Slimme industrie: digitalisering van de maakindustrie

Thema:
Slimme industrie

Optimaal gebruikmaken van digitalisering. Producten, machines en mensen slim aan elkaar koppelen. En de allernieuwste productietechnologieën inzetten. Dat is ‘Smart Industry’. Bij TNO dragen we hier graag aan bij. Want alleen zo behoudt de maakindustrie in Nederland haar wereldwijde voortrekkersrol.

De voordelen van Smart Industry

Smart Industry is essentieel voor de Nederlandse maakindustrie om wereldwijd een belangrijke speler te blijven. Om die rol te behouden, moeten we toe naar het meest flexibele en digitaal best verbonden productienetwerk van Europa. Dit levert extra voordelen op. Denk aan een groter concurrentievermogen, ruimte voor werkgelegenheid en toegenomen productiezelfstandigheid. De betrokken ontwerp- en maakbedrijven besparen hierdoor fors op energie en materiaal. Zowel tijdens de productie als daarna.

De stappen naar een Smart Industry

Het digitaliseren en robotiseren van fabrieken is de eerste noodzakelijke stap naar automatisering. Ook is dit een noodzakelijke stap naar flexibiliteit in de eigen productielijn van maakbedrijven. Daarnaast zorgt het ervoor dat waardeketens digitaliseren en laat het de bedrijven in zo’n keten op elkaar aansluiten. Om de digitalisering van de Nederlandse maakindustrie mogelijk te maken moeten de betrokken partijen de technologische ontwikkelingen in Smart Industry met elkaar versnellen. Alleen dan zullen de technologieën ook landen in het Nederlandse bedrijfsleven.

5 proposities voor Nederlandse maakbedrijven

Binnen de nationale actieagenda zijn 8 transformaties gedefinieerd die maakbedrijven in Nederland moeten doorvoeren om voldoende verdienvermogen te hebben en te houden (zie afbeelding Smart Industry). Wij richten ons op 4 van deze 8 transformaties, namelijk: ‘Flexible Manufacturing’, ‘Smart Work’, ‘Digital Factory’ en ‘Connected Factories’. Om deze transformaties waar te maken, bieden we 5 concrete proposities aan maakbedrijven, hun ICT-leveranciers en overheden:

  1. Flexible Manufacturing: met slimme robotica sneller en foutloos produceren
  2. Smart Work: hoe mens en machine effectief en flexibel samenwerken
  3. Data Sharing: data verzamelen en gebruiken om slim te produceren
  4. Digital Twinning: met een digitale replica industriële processen onderzoeken en voorspellen
  5. Smart Response: innovatieve technologieën analyseren en implementeren
Trends en ontwikkelingen binnen Smart Industry: industriële productietechnologieën, netwerken, digitalisering, waardevolle informatie, intieme klantrelatie, waardeketenparticipatie, flexibilisering, kwaliteitsverbetering, automatisering.
Christa_Hooijer

'De weg naar een volledige circulaire industrie is eigenlijk een digitaliseringsuitdaging. Begin vandaag met digitaliseren en werk aan maximaal hergebruik van materialen en volledig terugdringen van verspilling, CO2-neutraal produceren en het duurzaam opwekken van energie. Digitalisering is onmisbaar om inzet, verlies en toestand van de gebruikte materialen gedurende de gehele productieketen in kaart te brengen.'

Christa Hooijer

Science Director Industry

Digitalisering cruciaal voor circulaire industrie

Benieuwd naar de rol van digitalisering om een circulaire industrie te bereiken?

Laat je verder inspireren

10 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nederlandse industrie ‘digitale stekkers’ nodig voor verhogen productiviteit

Informatietype:
Insight
15 juni 2022

Om grip te houden op al die data hebben we een sterke en veilige Europese data-infrastructuur nodig, waarmee maakbedrijven hun winstgevendheid en productiviteit kunnen verhogen. Ontdek hoe partners van TNO versneld digitaal transformeren met ‘digitale stekkers’, fieldlabs en trainingen.

Digital twinning: digitaal meten, is weten

Informatietype:
Artikel

Onder de noemer Digital Twinning brengen we data, modellen en het bedrijfsproces bij elkaar en creëren we een Digital Twin.

Data value center smart industry

Informatietype:
Artikel
TNO is 1 van de 10 partners van het data value center - smart industry (DVC-SI). Wij ondersteunen professionals met het optimaal inzetten van data.

SMITZH: de smart industry hub van Zuid-Holland

Informatietype:
Artikel
SMITZH is de smart industry bub van Zuid-Holland en wil de maakbedrijven ondersteunen bij het automatiseren, robotiseren en digitaliseren van hun productie.

Flexibele productie

Informatietype:
Artikel
Met flexible productie werken slimme robotica, software en productiemachines foutloos samen. Dit verlaagt de kosten.