Informatietype:
Project
Thema:
Systematic impact assessment
Unit:
Energy & Materials Transition

CISUFLO: Verbetering van de circulariteit binnen de Europese vloerensector

Binnen de Europese vloerensector wordt naar schatting slechts 5% gerecycled. Hoewel er initiatieven zijn op het gebied van terugwinning en hergebruik van materiaal, is downcycling nog de gangbare praktijk. In het kader van het CISUFLO-project werken wij aan nieuwe technologieën en producten om de terugwinning van materialen te verbeteren en de vloerensector in Europa richting een circulaire economie te krijgen.

Het Cisuflo-project wil de milieugevolgen van de Europese vloerensector minimaliseren door middel van een systematisch kader voor circulaire, duurzame vloerbedekking, waarbij rekening wordt gehouden met zowel technische haalbaarheid als sociaaleconomische factoren.

TNO ondersteunt deze inspanningen door eventuele circulaire bedrijfsmodellen voor de vloerensector te onderzoeken alsmede door de ecologische levenscyclus (LCA), sociaal-economische en technische impact en circulariteit van de in het kader van het project geteste nieuwe technologieën en producten te analyseren.

Circulaire bedrijfsmodellen

TNO loopt voorop bij de ontwikkeling van circulaire bedrijfsmodellen en levert aan de CISUFLO-partners en andere bedrijven de inzichten die nodig zijn om de omslag te maken.

Deze modellen bieden inzicht in en laten zien hoe producteigenschappen kunnen worden aangewend voor productservicesystemen (PSS). Een circulaire oplossing is bijvoorbeeld flooring-as-a-service, waarbij meerwaarde kan worden gecreëerd door installatie, onderhoud en demontage aan klanten aan te bieden.

Door regelmatig onderhoud en goede beschikbaarheid van onderdelen gaat een vloer langer mee. Bij verwijdering van de vloer kan de leverancier ervoor zorgen dat deze verantwoord wordt afgevoerd en indien mogelijk wordt hergebruikt in het productieproces.

Niet alle situaties zijn gelijk, reden waarom TNO voor deze aanpak laat zien hoe die in de praktijk kan worden gerealiseerd en hoe met een combinatie van producten en diensten aan de behoefte van de consument kan worden voldaan. Dit is vooral van belang voor PSS-leveranciers, -fabrikanten en -organisaties binnen het consortium.

Effecten- en circulariteitsanalyse

TNO voert een ecologische levenscyclusanalyse (LCA) uit, bestaande uit een technisch-economische analyse, een beoordeling van de maatschappelijke effecten en een circulariteitsanalyse.

Doel van deze analyses is het helpen ontwikkelen van nieuwe waardeketens voor laminaat-, vinyl- en textielvloerbedekking door input te leveren voor het optimaliseren van de recyclingroutes en -technologieën (ontwerp, materiaal, fabricage) en informatie te verstrekken aan beleidsmakers. Resulterend in nieuwe strategieën om verbeteringen door te voeren binnen de vloerensector.

Beoordeling van nieuwe technologieën

Hoewel een levenscyclusanalyse (LCA) en een technisch-economische analyse (TEA) doorgaans worden uitgevoerd op volwassen producten en technologieën, heeft TNO ervaring met het toepassen van deze geavanceerde methoden op technologieën die nog in ontwikkeling zijn. Wij doen dit door gebruik te maken van normen en methodologieën zoals EN 15804+A2 en productmaatschappelijke gegevens.

Daarnaast wordt het concept van de "economische leercurve" aangevuld met een "ecologische leercurve" om zo de LCA- milieuprestaties te voorspellen van de invoering op industriële schaal van sorteer- en fysieke scheidingstechnologieën met toenemende cumulatieve productie.

Circulariteitsanalyse

Voor de circulariteitsanalyse bestuderen en belichten wij de mogelijkheden, toepasbaarheid en beperkingen van twee specifieke CE-indicatoren, te weten de Material Circularity Index (MCI) en de Circular Economy Performance Indicator (CPI).

In het recente verleden zijn diverse indicatoren voor de circulaire economie voorgesteld. Maar de mogelijkheden, toepasbaarheid en beperkingen van deze CE-indicatoren zijn nog niet geheel duidelijk; daarom vindt CISUFLO het belangrijk dat hier meer kennis over komt.

Maatschappelijke levenscyclusanalyse

De maatschappelijke levenscyclusanalyse is een interdisciplinaire wetenschap in ontwikkeling, waarbij methodologieën en databases nog in de kinderschoenen staan. Er is slechts in beperkte mate wetenschappelijke literatuur voorhanden over maatschappelijke LCA's voor de diverse sectoren en waardeketens.

Het CISUFLO-project genereert nieuwe kennis over de toepasbaarheid van bestaande maatschappelijke LCA-methodologieën voor de vloerensector, met name op gebieden met een potentieel grote maatschappelijke impact binnen de recyclingwaardeketen.

Wil je ook een circulariteitsanalyse laten uitvoeren? Neem contact met ons op.

Laat je verder inspireren

1 resultaat

De plastic cirkel is rond

Informatietype:
Podcast
30 november 2020
4 afleveringen
In de podcastserie ‘De plastic cirkel is rond’ zoomt NRC XTR samen met TNO in op de bijdrage van plastic aan een circulaire economie.