Informatietype:
Project
Thema:
Duurzame logistiek
Unit:
Mobility & Built Environment

CO2-uitstoot in de logistiek

De doelstellingen in het Nederlandse Klimaatakkoord zijn fors. Mobiliteit in 2050 is emissieloos. Dat brengt vragen met zich mee voor bijvoorbeeld overheden, gemeentes, provincies en logistieke dienstverleners. We helpen hen met advies op basis van verschillende onderzoeken, tools en methodologieën.

Inzicht in CO2-uitstoot met carbon footprinting

Carbon footprinting is een instrument waarmee je de CO2-uitstoot van transport en logistiek in kaart brengt en de effecten van decarbonisatiemaatregelen vooraf inschat. Op operationeel (micro-)niveau zorgt carbon footprinting dat logistieke dienstverleners hun proces zo kunnen inrichten dat ze niet alleen kosten maar ook de CO2-uitstoot optimaliseren. Op strategisch (macro-)niveau helpt carbon footprinting overheden om beleid te ontwikkelen dat bijdraagt aan de reductie van CO2-emissies door transport en logistiek.

Inzicht in impact van maatregelen met toolbox Decamod

Hoeveel kunnen verschillende segmenten uit de logistiek bijdragen? Wat is daarbij het potentieel van technische maatregelen op aandrijvingen en brandstoffen? Hoeveel kunnen logistieke efficiëntiemaatregelen bijdragen? En wat is het effect van landelijke of regionale maatregelen? Om dit soort vragen te beantwoorden, ontwikkelden we de toolbox Decamod.

De toolbox geeft inzicht in de bronnen van CO2-uitstoot van de logistieke sector op verschillende dwarsdoorsneden, zoals geografische niveaus (landelijk of regionaal), verschillende sectoren (specifieke sectoren of logistiek als geheel) en modaliteiten. Ook kan het model de impact van verschillende individuele technische en logistieke reductiemaatregelen en de interactie tussen maatregelen bepalen. Hiermee berekent Decamod in zogenaamde ‘what-if’-analyses de effecten van maatregelpakketten op onder andere voertuigkilometers, CO2-uitstoot en kosten.

Meer weten?

Bekijk het rapport ‘Decamod: toolbox voor rekenen aan CO2-reductie in transport en logistiek'. Download het rapport (pdf)

Verlagen van de CO2-uitstoot door commercieel wegvervoer

De transportsector staat voor een belangrijke transitie. Nog altijd groeit de vraag naar vervoer van goederen. En tegelijkertijd heeft de sector te maken met steeds strengere milieueisen. Volgens de klimaatdoelstellingen moet transport emissieloos zijn.

Geen enkel transportbedrijf, logistiek dienstverlener, voertuigfabrikant, overheidsinstelling of onderzoeksinstituut kan deze complexe transitie in zijn eentje verwezenlijken. Daarom stellen wij een systeembenadering voor om stakeholders in de transportsector te ondersteunen bij het verlagen van de CO2-uitstoot. Ook roepen we private en publieke stakeholders op hun krachten te bundelen. Want alleen samen kunnen zij de transitie naar duurzame transportbrandstoffen, emissievrije voertuigen en verbeterde efficiëntie in logistiek en bedrijfsvoering versnellen.

CO2-uitstoot van de logistiek in kaart gebracht

In opdracht van Topsector Logistiek brachten we de CO2-uitstoot door alle vervoersbewegingen in de logistieke sector in Nederland in kaart. Bekijk een overzicht van de resultaten.

Tools en methodologieën voor carbon footprinting

Er bestaan verschillende carbon footprint-methodologieën. Ook ontwikkelen verschillende partijen rekenmodules of tools voor het bepalen van de carbon footprint. Deze tools berekenen aan de hand van brandstof- of energieverbruik en gegevens over de transportprestatie de carbon footprint van logistieke dienstverleners. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van meerdere van deze methodologieën en tools in verschillende projecten.

COFRET

In het project CORFET (Carbon Footprint of Freight Transport) ontwikkelden topwetenschappers uit Europese landen een breed toepasbare methodologie voor de bepaling van de uitstoot van broeikasgassen in transportketens.

LEARN

In LEARN (Logistics Emissions Accounting and Reduction Network) pasten we samen met diverse internationale projectpartners carbon footprinting toe in de praktijk. Dat heeft inzicht opgeleverd in welke data nodig zijn en hoe data uit verschillende bedrijven moeten worden gecombineerd.

Lean & Green

In het programma Lean & Green beoordeelden en monitorden we als onafhankelijke partij CO2-besparingsplannen van bedrijven. Ook hebben we op verzoek van Connekt de mogelijkheden voor harmonisatie van enkele verschillende carbon footprinting-methodes en -tools in kaart gebracht (pdf).

3 effectstudies met Decamod

Als onderdeel van de ontwikkeling van Decamod en het testen daarvan berekenden we in 2020 de effecten van een aantal uiteenlopende opties voor CO2-reductie.

Bouwlogistiek

In een studie voor bouwlogistiek rekenden we een pakket met technische maatregelen door. Denk aan de inzet van elektrische voertuigen, het gebruik van waterstof en hernieuwbare brandstoffen, en logistieke maatregelen, zoals bouwhubs, het combineren van retourstromen, en control towers.

Download de effectrapportage (pdf)

Modal shift

In een andere studie berekenden we het effect van een modal shift-scenario waarin een deel van het containervervoer op de goederencorridors Oost en Zuid van de weg naar spoor en binnenvaart wordt verplaatst. Ook keken we naar het effect als modal shift wordt gecombineerd met de inzet van zuinige voertuigen, zoals Super EcoCombi’s.

Download de effectrapportage (pdf)

Zero-emmissiezones

We onderzochten de effecten van zero-emissiezones voor stadslogistiek in 2 grote steden in Nederland. Met deze resultaten maakten we een inschatting van de CO2-winst als in 31 grote gemeentes in Nederland een zero-emissiezone wordt geïntroduceerd.

Download de effectrapportage (pdf)

Papers over systeembenadering van het commerciële wegvervoer

In een reeks van 5 papers laten we zien hoe een systeembenadering helpt bij het ontwerpen en optimaliseren van duurzame transportsystemen. De papers richten zich op commercieel wegvervoer en op busdiensten voor openbaar vervoer.

Laat je verder inspireren

5 resultaten, getoond 1 t/m 5

Schoner bouwen dankzij slimme bouwlogistiek en accurate emissiemetingen

Informatietype:
Insight
6 juni 2023
Met betrouwbare emissiecijfers over de bouwplaats en inzichten in slimme bouwlogistieke maatregelen kan de sector vandaag al flinke stappen zetten.

5 mythes over de thuislevereconomie

Informatietype:
Insight
18 oktober 2022

TNO aan basis ’s werelds eerste full scale pilot end-to-end CO2 afvang aan boord

Informatietype:
Nieuws
5 oktober 2022

Expertisegroep Duurzaam transport en logistiek

Informatietype:
Artikel

Innovaties voor duurzame logistiek

Informatietype:
Artikel