Informatietype:
Project
Thema:
Circulaire plastics
Microplastics
Unit:
Energy & Materials Transition

Waarom minder microplastics nodig en haalbaar is

Microplastics zijn wereldwijd in toenemende mate te vinden in het milieu en zelfs in ons lichaam. Deze minuscule deeltjes zijn afkomstig van bijvoorbeeld verpakkingen of autobanden en verspreiden zich via de lucht, het water en de bodem. De hoeveelheid plastics neemt fors toe, daarmee de hoeveelheid microplastics ook. Ingrijpen is noodzakelijk om onbekende toekomstige problemen, waaronder gezondheidsrisico’s, te voorkomen. Onze experts hebben berekend hoe de hoeveelheid microplastics vóór 2050 al met 70 procent kan worden teruggebracht.

70% minder microplastics is mogelijk

Wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar microplastics in Nederland en de potentiële maatregelen om de hoeveelheid microplastics terug te dringen.

Hieruit blijkt dat reductie van circa 70% microplastics in 2050 haalbaar is door de maximale inzet van 17 mitigatiestrategieën. De 17 maatregelen zijn onderverdeeld in 9 categorieën (zie hieronder).

9 maatregelen voor minder microplastics
De 17 maatregelen voor microplastic reductie, onderverdeeld in 9 categorieën. In totaal is 70% reductie haalbaar.

De zeventien maatregelen tegen microplastics zijn voorbeelden van realistische en mogelijk effectieve mitigatiestrategieën onderverdeeld over de volgende 9 categorieën:

  • Beleid en regelgeving
  • Afvalmanagement infrastructuur
  • Gedrag
  • Opruim- en schoonmaakacties
  • Materiaalkeuze voor textiel en verpakkingen
  • Productontwerp voor verpakkingen en autobanden
  • Procesontwerp voor recycling
  • Scheidingstechnologie voor microplastics
  • R-strategieën: refuse en reduce

De resterende 30% microplastics bevindt zich in diverse milieucompartimenten, gevormd uit plastic producten die langzaam afbreken in het milieu.

Top vijf maatregelen voor minder microplastics

Vijf van de zeventien onderzochte maatregelen blijken de meeste impact te hebben op het voorkomen of reduceren van de vorming van microplastics. Dit zijn:

Statiegeld draagt bij aan minder zwerfafval. Zo blijkt de recente invoering van statiegeld op kleine plastic flessen al bij te dragen aan een daling van maar liefst 70%, van deze flessen in het zwerfvuil.

Daarnaast is er nog een significante hoeveelheid zwerfafval. Overheden, bedrijven, burgers en ngo’s kunnen dit verminderen door het actief opstarten en ondersteunen van allerlei initiatieven om zwerfafval op te ruimen.

De industrie kan bijdragen door te kiezen voor de juiste materialen en concepten, die minder makkelijk microplastics vormen. Het ene type plastic vormt namelijk veel makkelijker en veel kleinere microplastics dan het andere.

Benieuwd hoe de industrie hier nu al aan werkt?  In onze Table Talk Microplastics en Verpakkingen spraken we Roger Loop, directeur van NRK Verpakkingen, over de mogelijkheden voor de industrie om microplastics door verpakkingen te voorkomen.

De slijtage van autobanden blijkt de grootste bron van microplastics (35%). Het gebruik van betere autobanden samen met het afvangen van rubber deeltjes is van grote waarde in het reduceren van microplastics.

Er gaat steeds meer plastic gerecycled worden. Recycling (met name hakken en wassen) zorgt voor het ontstaan en vrijkomen van microplastics. Deze komen via lucht en water in het milieu terecht. Daardoor wordt het als we niet oppassen een potentiële bron van microplastics.

Minder plastics gebruiken door het toepassen van “refuse” en “reduce”. Een bredere uitrol van een concept zoals verpakkingsvrije producten zou de consumptie van plastic flink reduceren en daarmee ook minder vorming en blootstelling aan microplastics.

Download de whitepaper

Microplastics zijn overal: reductie met 70% is haalbaar. Lees welke maatregelen leiden tot een maximale reductie van 70% microplastics in 2050.

Microplastics: Beter voorkomen dan genezen

Het is pas sinds kort bekend dat microplastics zich diep in ons lichaam kunnen doordringen (zie World Health Organization rapport). Over de gezondheidsrisico’s van microplastics is nog veel onduidelijk, maar steeds meer onderzoeken wijzen op potentieel gevaar.

In de tussentijd neemt de productie van plastics fors toe; In 2050 gebruiken we volgens schattingen vier keer meer plastics dan nu. De potentiële risico’s voor mens en milieu door microplastics nemen daarmee toe. Om toekomstige problemen te voorkomen is er nu actie nodig gericht op minimalisatie van blootstelling aan microplastics.

De schaduwzijde van duurzame plastics

Ondanks de soms slechte naam die plastic heeft, leidt het massale gebruik ervan sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw op allerlei manieren tot verduurzaming en verbetering van welzijn en welvaart.

Maar de eigenschappen die plastic zo duurzaam maken, hebben ook een schaduwkant. Plastic vergaat namelijk niet of nauwelijks, maar breekt na lange tijd wel af in minuscule deeltjes. Microplastics dus: stukjes plastic die zo licht en klein zijn, dat zij zich verspreiden naar iedere uithoek van onze leefomgeving.

schaduwzijde van duurzame plastics: microplastics

Test je microplastic kennis

Hoeveel weet jij al over microplastics?

TNO’s microplastics model

Inzicht in de gehele levenscyclus (productie, gebruik en einde levensfase) van plastics ontbrak tot nu toe. Daarom hebben we een model ontworpen dat onderzoek naar de vorming en verspreiding van microplastics en de potentiële maatregelen daartegen samenbrengt: het TNO’s microplastics model.

Het model is bedoeld om richting te geven aan beleid. De resultaten tonen aan dat het nemen van de juiste maatregelen kan leiden tot een forse reductie van microplastics.

Samenwerken aan reductie microplastics

Als industrie, overheid, consument, kennisinstellingen en NGO’s hun activiteiten bundelen, is een reductie van 37 procent in microplastics al in 2030 mogelijk. In 2050 zou dat 70 procent kunnen zijn, zelfs als de consumptie van plastics toeneemt.

Vraag je je af hoe jouw beleid hieraan kan bijdragen? Of ben je benieuwd welke maatregelen het beste aan jouw bedrijfsdoelstellingen kunnen bijdragen?

Wij denken graag mee. Neem daarvoor contact op met onze expert Sieger Henke.

Laat je verder inspireren

31 resultaten, getoond 1 t/m 5

Toepassing dissolutie om ABS plastics circulair te recyclen

Informatietype:
Insight
8 maart 2024
De recyclingtechnologie van de toekomst: kunststoffen recyclen door dissolutie. Lees hoe we met partner ELIX deze technologie onderzoeken.

Tijdmakers: Vieze voedselverpakkingen veilig recyclen

Informatietype:
Insight
11 januari 2024

Nieuwe faciliteit voor ontwikkeling circulaire plastics op industriële schaal

Informatietype:
Nieuws
28 november 2023

Microplastics en verpakkingen: vermindering is haalbaar

Informatietype:
Insight
31 augustus 2023

Upwash-technologie voor hogere kwaliteit plasticafval

Informatietype:
Artikel