Informatietype:
Project
Thema:
Circulaire plastics
Microplastics
Unit:
Energy & Materials Transition

Waarom minder microplastics nodig en haalbaar is

Microplastics zijn wereldwijd in toenemende mate te vinden in het milieu en zelfs in ons lichaam. Deze minuscule deeltjes zijn afkomstig van bijvoorbeeld verpakkingen of autobanden en verspreiden zich via de lucht, het water en de bodem. De hoeveelheid plastics neemt fors toe, daarmee de hoeveelheid microplastics ook. Ingrijpen is noodzakelijk om onbekende toekomstige problemen, waaronder gezondheidsrisico’s, te voorkomen. Onze experts hebben berekend hoe de hoeveelheid microplastics vóór 2050 al met 70 procent kan worden teruggebracht.

Test je microplastic kennis

Hoeveel weet jij al over microplastics?

Microplastics: Beter voorkomen dan genezen

Het is pas sinds kort bekend dat microplastics zich diep in ons lichaam kunnen doordringen (zie World Health Organization rapport). Over de gezondheidsrisico’s van microplastics is nog veel onduidelijk, maar steeds meer onderzoeken wijzen op potentieel gevaar.

In de tussentijd neemt de productie van plastics fors toe; In 2050 gebruiken we volgens schattingen vier keer meer plastics dan nu. De potentiële risico’s voor mens en milieu door microplastics nemen daarmee toe. Om toekomstige problemen te voorkomen is er nu actie nodig gericht op minimalisatie van blootstelling aan microplastics.

De schaduwzijde van duurzame plastics

Ondanks de soms slechte naam die plastic heeft, leidt het massale gebruik ervan sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw op allerlei manieren tot verduurzaming en verbetering van welzijn en welvaart.

Maar de eigenschappen die plastic zo duurzaam maken, hebben ook een schaduwkant. Plastic vergaat namelijk niet of nauwelijks, maar breekt na lange tijd wel af in minuscule deeltjes. Microplastics dus: stukjes plastic die zo licht en klein zijn, dat zij zich verspreiden naar iedere uithoek van onze leefomgeving.

schaduwzijde van duurzame plastics: microplastics

TNO’s microplastics model

Inzicht in de gehele levenscyclus (productie, gebruik en einde levensfase) van plastics ontbrak tot nu toe. Daarom hebben we een model ontworpen dat onderzoek naar de vorming en verspreiding van microplastics en de potentiële maatregelen daartegen samenbrengt: het TNO’s microplastics model.

Het model is bedoeld om richting te geven aan beleid. De resultaten tonen aan dat het nemen van de juiste maatregelen kan leiden tot een forse reductie van microplastics.

70% minder microplastics is mogelijk

Wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar microplastics in Nederland en de potentiële maatregelen om de hoeveelheid microplastics terug te dringen.

Hieruit blijkt dat reductie van circa 70% microplastics in 2050 haalbaar is door de maximale inzet van 17 mitigatiestrategieën. De 17 maatregelen zijn onderverdeeld in 9 categorieën (zie hieronder).

9 maatregelen voor minder microplastics
De 17 maatregelen voor microplastic reductie, onderverdeeld in 9 categorieën. In totaal is 70% reductie haalbaar.

De zeventien maatregelen tegen microplastics zijn voorbeelden van realistische en mogelijk effectieve mitigatiestrategieën onderverdeeld over de volgende 9 categorieën:

 • Beleid en regelgeving
 • Afvalmanagement infrastructuur
 • Gedrag
 • Opruim- en schoonmaakacties
 • Materiaalkeuze voor textiel en verpakkingen
 • Productontwerp voor verpakkingen en autobanden
 • Procesontwerp voor recycling
 • Scheidingstechnologie voor microplastics
 • R-strategieën: refuse en reduce

De resterende 30% microplastics bevindt zich in diverse milieucompartimenten, gevormd uit plastic producten die langzaam afbreken in het milieu.

Top vijf maatregelen voor minder microplastics

Vijf van de zeventien onderzochte maatregelen blijken de meeste impact te hebben op het voorkomen of reduceren van de vorming van microplastics. Dit zijn:

 1. Bredere uitrol van statiegeld principe en stimuleren opruimen zwerfafval
 2. Materiaalinnovaties voor verpakkingen versnellen
 3. Materiaalinnovaties voor banden versnellen
 4. Beter recyclen
 5. Het toepassen van de R-strategieën (Refuse en Reduce)

Samenwerken aan reductie microplastics

Als industrie, overheid, consument, kennisinstellingen en NGO’s hun activiteiten bundelen, is een reductie van 37 procent in microplastics al in 2030 mogelijk. In 2050 zou dat 70 procent kunnen zijn, zelfs als de consumptie van plastics toeneemt.

Vraag je je af hoe jouw beleid hieraan kan bijdragen? Of ben je benieuwd welke maatregelen het beste aan jouw bedrijfsdoelstellingen kunnen bijdragen?

Wij denken graag mee. Neem daarvoor contact op met onze expert Sieger Henke.

Download de whitepaper

Microplastics zijn overal: reductie met 70% is haalbaar. Lees welke maatregelen leiden tot een maximale reductie van 70% microplastics in 2050.

Laat je verder inspireren

22 resultaten, getoond 1 t/m 5

Circulaire economie door kwantificering van kunststofkwaliteit

Informatietype:
Insight
22 december 2022

De gamechanger in kunststofrecycling: TNO heeft een model ontwikkeld voor beter plastic recyclen: the Quality Model for Recycled Plastic.

TNO-blik op 2030: 50% van het plastic circulair

Informatietype:
Insight
12 december 2022

Onze ambitie voor 2030: 50% plastics circulair geproduceerd. Momenteel wordt nog 70% van de plastics verbrand. Dit kan snel beter. Ontdek hoe.

Autobanden en landbouwplastic met verpakkingen verrassend grootste bronnen microplastics

Informatietype:
Nieuws
8 november 2022

TNO's microplasticmodel heeft de grootste veroorzakers van microplastics in kaart gebracht. Ook is er inzicht voor maatregelen tegen microplastics.

124 miljoen voor aanpak van circulaire plastics

Informatietype:
Nieuws
14 juli 2022

Het kabinet heeft de eerste fase van Circulaire Plastics NL definitief goedgekeurd en investeert 124 miljoen euro vanuit het Groeifonds. Met de uitvoering van Circulaire Plastics NL spannen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen zich in voor het halen van de circulariteitsdoelen om 50% van alle plastics te recyclen in 2030. Ook streven ze ernaar dat er minder plastics naar de afvalverbranding gaan.

Fijnstof, een ongrijpbaar probleem, maar wat is fijnstof?

Informatietype:
Insight
12 juli 2022
Fijnstof is een containerbegrip voor alles wat in de lucht zweeft en kleiner is dan 10 mu. Maar wat maakt het zo gevaarlijk? Expert Paula legt het uit.