Informatietype:
Project
Thema:
Schone waterstofproductie
Unit:
Energy & Materials Transition

Nederland en Duitsland onderzoeken groene waterstof in project HY3

In samenwerking met

IEK-3 Forschungszentrum Jülich, Gasunie

Nederland en Duitsland onderzoeken samen de haalbaarheid van een waardeketen voor groene waterstof die door meerdere landen gaat. In project HY3 kijken we naar de mogelijkheid van een keten die loopt van de Noordzee tot aan de industrieclusters in het grensgebied van Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Groene waterstof

Dankzij groene waterstof kan de zware industrie in bijvoorbeeld het Roergebied zijn CO2-uitstoot verminderen. Waterstof kan op de Noordzee uit windenergie worden geproduceerd. Vervolgens kunnen gasleidingen de waterstof naar het Roergebied transporteren. Dit kan via de pijpleidingen die ongebruikt zijn door het sluiten van het gasveld in Groningen. Waterstof in de vorm van gas is goedkoper te vervoeren dan elektriciteit via kabels vanaf zee.

Pijpleidingen van Gasunie

Gasunie heeft een gasnetwerk dat grote industriële clusters in Nederland van gas voorziet en verbindt. Vooral in het oosten lopen grote pijpleidingen van noord naar zuid, met verbindingen naar Duitsland. Bovendien beheert Gasunie een deel van het gasnetwerk in Duitsland.

Transport en opslag waterstof

HY3 kijkt hoe je dit netwerk kunt gebruiken om op grote schaal waterstof vanaf zee te transporteren naar het Roergebied in Duitsland. Voor inzet bij staalproductie, chemie en raffinaderijen. Beide landen hebben zoutcavernes (grote zoutstructuren in de bodem), om waterstof veilig en grootschalig in op te slaan. We onderzoeken bovendien de mogelijkheden om hiervoor ook lege gasvelden onder de Noordzee te gebruiken.

Betrokken partijen

Nederland en Duitsland tekenden een intentieverklaring voor samenwerking tussen beide landen rond de energietransitie. Waterstof is hierin een belangrijk onderdeel als schone brandstof voor industriële productie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 3 partijen:

  • het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van Nederland
  • het Ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen
  • het Bondsministerie van Economische Zaken en Energie van Duitsland

De partijen wezen elk een instelling aan om het onderzoek uit te voeren. Nederland koos TNO en Noordrijn-Westfalen ging voor onderzoekscentrum IEK-3 Forschungszentrum Jülich. Wij onderzoeken nu de haalbaarheid van dit plan voor groene waterstof.

Bijdrage TNO

TNO kijkt hierbij naar de marktvraag en onderzoekt waterstoftransport en opslag in zoutcavernes. Onderzoeksinstituut Jülich doet onderzoek naar grootschalige productie van groene waterstof. En Gasunie kijkt hoe zij hun netwerk geschikt kunnen maken voor transport.

"Nederland en Duitsland kunnen de grootschalige inzet van waterstof versnellen door aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een onderling verbonden infrastructuur voor waterstoftransport en -opslag". René Peters, directeur Gastechnologie bij TNO.

Internationaal afstemmen

Nederland werkt in het Pentalateraal Energieforum al langer samen met andere Europese landen, zoals België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Voor dit soort internationale samenwerkingen is afstemming nodig over wet- en regelgeving voor techniek, veiligheid, beheer en toezicht.

Onderzoeksrapport HY3 (Engels)

Lees de conclusies van het onderzoek in het Engelse onderzoeksrapport 'Large Scale Hydrogend Production from Offshorewind to Decarbonise the Dutch and German Industry'.

René Peters, directeur Gastechnologie bij TNO:
"Het gebruik van waterstof om de industrie en vervoerssector CO2-vrij te maken zal waarschijnlijk eerder versnellen als het op Noordwest-Europese schaal kan worden toegepast. Het HY3-onderzoek laat niet alleen zien hoe waardevol het is om een aaneengesloten infrastructuur voor waterstoftransport aan te leggen op basis van de bestaande gasleidingen in Nederland en Noordrijn-Westfalen, maar ook dat beide regio's veel voordeel zouden hebben van het ontwikkelen van de productie van groene waterstof op basis van offshore wind, het importeren van waterstof in bepaalde havens en opties voor grootschalige waterstofopslag in zoutcavernes in de grensregio's. Nederland en Duitsland kunnen de grootschalige inzet van waterstof versnellen door aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een onderling verbonden infrastructuur voor waterstoftransport en -opslag."

Laat je verder inspireren

15 resultaten, getoond 1 t/m 5

Tijdmakers: 200 keer minder iridium nodig voor groene waterstof productie

Informatietype:
Insight
1 juni 2023

In deze aflevering van Tijdmakers, spreken we tijdmaker Lennart van der Burg, Cluster manager Green Hydrogen over de doorbraak ontwikkeling in elektrolysers, en over hoe we op grotere schaal groene waterstof kunnen produceren.

Nederland neemt voortouw in ontwikkeling derde generatie electrolyser

Informatietype:
Insight
31 mei 2023

In het project 'Derde-generatie electrolyzers' werkt een consortium onder leiding van TNO aan de ontwikkeling van een compleet nieuw type electrolyser. Dit nieuwe ontwerp zal hogere efficiency, lagere kosten en een circulair ontwerp bieden, met als doel het faciliteren van grootschalige productie van groene waterstof.

Combinatie offshore wind en drijvende zonnepanelen om kosten groene waterstof te verlagen

Informatietype:
Nieuws
28 februari 2023

Nieuw onderzoeksproject SENSE-HUB, onder leiding van TNO, onderzoekt hoe de integratie van verschillende energiesysteemmodules op de Noordzee tot een toekomstig stabiel en betrouwbaar energiesysteem kan leiden. Er wordt gekeken naar de synergie tussen offshore wind, zonnepanelen en waterstofproductie op zee.

Kennisdeling Noordzeelanden nodig om offshore waterstofproductie te versnellen

Informatietype:
Insight
10 februari 2023

In opdracht van het ministerie van EZK onderzocht TNO de voordelen van een gezamenlijke aanpak door de Noordzeelanden en hoe conversie naar waterstof op zee het potentieel aan energie uit de Noordzee beter kan benutten.

Doorbraak ontwikkeling elektrolysers: 200 keer minder iridium gebruikt

Informatietype:
Nieuws
24 oktober 2022

Groene waterstof, geproduceerd via elektrolyse met elektriciteit uit zon en wind, speelt een cruciale rol in de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Iridium is een schaars materiaal dat op dit moment nog onmisbaar is in elektrolysers die werken met de veel gebruikte PEM (Proton Exchange Membrane)-technologie.