Smart industry: digitalisering van de maakindustrie

Thema:
Smart industry

Met smart industry kan de maakindustrie digitaliseren. Daarmee kunnen we beschikken over het meest flexibele en best digitaal aangesloten productienetwerk.

De voordelen van Smart Industry

Smart Industry is essentieel voor de Nederlandse maakindustrie om wereldwijd een belangrijke speler te blijven. Om die rol te behouden, moeten we toe naar het meest flexibele en digitaal best verbonden productienetwerk van Europa. Dit levert extra voordelen op. Denk aan een groter concurrentievermogen, ruimte voor werkgelegenheid en toegenomen productiezelfstandigheid. De betrokken ontwerp- en maakbedrijven besparen hierdoor fors op energie en materiaal. Zowel tijdens de productie als daarna.

De stappen naar een Smart Industry

Het digitaliseren en robotiseren van fabrieken is de eerste noodzakelijke stap naar automatisering. Ook is dit een noodzakelijke stap naar flexibiliteit in de eigen productielijn van maakbedrijven. Daarnaast zorgt het ervoor dat waardeketens digitaliseren en laat het de bedrijven in zo’n keten op elkaar aansluiten. Om de digitalisering van de Nederlandse maakindustrie mogelijk te maken moeten de betrokken partijen de technologische ontwikkelingen in Smart Industry met elkaar versnellen. Alleen dan zullen de technologieën ook landen in het Nederlandse bedrijfsleven.

6 proposities voor Nederlandse maakbedrijven

Binnen de nationale actieagenda zijn 8 transformaties gedefinieerd die maakbedrijven in Nederland moeten doorvoeren om voldoende verdienvermogen te hebben en te houden (zie afbeelding Smart Industry). Wij richten ons op 6 van deze 8 transformaties. Om deze transformaties waar te maken, bieden we 6 concrete proposities aan maakbedrijven, hun ICT-leveranciers en overheden.

Trends en ontwikkelingen binnen Smart Industry: industriële productietechnologieën, netwerken, digitalisering, waardevolle informatie, intieme klantrelatie, waardeketenparticipatie, flexibilisering, kwaliteitsverbetering, automatisering.

Flexible manufacturing

Transities: Flexible manufacturing & Advanced manufacturing
Met flexible productie werken slimme robotica, software en productiemachines foutloos samen. Dit verlaagt de kosten.

Smart Work & Servitisation

Transities: Smart Working & Servitisation
De mens blijft een belangrijke schakel in de processen van de maakindustrie. Dankzij smart work kunnen mens en machine steeds effectiever samenwerken.

Digital Factory

Transitie: Digital Factory
Onder de noemer Digital Factory brengen we data, modellen en het bedrijfsproces bij elkaar en creëren we een Digital Twin.

Connected Factory

Transitie: Connected Factory
Voor flexibel en efficiënt produceren is het gebruik van data essentieel. TNO maakt veilige data sharing mogelijk - tussen machines, productielijnen én fabrieken.

Sustainable Factory (CESI)

Transitie: Sustainable Factory
Het gebruik van data is de sleutel tot een volledige circulaire economie voor 2050. Digitalisering is de cruciale eerste stap op weg naar een volledig circulaire economie.

Smart Response

Transities: alle
Wat is de impact van technologische innovaties? Smart response geeft inzicht: van veranderingen in ecosystemen tot de uitwerking op nieuwe businessmodellen.

Christa Hooijer

'De weg naar een volledige circulaire industrie is eigenlijk een digitaliseringsuitdaging. Begin vandaag met digitaliseren en werk aan maximaal hergebruik van materialen en volledig terugdringen van verspilling, CO2-neutraal produceren en het duurzaam opwekken van energie. Digitalisering is onmisbaar om inzet, verlies en toestand van de gebruikte materialen gedurende de gehele productieketen in kaart te brengen.'

Christa Hooijer

Science Director Industry

Digitalisering cruciaal voor circulaire industrie

Benieuwd naar de rol van digitalisering om een circulaire industrie te bereiken?

Laat je verder inspireren

12 resultaten, getoond 1 t/m 5

De invloed van technologie op werk

Informatietype:
Podcast
3 juli 2023
2 afleveringen

In deze podcastreeks gaan TNO onderzoekers met partners in gesprek over de invloed van technologie op werk.

Digital Factory

Informatietype:
Artikel

Onder de noemer Digital Factory brengen we data, modellen en het bedrijfsproces bij elkaar en creëren we een Digital Twin.

Nederlandse industrie ‘digitale stekkers’ nodig voor verhogen productiviteit

Informatietype:
Insight
15 juni 2022

Om grip te houden op al die data hebben we een sterke en veilige Europese data-infrastructuur nodig, waarmee maakbedrijven hun winstgevendheid en productiviteit kunnen verhogen. Ontdek hoe partners van TNO versneld digitaal transformeren met ‘digitale stekkers’, fieldlabs en trainingen.

Flexibele productie

Informatietype:
Artikel
Met flexible productie werken slimme robotica, software en productiemachines foutloos samen. Dit verlaagt de kosten.

Smart response: impact van innovaties meten

Informatietype:
Artikel
Wat is de impact van technologische innovaties? Smart response geeft inzicht: van veranderingen in ecosystemen tot de uitwerking op nieuwe businessmodellen.