Informatietype:
Project
Thema:
Manufacturing variability
Unit:
High Tech Industry

Effectieve mens-robotsamenwerking en AR-support

In samenwerking met

EU-project Horse, Thomas Regout International

Om als maakbedrijf in Nederland concurrerend te blijven is flexibele en efficiënte productie cruciaal. Nieuwe technologieën zoals robots en augmented reality (AR) ondersteunen medewerkers om snel en foutloos te werken. Een effectieve taakverdeling en samenwerking tussen mens en robot is hierbij cruciaal. Wij hebben kennis, software tools en demonstrators op het gebied van aansturing van robots, medewerkers en AR op de productiewerkplek.

Binnen het EU-project Horse zijn nieuwe kennis en tools ontwikkeld (TNO stepscheduler) voor aansturing en samenwerking tussen mensen, robots en digitale ondersteuning zoals augmented reality op de productievloer.

Ben je geïnteresseerd in een demonstratie, dan kunnen we je vanuit Horse TNO Competence Centre “Guided Manufacturing” in het Fieldlab RoboHouse de volgende concrete zaken laten zien:

 • Fysieke assemblage werkplekken waarin mensen, cobots, augmented reality en kwaliteitcontrolesystemen samenwerken bij het samenbouwen van diverse voorbeeldproducten.
 • Een software framework voor productiewerkplekken en -lijnen, dat:
  • Verschillende actoren in de productielijn zoals mensen, robots, tooling, AR-systemen verbindt met een industrieel Internet of Things (IoT)-platform.
  • Zorgt voor de verdeling van taken tussen de actoren. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgorde van de taken en met de taak eisen zoals de skills en tooling die nodig zijn voor een effectieve uitvoering.
  • Zorgt voor monitoring en logging van data tijdens het proces.

Uitvoerig getest door TRI

Onze AR-demonstrator en het Framework zijn getest en geëvalueerd bij Thomas Regout International in Maastricht. Thomas Regout International (TRI) is een (mkb-)bedrijf dat hoogwaardige telescoopgeleidesystemen ontwikkelt en produceert. TRI heeft een aantal jaren geleden bewust gekozen om hier in Nederland te produceren en is volop in transitie naar een flexibele fabriek van de toekomst. Diverse robottoepassingen zijn geïntroduceerd bij tussentijdse 'handling' van halffabricaten. Augmented reality (AR), als instructie-ondersteuning, is getest bij de assemblage van complexe gereedschappen voor de productiemachines.

Er zijn zeer veel gereedschapsconfiguraties door de grote productvariatie. Het kost nu maanden om operators in te leren. En de kans op fout plaatsen (met name oriëntatie) van onderdelen is bij onervaren medewerkers groot. In de test werden onervaren medewerkers stapsgewijs geïnstrueerd via geprojecteerde werkinstructies (tekst en afbeeldingen) op het werkblad, het product zelf en op de bakjes met onderdelen. Uit de evaluatie bleek dat zonder extra uitleg onervaren medewerkers instaat waren de blokken samen te stellen, zonder fouten in het eindproduct. TRI verwacht dat met dit systeem de inleertijd zal verkorten van maanden naar enkele weken.

Medewerker test TNO AR-demonstrator
Medewerker test TNO AR-demonstrator en het Horse Framework bij Thomas Regout.

Wat TNO voor jouw proces kan betekenen

Wil je meer weten wat deze technologieën voor jouw proces kunnen betekenen? De volgende zaken zijn mogelijk:

 • Een demonstratie van onze werkplekopstellingen en aansturing software binnen het Guided Manufacturing Lab in RoboHouse.
 • Een workshop of werksessie in RoboHouse met vertegenwoordigers uit jouw bedrijf. Hierin verkennen we gezamenlijk aan de hand van een voorbeeldproduct en -proces uit jouw bedrijf, de mogelijkheden voor robotisering en AR-operatorsupport.
 • Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie in de demo-opstelling met een voorbeeldproduct uit jouw bedrijf, inclusief inschatting van kosten en baten.
 • Advies over de benodigde IT-architectuur om implementatie binnen jouw bedrijf mogelijk te maken.
TNO-medewerker aan het werk in samenwerking met RoboHouse
TNO opstelling bij RoboHouse (Delft): mens-robot-AR samenwerking in productie

Laat je verder inspireren

9 resultaten, getoond 6 t/m 9

Smart response: impact van innovaties meten

Informatietype:
Artikel
Wat is de impact van technologische innovaties? Smart response geeft inzicht: van veranderingen in ecosystemen tot de uitwerking op nieuwe businessmodellen.

Smart work: hoe mens en machine effectief samenwerken

Informatietype:
Artikel

SMITZH: de smart industry hub van Zuid-Holland

Informatietype:
Artikel

Digitaliseren en slimmer produceren

Informatietype:
Artikel