Informatietype:
Project
Thema:
Manufacturing thoughput and quality
Unit:
High Tech Industry

Data gebruiken om de fabriek te verbeteren

Veel maakbedrijven zijn op zoek naar manieren om 'first-time right' en flexibel unieke producten te produceren tegen een prijs die kan concurreren met massaproductie. Smart industry biedt kansen om dit te realiseren. Maar een smart en connected factory (digitale keten) is vaak nog onhaalbaar, omdat bij maakbedrijven niet alle relevante data beschikbaar is. Zo is het niet vanzelfsprekend dat een bedrijf de gehele productielijn real-time uit kan lezen, of aansturen.

Is dit een punt van herkenning? Zoek je een manier om data uit productie te gebruiken om meerwaarde te creëren voor klanten, partners en je eigen organisatie? Wij bieden de kans onderdeel te worden van een netwerk van bedrijven dat de basis legt voor het eenvoudig ontsluiten van data voor het verbeteren van processen in een maakbedrijf.

We werken aan een plug & play-dataplatform voor analyses en fabrieksaansturing waarmee je ook jouw productieproces een stap verder kunt brengen in digitalisering. Met alle kansen die dat biedt en waarmee je een grote stap richting flexibel produceren tegen marktconforme prijzen zet.

Is jouw maakbedrijf al klaar voor Smart Industry?

Smart industry biedt kansen om 'first-time right', flexibel, unieke producten te produceren tegen een prijs die kan concurreren met massaproductie. Dat kan door de vele nieuwe technologieën en toepassingen die worden ontwikkeld op het vlak van digital factory, connected factories, flexible manufacturing en smart working uit het smart industry-wiel.

Al deze toepassingen gebruiken data uit de praktijk, en ervaring leert dat bij veel maakbedrijven (nog) niet alle benodigde data beschikbaar is. Zo is het niet vanzelfsprekend dat een bedrijf de gehele productielijn real-time uit kan lezen, of zelfs aansturen.

Zonder een basis functionaliteit die data uit de fabriek ophaalt en toepasbaar maakt, wordt de potentie van Smart Industry onvoldoende benut. Wij kunnen je helpen deze basis functionaliteit te implementeren.

Ons doel: een solide basis leggen waarop maakbedrijven hun smart industry wensen kunnen bouwen

Ons doel is om de basis voor digitalisering van de fabriek te leggen. Deze basis zorgt ervoor dat het mogelijk wordt om meerwaarde te halen uit de combinatie van: data, modellen en processen. Technologische toeleveranciers (zoals IT-leveranciers) kunnen nieuwe toepassingen ontwikkelen, waardoor maakbedrijven hun productie kunnen optimaliseren en inzicht krijgen in het productieproces of in rendement op geplande investeringen .

Concreet betekent dit dat we in samenwerking met maak- en IT-leveranciers nu werken aan een toekomstige plug & play-dataplatform voor analyses en fabrieksaansturing (control) voor mkb-bedrijven. Deze maakt het mogelijk om:

 • makkelijk data te verkrijgen uit machines
 • analyses te doen en beslissingen te nemen
 • eenvoudig machines aan te sturen

Met als belangrijke voorwaarden dat dit alles onafhankelijk van een specifieke fabrikant/leverancier is (geen zogenaamde 'lock-in') en zonder noodzaak een eigen IT-afdeling te hebben.

De weg naar data

Dit ‘plug & play’ is in ontwikkeling. Samen met maakbedrijven en software ontwikkelaars zijn we dit aan het ontwikkelen en testen. Onze aanpak bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Het ontwerpen van een blauwdruk: gebaseerd op internationale Industrie 4.0 standaardisatie vanuit onder andere Duitsland.
 2. Het realiseren van een werkende plug & play-dataplatform gebaseerd op deze blauwdruk, op basis van open source-principes zodat het toegankelijk is voor iedereen.
 3. Het samen met (IT-)toeleveranciers en maakbedrijven in de praktijk testen en verder uitbreiden van het platform.

Blauwdruk digitalisering van producten

Voor het ontsluiten van data zijn al verschillende deeloplossingen beschikbaar, en is onder andere door het Duitse industrie 4.0 het nodige ontwikkeld. De blauwdruk zorgt ervoor dat we optimaal profiteren van wat al bedacht is, waarbij we slim componenten samenvoegen. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk open source software gebruiken en daarmee onafhankelijk zijn van leveranciers.

De blauwdruk maakt vervolgens inzichtelijk hoe de verschillende componenten samenhangen en waar nog invulling mist.

Open source software die veilig en onafhankelijk data beschikbaar maakt

Het bouwen van software gebeurt op basis van de blauwdruk. Kansrijke open source-componenten (Kafka, Grafana, OPC-UA, etc.) worden geïntegreerd met een aantal praktijktoepassingen voor ogen. Hierdoor kan open gewerkt worden en ontstaat software die toegankelijk is voor iedereen op een plug & play manier, zonder dat de data op straat ligt. Iedereen die de software wil toepassen heeft zelf de keuze hoe dat gebeurt, en bijvoorbeeld of de data lokaal ('on premise') of in de cloud wordt opgeslagen. Door toevoeging van semantische technologie wordt een belangrijke extra vereenvoudiging behaald, data krijgt een eenduidige betekenis, en is daardoor gemakkelijk te interpreteren en gebruiken.

Validatiefase samen met maakbedrijven en IT-leveranciers

De bedoeling is om in korte iteraties de functionaliteit te testen met maakbedrijven en IT-leveranciers. Zo wordt gestaag toegewerkt naar een versie die beschikbaar gemaakt wordt voor testen en eerste implementaties in de praktijk. De resultaten worden verwerkt in een nieuwe versie die klaar is voor verdere professionalisering door ICT-leveranciers. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de software voor een zo groot mogelijk publiek beschikbaar is en maakbedrijven zelf de keus hebben: doe ik het zelf of koop ik het in, en zo ja, hoeveel dienstverlening koop ik erbij?

Wij zoeken: maakbedrijven en IT-leveranciers op weg naar de gedigitaliseerde fabriek

Er is nu een consortium van 10 partijen actief om een plug & play-dataplatform voor analyses en fabrieksaansturing tot stand te brengen met daarin zowel OEM's, toeleveranciers, productleveranciers als IT-leveranciers en dienstverleners. Wij zoeken daarnaast extra:

 • Maakbedrijven (OEM's, toeleveranciers) op weg naar de gedigitaliseerde fabriek.
  Door te leren hun diverse praktijk situaties wordt de oplossing generiek toepasbaar en kunnen aanvullende componenten worden toegevoegd
 • ICT leveranciers die diensten op het plug & play-platform willen ontwikkelen en het willen implementeren bij maakbedrijven.

De kracht van samenwerking

Wij bieden een bestaand consortium met partijen die al aan de slag zijn. Hierdoor:

 • kunnen we gezamenlijk de lasten dragen in plaats van ieder voor zich
 • kunnen we maximaal kennis delen met gelijkgestemde partijen met vergelijkbare uitdagingen
 • hanteren we één gezamenlijke werkwijze en zetten we de standaard voor data delen en voorkomen we een lock-in
 • bieden we een maximale hefboom van je investeringen middels aanvullende publieke investeringen op dit onderwerp van zowel regionale en Nederlandse overheden als de EU

Laat je verder inspireren

14 resultaten, getoond 6 t/m 10

Manufacturing variability

Informatietype:
Artikel
Met flexible productie werken slimme robotica, software en productiemachines foutloos samen. Dit verlaagt de kosten.

Digitaliseren en slimmer produceren maakindustrie

Informatietype:
Artikel

Smart work: hoe mens en machine effectief samenwerken

Informatietype:
Artikel

SMITZH: de smart industry hub van Zuid-Holland

Informatietype:
Artikel

Smart response: impact van innovaties meten

Informatietype:
Artikel