Slimmer op pad met Mobility as a Service (MaaS)

Thema:
Impact van nieuwe mobiliteitsvormen

De manier waarop we naar werk reizen is al generaties hetzelfde. Met een auto voor de deur, een fiets in de schuur en een ov-kaart op zak gaan we elke ochtend en avond tegelijk op pad. Het wordt tijd voor een overgang naar slimmere mobiliteit: Mobility as a Service. Met deze schonere, veiligere en efficiëntere vorm van mobiliteit houden we steden bereikbaar en leefbaar.

Wat is Mobility as a Service?

Mobility as a Service is het via slimme diensten combineren van allerlei vormen van vervoer, om snel en eenvoudig van A naar B te reizen. Denk aan het OV, de (deel)auto, taxi of deelfiets. Het is gebaseerd op accurate en actuele informatie over alle beschikbare vervoersopties, die je eenvoudig reserveert, boekt en betaalt.

Dankzij een geïntegreerd systeem met een optimale gebruikservaring vindt elke reiziger snel de optimale combinatie van vervoersmiddelen. Zo worden reizigers verleid om vaker actieve mobiliteit en openbaar vervoer te gebruiken. De gebruiker reist op deze manier zo makkelijk, comfortabel en slim mogelijk, en laat vaker de auto staan. Mobility as a Service wordt ook wel afgekort als MaaS.

De nadruk bij Mobility as a Service ligt op het gemak, de flexibiliteit en keuzevrijheid. Het aanbod is nu nog vaak versnipperd en niet altijd voordelig. Daarom hebben veel huishoudens nog een auto voor de deur staan. MaaS biedt een betrouwbaar alternatief voor het bezitten van vervoersmiddelen, doordat het gebruik van alternatieven eenvoudiger en dus aantrekkelijker wordt.

4 technologische ontwikkelingen

Minder files, meer efficiëntie, afname van uitstoot en meer veiligheid: we verwachten grote positieve effecten van Mobility as a Service. 4 technologische ontwikkelingen komen hierin op dit moment samen:

  1. Digitalisering maakt de opkomst van de platformeconomie mogelijk: we zijn overal verbonden en kiezen, bestellen en betalen onbeperkt online.
  2. We geven steeds meer de voorkeur aan gebruik in plaats van bezit, en bezit delen we makkelijker. Dit zie je aan deeldiensten, voor bijvoorbeeld voor auto’s en fietsen.
  3. Vervoersmiddelen worden steeds slimmer, zo kunnen auto’s steeds meer rijtaken automatisch uitvoeren.
  4. De energietransitie is zichtbaar in de mobiliteitstrends, bijvoorbeeld in de doorbraak van elektrisch rijden.

Transitie naar nieuwe vormen van mobiliteit

Naast traditionele partijen zoals overheden en ov-aanbieders zijn er steeds meer ‘start-ups’, ‘scale-ups’ en gevestigde technologiebedrijven die in korte tijd veel impact kunnen hebben op ons reisgedrag. Het speelveld van spelers in mobiliteit is complex en verandert heel snel. Bij TNO houden we deze transitie nauwlettend in de gaten. We verkennen hoe de mobiliteitstransitie kan verlopen en laten zien wat de maatschappelijke impact is. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat de innovaties bijdragen aan onze maatschappelijke doelen om de uitstoot te verkleinen.

Minder reizen door virtual reality?

Een andere mogelijkheid is dat we veel minder gaan reizen: virtual reality en het gebruik van avatars kunnen de grote veranderingen in mobiliteit nog complexer maken. Zonder sturing kunnen de negatieve gevolgen daarvan voor onze maatschappij groot zijn. Daarom streven we naar een optimale balans tussen de belangen van gebruikers, overheden en bedrijven.

Internationaal samenwerken

De kennis over Mobility as a Service ontwikkelen we samen met wereldwijd toonaangevende spelers zoals het Urbanism Next Centre, Fraunhofer en het World Economic Forum. Ons New Mobility en MaaS programma richt zich op een integrale aanpak van strategie, technolgoie, 'impacts' en 'governance'. Op strategisch niveau brengen we voor bedrijven en overheden het speelveld van MaaS in kaart, met aandacht voor wederzijdse belangen. Zo hebben we een studie gedaan voor het Europese parlement over 'emerging technologies voor Smart Mobility' (inclusief MaaS).

Daarnaast dragen we zelf bij aan de ontwikkeling van de technologie die MaaS mogelijk maakt. Zo hebben we diepgaande kennis van Artificial Intelligence, CAD en platformtechnologie. Met geavanceerde modellen geven we een compleet beeld van de impact van verschillende MaaS-scenario’s. Daarvoor moet zoveel mogelijk data worden ontsloten en verwerkt. Ook adviseren we over hoe je een mobiliteitssysteem organiseert dat bijdraagt aan maatschappelijke doelen in een optimale publiek-private samenwerking.

Laat je verder inspireren

8 resultaten, getoond 1 t/m 5

Amsterdam: missiegedreven innovatie voor brede welvaartsopgaven

Informatietype:
Insight
11 november 2022

Met zoveel complexe vraagstukken op het gebied van mobiliteit, energie, wonen en sociale cohesie, moeten beleidsmakers hun innovatieprocessen slimmer inrichten. De Gemeente Amsterdam is er samen met TNO in geslaagd om op basis van nieuwe inzichten vanuit de doelstellingen van brede welvaart te innoveren.

Overheden moeten samen werken aan samenwerking rond mobiliteitsinnovatie

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Nederland heeft te maken met ontzettend complexe vraagstukken op het gebied van energie, mobiliteit, woningbouw en bereikbaarheid. Wat is er nodig om vandaag de juiste beslissingen te nemen voor de leefbare stad van morgen? TNO gaat hierover de dialoog aan met Jan-Bert Dijkstra, Directeur programma Mobiliteit en Gebieden van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “We moeten op een compleet nieuwe manier naar mobiliteit, wonen en werken kijken om dit land draaiende te houden.”

Provincie Noord-Brabant innoveert met langetermijnvisie en open blik

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Hoe kun je als provinciebestuurder innovatie slimmer inzetten om de complexe maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden? “Voor echt geslaagde innovatie heb je een aantal ingrediënten nodig. Een langetermijnvisie, waardevolle en gelijkwaardig partnerships, en lef om verder dan je eigen blikveld te kijken.” Onno Huiskamp, Manager Economic Innovation Team van de Provincie Noord-Brabant, in een open dialoog met TNO over inventief innoveren.

Leefbare stad: Hoe zet je stedelijke mobiliteit in voor brede welvaart?

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Mobiliteit wordt een steeds belangrijker instrument om bredere maatschappelijke doelen in de stad te bereiken. Nieuwe wegen, tunnels of bruggen betekenen niet alleen letterlijk een verbinding tussen bevolkingsgroepen, maar kunnen ook bijdragen aan de sociale cohesie en inclusiviteit van je stad. TNO helpt beleidsmakers met het maken van de juiste keuzes.

Leefbare stad: Hoe laat je de platformeconomie voor je stad werken?

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Elektrische deelscooters, taxi’s, fietsen en flitsbezorgers overspoelen onze steden en hebben een disruptieve uitwerking op de bereikbaarheid en veiligheid. Zonder sturing kunnen de negatieve maatschappelijke gevolgen groot zijn. TNO helpt beleidsmakers om de regie te houden zodat innovatieve platformdiensten voor de stad en alle burgers werken.