Met Urban Strategy vindt TNO in San Diego aansluiting bij innovatieve Amerikaanse westkust

Thema:
Maatschappelijke impact
28 maart 2024

In navolging van steden als Amsterdam en Singapore is San Diego de eerste Amerikaanse stad die met TNO’s Urban Strategy platform gaat werken. Deze geavanceerde stedenbouwkundige planningstool maakt met Digital Twins complexe keuzes in de ruimtelijk planning hanteerbaar en inzichtelijk. TNO CEO Tjark Tjin-A-Tsoi legt uit wat het strategische belang van deze stap is voor de innovatiekracht van TNO en Nederland.

In slechts enkele maanden tijd heeft TNO samen met lokale beleidsmakers en autoriteiten de San Diego Digital Twin ontwikkeld. Het is een nieuw hoofdstuk in het internationale succesverhaal van TNO’s innovatieve Urban Strategy platform voor stedenbouwkundige planning.

In september 2022 reisde een handelsdelegatie vanuit San Diego, inclusief burgemeester Todd Gloria, af naar Den Haag om de mogelijkheden van Urban Strategy te ontdekken. Vanuit die interesse is in het najaar van 2023 een overeenkomst gesloten om een proof of concept te ontwikkelen voor de San Diego Digital Twin. Die is inmiddels af.

Om de strategische samenwerking tussen TNO en de stad kracht bij te zetten, reisde het team van TNO’s Mobility & Built Environment samen met CEO Tjark Tjin-A-Tsoi deze maand af naar Californië. De reis stond in het teken van commitment aan de nieuwe partnership en nieuwe kansen die zich aandienen voor TNO in Noord-Amerika.

quote 350x350

"We maken de complexiteit van strategische keuzes op het gebied van ruimtegebruik, verkeer, huisvesting en infrastructuur inzichtelijk en hanteerbaar."

Tjark Tjin-A-Tsoi

CEO, TNO

Brede welvaart in San Diego

San Diego, een regio met 3,3 miljoen inwoners, is om meerdere redenen interessant voor het toepassen van Urban Strategy. Tjark Tjin-A-Tsoi: “De stad heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke economische en industriële hub in het zuidwesten van de Verenigde Staten. San Diego zet groots in op innovatie om de brede welvaart in deze snel groeiende regio te ontwikkelen. Er spelen diverse maatschappelijke en economische uitdagingen, waar we met de Digital Twin aan kunnen bijdragen. We maken de complexiteit van strategische keuzes op het gebied van ruimtegebruik, verkeer, huisvesting en infrastructuur inzichtelijk en hanteerbaar.”

Inmiddels is de proof of concept van de Digital Twin opgeleverd en wordt gewerkt aan het kalibreren van de modellen op de lokale kenmerken van de stad en infrastructuur. Tjark Tjin-A-Tsoi: “Inmiddels wordt ook bekeken voor welke use-cases de technologie als eerste wordt ingezet. Het gaat daarbij om vraagstukken die voor alle betrokken partners relevant zijn. Daarbij kun je denken aan het bouwen van een nieuwe wijk, of het creëren van een directe shuttleverbinding naar het vliegveld.”

1.000 keer sneller doorrekenen

Dat een stad uit één van de meest innovatieve regio’s ter wereld in Nederland bij TNO aanklopt voor een Digital Twin, zegt iets over de unieke eigenschappen van Urban Strategy. En over de huidige complexiteit van stedenbouwkundige planning. “We hebben te maken met enorme transities, die allemaal gevolgen hebben op de ruimte in steden”, constateert Tjark Tjin-A-Tsoi.

“Dus hoe richt je die optimaal, toekomstbestendig in? De stad is typisch zo’n complex systeem waarbij alles met elkaar samenhangt. Onze Digital Twin-technologie geeft je de mogelijkheid om al die consequenties razendsnel door te rekenen, tot wel 1.000 keer sneller dan de state-of-the-art. Dat betekent het verschil tussen een dag rekenen of 2 minuten. Hierdoor kun je in korte tijd meerdere scenario’s doorrekenen. Naast de snelheid is ook de geïntegreerde benadering uniek, waarbij we verschillende datamodellen aan elkaar weten te koppelen. Zo kun je niet alleen zien wat de consequenties van een maatregel zijn op verkeersstromen, maar bijvoorbeeld ook op uitstoot, geluidshinder, en nog veel meer factoren.”

Internationaal succes

Deze unieke eigenschappen zijn de drijvende kracht achter het internationale succes van Urban Strategy. De Gemeente Amsterdam gebruikt de Digital Twin al enkele jaren voor allerlei planningsopgaven in de openbare ruimte. Van het onderhoud aan kades tot de aanleg van een compleet nieuwe woonwijk.

In Singapore wordt de technologie van TNO gebruikt voor een soepele implementatie van elektrische bussen. Maar dit is pas het begin, weet Tjark Tjin-A-Tsoi. “Wereldwijd is er veel belangstelling voor Urban Strategy. Naast Nederlandse steden zien we toenemende internationale interesse vanuit Europa, Azië en het Midden-Oosten. Bovendien is San Diego een geweldige testcase voor de rest van Amerika, met honderden steden die we op vergelijkbare wijze kunnen bedienen. Inmiddels lopen er al verkennende gesprekken met San Francisco. Het zou fantastisch zijn als we voor de hele Bay Area of zelfs Silicon Valley een Digital Twin mogen ontwikkelen. De eerste reacties op die ambitie zijn overigens zeer positief.”

quote 350x350

"San Diego zie ik als belangrijke strategische stap om aansluiting te krijgen met de zeer innovatieve Amerikaanse westkust."

Tjark Tjin-A-Tsoi

CEO, TNO

Blootstelling buitenland essentieel

TNO heeft duidelijke redenen om over de grens actief te zijn, zo legt Tjin-A-Tsoi uit. "Technologie kent geen grenzen. Je moet jezelf blootstellen aan de wereld om te weten wat er speelt, waar behoefte aan is, en op welke technologie je je moet richten. San Diego zie ik als belangrijke strategische stap om aansluiting te krijgen met de zeer innovatieve Amerikaanse westkust; alleen al vanwege het belang van deze regio voor deep tech. Het innovatiegeweld daar is gigantisch."

"Ter vergelijking: wij geven in Nederland, publiek en privaat bij elkaar opgeteld, 23 miljard euro uit aan R&D. Alleen Amazon gaf in 2022 al 73 miljard uit aan innovatie. Het is voor TNO heel interessant om daar onderdeel van uit te maken. Daar komt bij dat Nederland in hoge mate een exportland is. Net als deep tech start-ups en scale-ups heb je te maken met een wereldwijde afzetmarkt. Bovendien: wat je internationaal verkoopt, levert inkomsten op voor de Nederlandse economie. Op die manier dragen we bij aan het verdienvermogen van Nederland en het creëren van brede welvaart voor een groeiende bevolking."

tno-urban-sttrategy-san-diego-amerika-2
Bart Vuijk legt uit hoe Urban Strategy werkt

Choose your battles

Met het internationale succes van Urban Strategy laat TNO zien dat het belangrijk is om slimme strategische keuzes te maken. "Met veel kleinere budgets hebben we ons in Nederland te verhouden tot innovatiegrootmachten en Big Tech. Dat betekent niet dat we niet succesvol kunnen zijn, maar dat we moeten kiezen op welk gebieden we ons willen onderscheiden. Choose your battles."

"Met Urban Strategy hebben we een sterke positie verworven door een technologische voorsprong. Die is altijd tijdelijk van aard, dus je zult goed moeten blijven doorontwikkelen. Dat kan alleen met een succesvolle commerciële exploitatie van het platform. Dat gaan we niet zelf doen, maar met een spin-off. Zo kan Urban Strategy een buitengewoon succesvolle Nederlandse onderneming worden. Technologie waarmee we bovendien positieve maatschappelijke impact kunnen creëren door bij te dragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van steden wereldwijd."

Laat je verder inspireren

27 resultaten, getoond 1 t/m 5

Hoe overheden MaaS kunnen inzetten om maatschappelijke doelen te bereiken

Informatietype:
Insight
15 mei 2024
In het rapport ‘The Next Evolution of MaaS’ benadrukt TNO de belangrijke rol van overheden bij het waarborgen van een toekomstbestendig mobiliteitssysteem dat bijdraagt aan maatschappelijke doelen.

Scenario-based denken draagt bij aan duurzame mobiliteit en behoud van human capital op Curaçao

Informatietype:
Insight
18 maart 2024

6x leefbare steden dankzij smart mobility

Informatietype:
Insight
31 juli 2023

XCARCITY: effectieve digital twins voor de autoluwe stad van morgen

Informatietype:
Insight
22 juni 2023

Logistieke hubs voor emissievrije stedelijke distributie

Informatietype:
Insight
25 mei 2023