte kan beter worden voorspeld. We kunnen op een dashboard visualiseren welke schepen op weg zijn naar de sluis met welke verwachte aankomsttijd.

3. Regelen verkeer in de stad

Beschikken over actuele data over verkeersdrukte in de stad en het motief van de reizigers (vrachtverkeer of personenauto’s) maakt het makkelijker om de juiste maatregelen toe te passen. Zoals een andere route, andere reistijden of restricties voor bepaalde doelgroepen in plaats van een totale wegafsluiting. Dit kan ook nog eens de luchtkwaliteit verbeteren. We pasten dit bijvoorbeeld toe door bestaande datasets van Rotterdam aan elkaar te koppelen om tot nieuwe inzichten te komen.

Visie op logistiek

Meer weten over onze visie op logistiek? Lees het visiepaper ‘Logistiek 4.0: Nederland heeft een digitaal kompas nodig!’