Van kunststof afval naar circulaire kunststoffen

Thema:
Circulaire plastics

Minder plastic afval, minder CO2-uitstoot en minder gebruik van fossiele grondstoffen. Om dat te bereiken doen wij onafhankelijk onderzoek naar circulaire plastics. Van innovaties voor nieuwe ontwerpen van plastic producten tot duurzame technologieën om plastics te recyclen. Met circulaire plastics dragen we bij aan een duurzamere toekomst.

De voor- en nadelen van hedendaags plastic

Toename gebruik plastic

Door de veelzijdige eigenschappen zoals sterkte, flexibiliteit en laag gewicht blijft gebruik van plastics toenemen. Tussen nu en 2050 neemt het gebruik naar verwachting toe van 350 miljoen ton naar meer dan 1 miljard ton. Onder meer door:

  • de bevolkingsgroei en welvaartstoename in Afrika en Azië
  • het gebruik van meer en kleinere verpakkingen
  • sociale ontwikkelingen, zoals urbanisatie en gezinssamenstelling.

Dat leidt tot grote uitdagingen, zoals plastic afval, gebruik van fossiele grondstoffen en CO2-uitstoot. Daarom is een systeemtransitie noodzakelijk. Wij dragen graag bij aan innovatieve oplossingen met onderzoek naar circulaire plastics.

Toename microplastics

Door de toename van plastics ontstaan ook steeds meer microplastics. Deze vaste deeltjes, kleiner dan 5 millimeter, ontstaan door slijtage, tijdens gebruik en worden gevormd door degradatie van plastic afval aanwezig in het milieu.

Microplastics zijn potentieel schadelijk voor mens en milieu. Om deze reden wordt door de overheid het voorzorgsprincipe toegepast, waarmee we gebruik, vorming en verspreiding van microplastics moeten minimaliseren.

In 2022 hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar microplastics en hebben we de grootste veroorzakers van microplastics en maatregelen om microplastics te reduceren in kaart gebracht.

Lees waarom minder microplastics nodig en haalbaar is

Project

Circulaire plastics

Voor de transitie naar circulaire plastics nemen we de gehele keten onder de loep. Van de invloed van scenario’s voor circulaire plastics op de CO2-uitstoot en het plastic materiaalgebruik tot gezondheid door plastics en de economische haalbaarheid.

Daarvoor combineren we onze expertise in levenscyclusanalyses en levenscycluskosten met technologische kennis van recyclingtechnieken.

We maken de juiste (systeem)keuzes op basis van effectbeoordelingen van de plasticketens. Daarbij zijn economisch, ecologisch en sociaal waardebehoud in de keten leidend.

Recycling van plastic producten

Omdat succesvol recyclen begint met een goed ontwerp, ontwikkelen we korte-, midden- en langetermijnplannen voor circulaire plastics. Dat doen we met een combinatie van laboratoriumonderzoek, pilot-tests en advies.

Ook ontwikkelen we technologieën om het sorteren en de mechanische recycling te verbeteren. In het Brightlands Materials Center ontwikkelen we nieuwe verpakkingen die beter recyclebaar zijn. En in de publiek-private samenwerking Brightsite realiseren we bijvoorbeeld industriële demo’s op het gebied van chemische recycling.

Thermochemische en fysische recycling van plastics

Verder ontwikkelen we nieuwe technologieën om plastics te recyclen, naast mechanische en chemische recycling.

Zo werken we aan de technologie om kunststoffen fysisch te recyclen door dissolutie. Een oplosmiddel waarmee het ene polymeer wel oplost en het andere niet. Als voorbeeld scheiden we monomeren of polymeren van hulpmiddelen zoals brandvertragers.

Ook werken we aan thermochemische recycle methoden van plastics. Een geschikte methode om gemengde en vervuilde plasticstromen opnieuw in te zetten als grondstof voor de chemische industrie.

Meer weten?

Download ons whitepaper 'Verspil het niet! Pak de schaduwzijde van plastics met urgentie aan.'

Laat je verder inspireren

21 resultaten, getoond 6 t/m 10

Plastic afval in Indonesië krijgt waarde in 2 nieuwe P4G projecten

Informatietype:
Nieuws
22 juni 2022
In het "Plastics in Circles"-partnerschap van P4G werkt TNO in twee nieuwe projecten aan het gezamenlijk terugdringen van plastic afval in Indonesië.

8 oplossingen voor plastic in een circulaire economie

Informatietype:
Insight
2 juni 2022
Hoe komen we tot een circulaire economie voor plastic? Wij stellen ons oplossingen voor die de transitie aanzienlijk zullen versnellen. Lees meer.

Polymeren oplossingen

Informatietype:
Artikel
Hoe verduurzamen we kunststoffen? Door verlenging van de gebruiksduur. Daarom onderzoeken we degradatie van polymeren en creëren we innovatieve oplossingen.

Systemische effectbeoordeling van plasticketens

Informatietype:
Artikel
TNO ontwikkelt methodologieën en tools voor de systemische effectbeoordeling van plasticketens. Daarmee ontwerpen we de plasticketens van de toekomst.

Microplastics en de onbekende risico's

Informatietype:
Artikel
Wat zijn microplastics en wat zijn de effecten op mens & milieu? Bij TNO doen we onderzoek naar risico's van en oplossingen voor microplastics. Ontdek meer.