Urban Strategy geeft inzicht en grip bij complexe stedelijke beleidskeuzes

Thema:
Maatschappelijke impact
Stedelijke mobiliteit en leefomgeving
18 mei 2022

Met grote transities op het gebied van energie, mobiliteit, digitalisering en de woningbouw zijn nieuwe instrumenten nodig om onze steden effectief te kunnen plannen. Met het Urban Strategy platform bouwt TNO digital twins waarmee overheden inzichten krijgen in de effecten van hun beleidskeuzes, waardoor ze meer grip krijgen op hun stad.

Het plannen van steden op de vierkante meter is een tijdrovende exercitie. Er zijn veel belanghebbenden met allemaal hun eigen wensen en ambities. Daarnaast moeten alle scenario’s beoordeeld worden op nationale en soms zelfs internationale wet- en regelgeving. Bovendien zijn de opgaven waar steden voor staan groter dan ooit. Zo vraagt de energietransitie om ingrijpende aanpassingen aan ons elektriciteitsnetwerk. Zowel boven de grond, met bijvoorbeeld een laadinfrastructuur met voldoende dekking, als onder de grond, waar netcongestie de economische activiteit in steden bedreigt. En dat is alleen nog maar de energietransitie. ‘Digital twins’ worden steeds belangrijker voor beleidsmakers om snellere en betere beslissingen te kunnen nemen voor de stad van morgen.

Real-time inzicht

Het Urban Strategy platform dat TNO heeft ontwikkeld is bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers, planologen, projectontwikkelaars, woningcorporaties, adviesbureaus, stedenbouwkundigen en verkeerskundigen. Zo kun je nieuwe situaties verkennen, ontstane situaties evalueren en integrale oplossingen voor complexe knelpunten vinden. Het platform omvat rekenmodellen waarmee, met een groot aantal gegevensbronnen, verschillende scenario’s in korte tijd kunnen worden geanalyseerd. Urban Strategy helpt bij ruimtelijke planvorming door informatie in kaarten en grafieken interactief weer te geven. Vervolgens kun je de impact voorspellen van ruimtelijke beleidskeuzes op de luchtkwaliteit, geluidshinder, kosten en gezondheid. Door een set van basisindicatoren wordt duidelijk waar wél of geen beleid nodig is. In interactieve werksessies met stakeholders kunnen direct de effecten van verschillende oplossingen inzichtelijk worden gemaakt. Zo wordt gelijk duidelijk of maatregelen het gewenste resultaat opleveren.

De modellen van Urban Strategy geven inzicht in:

  • de vraag naar vervoer: het aantal verplaatsingen per vervoerwijze, op basis van de ruimtelijke verdeling van activiteiten;
  • multimodale toewijzing aan de vervoersnetwerken, waaronder wegverkeer, openbaar vervoer, fietsverkeer en deelmobiliteit;
  • emissies en luchtkwaliteit, gebaseerd op onder meer de samenstelling van het wegverkeer en het wagenpark, plaatselijke topologie en meteorologie;
  • geluidsemissies, -verspreiding en -impact: op basis van verkeerskenmerken, topologie (afschermende objecten), soorten wegdek en woninglocaties;
  • energieverbruik van mobiliteit: verwachte vraag naar elektriciteit, onder meer door openbaar vervoer, effect op het elektriciteitsnet (netcongestie), effect van lokale hernieuwbare bronnen.

Snel en up-to-date

Dankzij de snelle resultaten van Urban Strategy-modellen wordt de doorlooptijd van projecten aanzienlijk verkort en worden kosten bespaard. TNO werkt voortdurend aan het platform waarbij nieuwe modellen en functionaliteiten worden toegevoegd. Het platform is open, zodat kennis van verschillende partijen kan worden geïntegreerd.  Ook worden de modellen continu verrijkt en bijgewerkt met de laatste resultaten van pilots die TNO in diverse steden in binnen- en buitenland organiseert. Zo heeft TNO in Singapore onderzocht hoe je de laadinfrastructuur voor een vloot elektrische bussen optimaal inricht. Die resultaten helpen beleidsmakers bij het nemen van de juiste beslissingen over het elektrificeren van openbaar vervoer in Nederland.

Urban strategy: inzicht voor complexe stedelijke beleidskeuzes

Urban Strategy in Amsterdam

Amsterdam is een van de gemeentes waar het Urban Strategy-model van TNO succesvol wordt toegepast. TNO is een strategische samenwerking aangegaan met de gemeente voor een geïntegreerde mobiliteitsplanning. Zo wordt Urban Strategy gebruikt bij de herinrichting van de Zuidas, waarbij de uitdaging is om het gebied gedurende een lange bouwperiode van 10 jaar toegankelijk en leefbaar te houden. Ook wordt het platform ingezet bij het urgente onderhoud aan bruggen, kades en verkeerstunnels in de stad.

Om de stad leefbaar en bereikbaar te houden, gebruikt de gemeente Urban Strategy om een beter beeld te krijgen van de potentiële impact en randvoorwaarden van deelmobiliteit. Wat is een optimale beschikbaarheid en spreiding van deelauto’s? Wat is het verwachte gebruik en hoeveel ruimtewinst levert dit op? De simulaties laten direct het resultaat zien van verschillende beleidsopties, zoals beschikbaarheid en prijsstelling.

Tijs Roelofs, Hoofd Innovatie Gemeente Amsterdam: “Met innoveren is steeds de kunst om je eigen gedachten los te laten om met elkaar tot nieuwe inzichten te komen. Precies dat heeft de samenwerking met TNO gebracht de afgelopen jaren. Het samen doorontwikkelen van Urban Strategy betekent dat je steeds nieuwe inzichten krijgt samen. Het model is niet heilig, maar het is wel een van de perspectieven die je in je denken en in gesprekken met beleidscollega’s steeds meeneemt, omdat je direct inzicht hebt in de gevolgen van interventies. Ook laat Urban Strategy de potentie zien van een andere dialoog met je burgers. We staan echt nog maar aan het begin.”

Menselijk gedrag meegenomen

Het succes van beleidskeuzes is sterk afhankelijk van menselijk gedrag. Hoeveel mensen laten hun auto staan als er meer geïnvesteerd wordt in openbaar vervoer? Urban Strategy geeft inzicht in het keuzegedrag van reizigers voor inzicht in nieuwe modaliteiten, zoals deel- en micromobiliteit, en Mobility as a Service. Het onderzoek richt zich onder meer op de nutsfuncties van nieuwe mobiliteitsvormen. Gaat deelmobiliteit bijvoorbeeld ten koste van openbaar vervoer? En wat is de impact van niet-reizen door thuiswerken? Naast criteria als tijd, kosten en gemak worden ook betrouwbaarheid of sociale status van een modaliteit meegenomen, net als de invloed van verschillende betaalvormen. Deze uitgebreide weging van factoren resulteert in betrouwbare modellen die beleidsmakers helpen om weloverwogen keuzes te maken.

Aan de slag met Urban Strategy

Urban Strategy bestaat uit diverse componenten: geavanceerde software en deskundige, betrouwbare en onafhankelijke dienstverlening van TNO. Hoe ziet de samenwerking er uit?

  • We helpen bij het invoeren van de benodigde gegevens, zoals actuele digitale kaarten, verkeersstromen en demografische gegevens;
  • We begeleiden bij het variëren met variabelen, zodat je ziet welke gevolgen een aanpassing heeft voor bijvoorbeeld de verkeersintensiteit, de luchtkwaliteit, geluidslast en externe veiligheid;
  • We helpen bij het correct interpreteren van de resultaten. Urban Strategy maakt inzichtelijk waarom het ene alternatief beter is dan het andere en helpt plannen helder en overtuigend te presenteren.

Inmiddels heeft Urban Strategy zijn toegevoegde waarde al bewezen in bijvoorbeeld het Rotterdamse havengebied, bij de verbreding van de A1 bij Muiden en in Amsterdam.

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden van Urban Strategy voor jouw stad of organisatie? Neem vrijblijvend contact op voor een werksessie of workshop.

Op weg naar een leefbare stad

Beleidsmakers worden geconfronteerd met urgente en gecompliceerde uitdagingen op het gebied van energie, woningbouw, luchtkwaliteit en sociale cohesie, die vragen om een nieuwe manier van beleid maken. Ontdek hoe TNO beleidsmakers helpt bij het vormgeven van de leefbare stad van morgen.

Laat je verder inspireren

3 resultaten, getoond 1 t/m 3

Slimmer op pad met Mobility as a Service

Informatietype:
Artikel
Mobility as a Service (MaaS) is het via slimme diensten combineren van allerlei vormen van vervoer, om snel en eenvoudig van A naar B te reizen.

Hoe sturen we automatisch rijden in de juiste richting?

Informatietype:
Artikel

Bereikbare en leefbare steden met digitalisering

Informatietype:
Artikel