Zorg op maat, een betaalbare zorgpremie en voldoende capaciteit in de thuiszorg. Digitalisering in de zorgsector biedt oplossingen voor de zorg-vraagstukken van vandaag. Wij zien het voor ons.

Beluister de podcast

Data delen in de zorg

Luisteren

Uitdagingen in de zorgsector

De zorgkosten in Nederland blijven stijgen. Inmiddels geven we jaarlijks 100 miljard euro uit aan de zorg, zo’n 10 procent van ons BBP. De verwachting is dat dit bedrag in 2040 zal oplopen tot circa 170 miljard euro. Een van de grootste uitdagingen is dus om de zorg betaalbaar te houden, zonder dat er concessies worden gedaan aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorgverlening.

Daarvoor moet de zorgsector worden omgebogen richting preventie en zorg op maat. Op basis van persoonlijk advies krijgen patiënten evidence based treatment en precisie medicatie. In plaats van langdurige zorg in een ziekenhuis, worden patiënten met Home Diagnostics op afstand behandeld en gemonitord, waardoor ze weer sneller onderdeel zijn van de samenleving.

Data gebruiken zonder privacyschending

Download het whitepaper "Eindelijk een privacyvriendelijke manier om data te benutten"

Download

Beschikbaarheid en veiligheid van data

Digitalisering biedt voor al deze ontwikkelingen waardevolle toepassingen. Het efficiënt inzetten van patiëntendata kan helpen om het zorgstelsel betaalbaar te houden en zorgbehandelingen te verbeteren. 5G en Extended Reality maken zorg op afstand mogelijk en waarborgen voldoende capaciteit.

Een van de belangrijkste uitdagingen bij de uitwisseling van data in de zorg is uiteraard de privacy van patiënten. TNO maakt deel uit van het initiatief van de Personal Health train, genomineerd voor de Computable Awards 2020, met de principes van Federated Learning met de werkende praktische toepassing van Multi-Party Computation technologie. Deze innovatieve technologieën leren op een veilige manier van gevoelige data uit meerdere bronnen zonder dat deze data gedeeld hoeven te worden.


Digitalisering in de zorg

Dit zijn de grote technologietrends in de zorgsector:

5g netwerk

Zorg op afstand

Patiënten zullen steeds vaker thuis worden behandeld en gemonitord. Om een hoge kwaliteit van deze zorg op afstand te kunnen leveren, is een snel en betrouwbaar 5G-netwerk cruciaal. Een van de meest waardevolle toepassingen van zorg op afstand is in de noodhulp per ambulance.

Door de inzet van een hoogwaardige beeldverbinding kan de medisch specialist al in een vroeg stadium meekijken met het ambulancepersoneel naar de status van de patiënt. Hierdoor kan een eventuele behandeling al in de ambulance worden gestart. Ontdek de kansen van 5G in de zorg.

Lees ook

Datadeling

Betere zorg en veilig hergebruik van data met MPC

Van alle soorten data behoort persoonlijke gezondheidsdata waarschijnlijk tot de meest gevoelige. Dit type data is echter cruciaal voor het ontwikkelen van betere diagnoses, de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en gepersonaliseerde gezondheidsadvies.

Burgers en patiënten zijn bereid om hun gezondheidsdata te delen voor het algemeen nut, mits deze data niet wordt misbruikt voor doeleinden buiten de toestemming die ze voor datadeling hebben gegeven. Het vergroten van vertrouwen en het toepassen van maatregelen die privacy borgen, zijn dus van extreem groot belang.

Wij ontwikkelen hiervoor passende privacy- en governance standaarden en structuren die gecombineerd met technologie zoals Secure Multi-Party Computation (MPC) uitkomst bieden. Met deze technologie wordt data op een cryptografische manier beschermd, waardoor gegevens door meerdere partijen geanalyseerd kunnen worden zonder dat ze elkaars data ooit kunnen inzien.

Lees ook

Lees meer over de trends en ontwikkelingen op het gebied van datadeling

Lees verder

Artificial Intelligence

Gezondheidsadvies op maat

De stijgende zorgkosten vormen een steeds grotere uitdaging voor Nederland. Preventieve zorg lijkt een van de oplossingen en artificiële intelligentie (AI) kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Met behulp van AI kunnen we gezondheidsdata analyseren en persoonlijke, preventieve adviezen geven over voeding en levensstijl, zodat mensen gezond oud kunnen worden. Van jong tot oud bieden we passend gezondheidsadvies om mensen langer gezond te laten blijven en sneller weer gezond te worden.

Lees ook

Ontdek meer over de trends en ontwikkelingen op het gebied van AI

Lees verder

Quantum technology

Een quantumcomputer maakt gebruik van quantummechanische effecten, en dat kan leiden tot veel snellere algoritmes. Daardoor kunnen quantumcomputers complexe problemen oplossen die voor huidige computers praktisch onoplosbaar zijn, omdat berekeningen veel te lang zouden duren.

Quantumalgoritmes kunnen zelfs potentieel helpen bij het verbeteren van voorspellingen over het ontstaan van kwaadaardige kanker. 

Lees ook

Lees meer over de laatste trends en ontwikkelingen in de quantumtechnologie

Lees verder

Lees meer over de trends en ontwikkelingen in de digitale samenleving