Slimmer op pad met Mobility as a Service (MaaS)

Thema:
Impact van nieuwe mobiliteitsvormen

De manier waarop we naar werk reizen is al generaties hetzelfde. Met een auto voor de deur, een fiets in de schuur en een ov-kaart op zak gaan we elke ochtend en avond tegelijk op pad. Het wordt tijd voor een overgang naar slimmere mobiliteit: Mobility as a Service. Met deze schonere, veiligere en efficiëntere vorm van mobiliteit houden we steden bereikbaar en leefbaar.

Wat is Mobility as a Service?

Mobility as a Service is het via slimme diensten combineren van allerlei vormen van vervoer, om snel en eenvoudig van A naar B te reizen. Denk aan het OV, de (deel)auto, taxi of deelfiets. Het is gebaseerd op accurate en actuele informatie over alle beschikbare vervoersopties, die je eenvoudig reserveert, boekt en betaalt.

Dankzij een geïntegreerd systeem met een optimale gebruikservaring vindt elke reiziger snel de optimale combinatie van vervoersmiddelen. Zo worden reizigers verleid om vaker actieve mobiliteit en openbaar vervoer te gebruiken. De gebruiker reist op deze manier zo makkelijk, comfortabel en slim mogelijk, en laat vaker de auto staan. Mobility as a Service wordt ook wel afgekort als MaaS.

De nadruk bij Mobility as a Service ligt op het gemak, de flexibiliteit en keuzevrijheid. Het aanbod is nu nog vaak versnipperd en niet altijd voordelig. Daarom hebben veel huishoudens nog een auto voor de deur staan. MaaS biedt een betrouwbaar alternatief voor het bezitten van vervoersmiddelen, doordat het gebruik van alternatieven eenvoudiger en dus aantrekkelijker wordt.

4 technologische ontwikkelingen

Minder files, meer efficiëntie, afname van uitstoot en meer veiligheid: we verwachten grote positieve effecten van Mobility as a Service. 4 technologische ontwikkelingen komen hierin op dit moment samen:

  1. Digitalisering maakt de opkomst van de platformeconomie mogelijk: we zijn overal verbonden en kiezen, bestellen en betalen onbeperkt online.
  2. We geven steeds meer de voorkeur aan gebruik in plaats van bezit, en bezit delen we makkelijker. Dit zie je aan deeldiensten, voor bijvoorbeeld voor auto’s en fietsen.
  3. Vervoersmiddelen worden steeds slimmer, zo kunnen auto’s steeds meer rijtaken automatisch uitvoeren.
  4. De energietransitie is zichtbaar in de mobiliteitstrends, bijvoorbeeld in de doorbraak van elektrisch rijden.

Transitie naar nieuwe vormen van mobiliteit

Naast traditionele partijen zoals overheden en ov-aanbieders zijn er steeds meer ‘start-ups’, ‘scale-ups’ en gevestigde technologiebedrijven die in korte tijd veel impact kunnen hebben op ons reisgedrag. Het speelveld van spelers in mobiliteit is complex en verandert heel snel. Bij TNO houden we deze transitie nauwlettend in de gaten. We verkennen hoe de mobiliteitstransitie kan verlopen en laten zien wat de maatschappelijke impact is. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat de innovaties bijdragen aan onze maatschappelijke doelen om de uitstoot te verkleinen.

Minder reizen door virtual reality?

Een andere mogelijkheid is dat we veel minder gaan reizen: virtual reality en het gebruik van avatars kunnen de grote veranderingen in mobiliteit nog complexer maken. Zonder sturing kunnen de negatieve gevolgen daarvan voor onze maatschappij groot zijn. Daarom streven we naar een optimale balans tussen de belangen van gebruikers, overheden en bedrijven.

Digital twin Urban Strategy brengt knelpunten verkeer in kaart

Met het Urban Strategy platform bouwt TNO digital twins waarmee overheden inzichten krijgen in de effecten van hun beleidskeuzes, waardoor ze meer grip krijgen op hun stad. Steden als Amsterdam maken er dagelijks gebruik van. Zo dragen we bij aan een leefbare stad.

Internationaal samenwerken

De kennis over Mobility as a Service ontwikkelen we samen met wereldwijd toonaangevende spelers zoals het Urbanism Next Centre, Fraunhofer en het World Economic Forum. Ons New Mobility en MaaS programma richt zich op een integrale aanpak van strategie, technolgoie, 'impacts' en 'governance'. Op strategisch niveau brengen we voor bedrijven en overheden het speelveld van MaaS in kaart, met aandacht voor wederzijdse belangen. Zo hebben we een studie gedaan voor het Europese parlement over 'emerging technologies voor Smart Mobility' (inclusief MaaS).

Daarnaast dragen we zelf bij aan de ontwikkeling van de technologie die MaaS mogelijk maakt. Zo hebben we diepgaande kennis van Artificial Intelligence, CAD en platformtechnologie. Met geavanceerde modellen geven we een compleet beeld van de impact van verschillende MaaS-scenario’s. Daarvoor moet zoveel mogelijk data worden ontsloten en verwerkt. Ook adviseren we over hoe je een mobiliteitssysteem organiseert dat bijdraagt aan maatschappelijke doelen in een optimale publiek-private samenwerking.

Op weg naar een leefbare stad?

Hoe zorgen we met al deze ontwikkelingen vandaag én in de toekomst voor een bereikbare, veilige, en inclusieve stad? Ontdek hoe TNO beleidsmakers helpt bij het vormgeven van de leefbare stad van morgen.

Laat je verder inspireren

1 resultaat

Leefbare stad

Informatietype:
Podcast
11 november 2022
1 aflevering
In deze aflevering van TNO Insights duiken we in de leefbare stad. Wat is het? Welke vraagstukken leven er en hoe werk je eigenlijk aan een leefbare stad??