Informatietype:
Project
Thema:
CO2-uitstoot van industrie afvangen
Unit:
Energy & Materials Transition

Revolutionaire technologie vermindert CO-uitstoot staalindustrie

Ongeveer 15 procent van de industriële CO2-uitstoot komt van staalproducenten. In Europa is dat zo’n 200 miljoen ton per jaar. We hebben de laatste jaren technologieën ontwikkeld om die uitstoot te verminderen, op een kosteneffectieve manier. Dit deden we samen met bedrijven en wetenschappelijke partners.

Technologie verder ontwikkelen

Inmiddels ligt er een voorstel bij de Europese Commissie om een belangrijke vervolgstap te zetten. Namelijk het doorontwikkelen van een eerder bewezen energie-efficiënte scheidings- en afvangtechniek voor CO2, genaamd Sorption Enhanced Water Gas Shift (SEWGS). SEWGS is een door ons ontwikkelde Nederlandse doorbraaktechnologie voor het afvangen van CO2-uitstoot in diverse industrieën.

SEWGS: Revolutionaire technologie voor CO2-reductie en blauwe waterstof productie

Om bestaande industriële productieprocessen schoner te maken, ontwikkelde TNO een technologie die zeer efficiënt CO2 afvangt en tegelijkertijd blauwe waterstof produceert.

CO2-uitstoot staal verminderen

De staalindustrie kan op een relatief goedkope manier CO2 uit het productieproces verwijderen. Namelijk door het hoge-temperatuur adsorptieproces. Dat is de afgelopen jaren met toonaangevende partners uit binnen- en buitenland aangetoond. Het vermindert CO2-uitstoot en zorgt voor een aanzienlijke kostenbesparing.

Uitleg projectvoorstel

Het ingediende projectvoorstel heet Innovative Industrial Transformation of the Steel and Chemical Industries of Europe (INITIATE). Het gaat over een methode die CO2-uitstoot van staalproducenten sterk kan verminderen. Dat is mogelijk door SEWGS op een speciale manier te koppelen aan de productie van de bulkchemicaliën ammoniak en ureum. Daarbij wordt de staalindustrie dus gekoppeld aan de chemische industrie.

‘Basic oxygen furnace’-gas

Het project demonstreert het gebruik van zogeheten ‘basic oxygen furnace’-gas (BOF-gas) voor de productie van de stof ureum. BOF-gas bevat waterstof, stikstof en CO2. Door de inzet van de SEWGS-technologie ontstaat er tijdens het proces een stroom waterstof en stikstof en aan de andere kant een geconcentreerde CO2-stroom. Onze experts ontdekten dat je daaruit heel efficiënt ureum kunt maken.

Productie van ureum

Het gebruiken van BOF-gas als grondstof voor de productie van ureum zorgt voor tientallen procenten minder vrijkomende CO2. En een afgasstroom uit de staalindustrie dient als grondstof voor de chemische industrie.

Goedkoop en milieuvriendelijk

Deze methode van productie is goedkoper en veel milieuvriendelijker dan de gebruikelijke manier waarbij ureum wordt gemaakt uit aardgas. Ureum is een veel gebruikte meststof en daarnaast grondstof in de chemische industrie. De vraag ernaar stijgt. Staalbedrijven kunnen zo een extra inkomstenbron aanboren en verdienen aan het terugdringen van CO2 in hun productieproces.

10 procent minder uitstoot

Samen met onze partners onderzochten we de technische, economische en ecologische voordelen. We ontdekten dat het maken van ureum zonder aardgas met deze toepassing zorgt voor tenminste 10 procent vermindering van CO-uitstoot.

Bestemming afgevangen CO2 staalindustrie

Op dit moment lopen er grote infrastructurele projecten voor transport en opslag van CO2, zoals Porthos in de Rotterdamse haven en Athos in de regio Amsterdam-IJmuiden. Zodra die klaar zijn, kan de staalindustrie de afgevangen CO2 daarheen transporteren en de uitstoot verder verminderen met 70 procent.

Internationale projecten

In internationale projecten werkten we samen met partners aan de CO2-afvangtechnologie:

  • In de projecten STEPWISE en FreSME toonden we aan dat CO2 door absorptietechnologie grotendeels uit het productieproces is te verwijderen
  • Project BOF2UREA liet zien dat uit het restgas BOF kostenefficiënt ureum geproduceerd kan worden, met minder CO2-uitstoot als gevolg
  • Project INITIATE bouwt een demonstrator op industriële schaal, om het proces naar een nog hoger niveau te tillen en rijp te maken voor marktintroductie

Laat je verder inspireren

8 resultaten, getoond 1 t/m 5

Tien wetenswaardigheden over CO2 afvang en opslag (CCS)

Informatietype:
Insight
18 oktober 2023
Om de klimaatdoelstellingen te halen is afvang en opslag van CO2 onontkoombaar. Hoe werkt dat? Waar vang je de CO2 af en waar sla je het op? Wij leggen het uit.

Unieke technologie voor afvang CO2 en conversie naar groene chemicaliën

Informatietype:
Nieuws
16 maart 2023

Podcast SEWGS: transformeer de industrie

Informatietype:
Podcast
1 januari 2023
1 aflevering

SEWGS: revolutionaire CO2-reductietechnologie

Informatietype:
Webinar
20 december 2022
1 aflevering

CO2-afvang voor de industrie

Informatietype:
Artikel