Geautomatiseerde logistiek in wegtransport

Thema:
Geautomatiseerde logistiek

De wereld van wegtransport ontwikkelt zich razendsnel, door de impact van digitalisering en automatisering. Daarom doen we multidisciplinair onderzoek naar de veilige en verantwoorde uitrol van Connected Automated Transport in de logistieke sector, oftewel geautomatiseerde logistiek. Want met technologische en sociale innovaties kunnen we zorgen dat de veranderingen daadwerkelijk bijdragen aan veiligere en duurzamere logistiek.

Digitalisering en automatisering in wegtransport

Moderne vrachtwagens krijgen steeds meer automatiseringsfuncties, zogenaamde Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). En als vervolg daarop zijn de eerste ervaringen met 'truck platooning' al opgedaan, waarbij trucks op korte volgafstand in een colonne rijden. Hierdoor wordt vrachtvervoer sneller, productiever, veiliger en duurzamer. Ook experimenteren we met hoog-geautomatiseerd, onbemand autonoom transport. Connectiviteit neemt snel toe, bijvoorbeeld in de vorm van slimme verkeerslichten die in hoog tempo in Nederland worden geïnstalleerd. Of vrachtwagens met 2 trailers erachter - zogenaamde SuperEcoCombi's.

Technologische en sociale vernieuwing

Hoe snel de ontwikkeling van deze technologieën gaat is niet zeker. In wetgeving, beleid en op technologisch vlak is er nog veel onduidelijk. Het is belangrijk om na te gaan wat een veilige en verantwoorde manier is om deze technologieën te introduceren in de logistieke sector. Dat moet zelfs zo snel mogelijk, want we staan voor grote uitdagingen op het gebied van verkeersveiligheid, duurzaamheid en vermindering van uitstoot. En met alleen technologische vernieuwing zijn we er nog niet. Om de innovaties daadwerkelijk positief te laten bijdragen aan een veiligere en duurzamere logistiek, is ook maatschappelijke acceptatie belangrijk. Daarbij is het bijvoorbeeld van belang hoe chauffeurs en planners omgaan met de nieuwe technologieën.

Introduceren van nieuwe technologieën

Veilig en verantwoord introduceren van nieuwe Connected en Automated Transport-technologieën brengt veel vragen met zich mee. Deze nieuwe en complexe ontwikkeling verbindt verschillende domeinen en disciplines. Denk hierbij aan transport en logistiek, voertuigautomatisering, menselijk gedrag, ICT, beleid, verkeerskunde, data science en operations research. Deze disciplines komen samen in verschillende onderzoeksaanpakken. Zo ontwikkelen we kleinschalige experimenten of grootschalige testen op de openbare weg. Niet alleen wielen op de weg helpen om meer inzicht te krijgen in de impact van Connected en Automated Transport op veiligheid en duurzaamheid. Ook simulaties, enquêtes, deskresearch, serious gaming en rij-simulatoren dragen daaraan bij.

Pre-competitief onderzoek in een breed ecosysteem

In onze Connected Automated Transport-projecten worden tegenstrijdige belangen van zakelijke en maatschappelijke partijen vaak samengevoegd. Werken aan het versneld, veilig en verantwoord introduceren van connectiviteit en automatisering in de transportsector is een echte systeeminnovatie. Hierin werken veel partners samen: transporteurs, verladers, voertuigfabrikanten, verzekeraars, ICT-ontwikkelaars, overheden en autoriteiten en onderwijs- en kennisinstellingen. Gezamenlijk zijn we in staat om transport veiliger en duurzamer te maken.

Laat je verder inspireren

3 resultaten, getoond 1 t/m 3

Data Driven Logistics: de toekomst van logistiek

Informatietype:
Artikel
Data delen in de logistieke sector biedt grote voordelen. We ontwikkelen instrumenten om nut en noodzaak van Data Driven Logistics te benadrukken.

Eerste stappen richting zelforganiserende logistiek

Informatietype:
Artikel
Automatisering en robotisering rukken op. En dat gaat ook de logistieke sector ingrijpend veranderen. Lees meer.

ATO: de ontwikkelingen en mogelijkheden van automatische treinbesturing

Informatietype:
Nieuws
19 januari 2021
Deze week heeft TNO in samenwerking met ProRail de position paper “ATO, gamechanger voor de toekomst van het spoor” naar buiten gebracht. In deze paper is de stand van zaken rondom automatische treinbesturing (ATO, Automatic Train Operation) uiteen gezet.