Van kunststof afval naar circulaire kunststoffen

Thema:
Circulaire plastics

Minder plastic afval, minder CO2-uitstoot en minder gebruik van fossiele grondstoffen. Om dat te bereiken doen wij onafhankelijk onderzoek naar circulaire plastics. Van innovaties voor nieuwe ontwerpen van plastic producten tot duurzame technologieën om plastics te recyclen. Met circulaire plastics dragen we bij aan een duurzamere toekomst.

De voor- en nadelen van hedendaags plastic

Toename gebruik plastic

Door de veelzijdige eigenschappen zoals sterkte, flexibiliteit en laag gewicht blijft gebruik van plastics toenemen. Tussen nu en 2050 neemt het gebruik naar verwachting toe van 350 miljoen ton naar meer dan 1 miljard ton. Onder meer door:

  • de bevolkingsgroei en welvaartstoename in Afrika en Azië
  • het gebruik van meer en kleinere verpakkingen
  • sociale ontwikkelingen, zoals urbanisatie en gezinssamenstelling.

Dat leidt tot grote uitdagingen, zoals plastic afval, gebruik van fossiele grondstoffen en CO2-uitstoot. Daarom is een systeemtransitie noodzakelijk. Wij dragen graag bij aan innovatieve oplossingen met onderzoek naar circulaire plastics.

Toename microplastics

Door de toename van plastics ontstaan ook steeds meer microplastics. Deze vaste deeltjes, kleiner dan 5 millimeter, ontstaan door slijtage, tijdens gebruik en worden gevormd door degradatie van plastic afval aanwezig in het milieu.

Microplastics zijn potentieel schadelijk voor mens en milieu. Om deze reden wordt door de overheid het voorzorgsprincipe toegepast, waarmee we gebruik, vorming en verspreiding van microplastics moeten minimaliseren.

In 2022 hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar microplastics en hebben we de grootste veroorzakers van microplastics en maatregelen om microplastics te reduceren in kaart gebracht.

Lees waarom minder microplastics nodig en haalbaar is

Project

Circulaire plastics

Voor de transitie naar circulaire plastics nemen we de gehele keten onder de loep. Van de invloed van scenario’s voor circulaire plastics op de CO2-uitstoot en het plastic materiaalgebruik tot gezondheid door plastics en de economische haalbaarheid.

Daarvoor combineren we onze expertise in levenscyclusanalyses en levenscycluskosten met technologische kennis van recyclingtechnieken.

We maken de juiste (systeem)keuzes op basis van effectbeoordelingen van de plasticketens. Daarbij zijn economisch, ecologisch en sociaal waardebehoud in de keten leidend.

Recycling van plastic producten

Omdat succesvol recyclen begint met een goed ontwerp, ontwikkelen we korte-, midden- en langetermijnplannen voor circulaire plastics. Dat doen we met een combinatie van laboratoriumonderzoek, pilot-tests en advies.

Ook ontwikkelen we technologieën om het sorteren en de mechanische recycling te verbeteren. In het Brightlands Materials Center ontwikkelen we nieuwe verpakkingen die beter recyclebaar zijn. En in de publiek-private samenwerking Brightsite realiseren we bijvoorbeeld industriële demo’s op het gebied van chemische recycling.

Thermochemische en fysische recycling van plastics

Verder ontwikkelen we nieuwe technologieën om plastics te recyclen, naast mechanische en chemische recycling.

Zo werken we aan de technologie om kunststoffen fysisch te recyclen door dissolutie. Een oplosmiddel waarmee het ene polymeer wel oplost en het andere niet. Als voorbeeld scheiden we monomeren of polymeren van hulpmiddelen zoals brandvertragers.

Ook werken we aan thermochemische recycle methoden van plastics. Een geschikte methode om gemengde en vervuilde plasticstromen opnieuw in te zetten als grondstof voor de chemische industrie.

Meer weten?

Download ons whitepaper 'Verspil het niet! Pak de schaduwzijde van plastics met urgentie aan.'

Laat je verder inspireren

5 resultaten, getoond 1 t/m 5

Circulaire economie door kwantificering van kunststofkwaliteit

Informatietype:
Insight
22 december 2022

De gamechanger in kunststofrecycling: TNO heeft een model ontwikkeld voor beter plastic recyclen: the Quality Model for Recycled Plastic.

TNO-blik op 2030: 50% van het plastic circulair

Informatietype:
Insight
12 december 2022

Onze ambitie voor 2030: 50% plastics circulair geproduceerd. Momenteel wordt nog 70% van de plastics verbrand. Dit kan snel beter. Ontdek hoe.

Fijnstof, een ongrijpbaar probleem, maar wat is fijnstof?

Informatietype:
Insight
12 juli 2022
Fijnstof is een containerbegrip voor alles wat in de lucht zweeft en kleiner is dan 10 mu. Maar wat maakt het zo gevaarlijk? Expert Paula legt het uit.

8 oplossingen voor plastic in een circulaire economie

Informatietype:
Insight
2 juni 2022
Hoe komen we tot een circulaire economie voor plastic? Wij stellen ons oplossingen voor die de transitie aanzienlijk zullen versnellen. Lees meer.

Circulair plastic: want verbranden is niet meer van deze tijd

Informatietype:
Insight
5 juni 2021
We moeten ervoor zorgen dat er plastic komt dat na gebruik weer een ideale grondstof vormt. TNO pleit voor een toekomst waarin circulair plastic de norm is.