Innovaties voor duurzame logistiek

Thema:
Duurzame logistiek

Met onze diepgaande kennis van de sector, innovatieve oplossingen, en integrale systeemaanpak draagt TNO bij aan het versnellen van de energietransitie in de logistieke sector.

Een halve graad maakt veel verschil

In het klimaatakkoord van Parijs hebben landen een bindende afspraak ondertekend om klimaatveranderingen te beperken tot een maximale opwarming van 2 °C. Maar om de impact op onze aarde binnen veilige marges te houden, hebben ze tevens afgesproken om in hun beleid te streven naar 1,5 °C. Voor de transportsector maakt deze halve graad een groot verschil. De logistieke sector moet haar CO2-uitstoot nu vóór 2050 met meer dan 90% verminderen in plaats van de oorspronkelijk door de Europese Commissie vastgestelde 60%. Voor het goederenvervoer betekent dit dat de CO2-uitstoot in minder dan 30 jaar tijd richting nul moet. Zoals ook aangegeven in het Europese ‘Fit-for-55’ programma, is er ook in 2030 meer reductie nodig. Dat vereist een versnelling van het tempo waarin de sector wordt verduurzaamd.

Duurzame en betaalbare maatregelen

In onze integrale systeembenadering van duurzame logistiek analyseren we alle modaliteiten: weg, water, spoor en lucht. Op basis van hun invloed op de CO2-uitstoot ontwikkelen we concrete en effectieve oplossingen die duurzaam én betaalbaar zijn. Daarbij houden we rekening met de samenhang tussen de effecten van verschillende maatregelen. Vervolgens adviseren we bedrijven over de juiste maatregelen op het juiste moment.

'Zero emission' bouwlogistiek

Tot 2030 moeten er in ons land zo’n 900.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Ook wordt de woningvoorraad verduurzaamd en de infrastructuur vernieuwd. Nu al is circa 30 procent van het zakelijke verkeer in steden toe te rekenen aan de bouw. Dit leidt tot files, problemen met de luchtkwaliteit, geluid en verkeersveiligheid. Daar bovenop komt de stikstofproblematiek, die de aandacht voor duurzame bouwlogistiek verder heeft aangewakkerd. Daarbij draait het om afstemming in de gehele keten, zodat de bouw zo effectief en efficiënt mogelijk kan plaatsvinden. Met innovatieve concepten als logistieke bouwhubs kunnen overlast en schadelijke emissies aanzienlijk worden beperkt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het aantal binnenstedelijke ritten van en naar de bouwplaats met zo'n 50 tot 80 procent terug te brengen.

Thuisbezorging duurzamer organiseren

Jaarlijks plaatst een Nederlander gemiddeld 40 bestellingen online. Bij TNO onderzoeken we onder andere hoe thuisbezorging, van bijvoorbeeld pakketjes en boodschappen, schoner en energie-efficiënter kan worden georganiseerd. Bijvoorbeeld door beter samen te werken binnen de keten en de beladingsgraad te verhogen. Een goed voorbeeld is thuisleveringsconcept PUPPY, wat staat voor Pop-Up, Pick-Up and Home Delivery. Tijdens de corona lockdowns zagen lokale ondernemers hun omzet sterk teruglopen. Met dit project werd op korte termijn een voor ondernemers kostendekkend logistiek samenwerkingsmodel ontwikkeld om lokaal producten op te halen en af te leveren bij consumenten.

Handelingsperspectief voor CO2-reductie

Bij TNO maken we de gevolgen van het klimaatakkoord inzichtelijk, waarbij we overheden en bedrijven handelingsperspectief bieden. Op die manier wordt duidelijk welke keuzes zij op de korte en lange termijn moeten maken.

Rekentool brengt gesprek op gang over stikstof in de bouw

De stikstofcrisis vormt een bedreiging voor onze natuurgebieden en biodiversiteit. Tegelijkertijd wordt de forse bouwopgave en energietransitie in ons land belemmerd door de maatregelen die de uitstoot moeten terugdringen. Maar waar praten we dan over en wat levert het op? Binnen het kennis- en innovatieprogramma Emissieloos Bouwen heeft TNO een rekentool ontwikkeld die hier antwoord op geeft.

Meer weten?

Lees het whitepaper ‘Sustainable logistics: roadmapping and carbon footprinting as tools for realization of environmental goals’.

Laat je verder inspireren

4 resultaten, getoond 1 t/m 4

Schoner bouwen dankzij slimme bouwlogistiek en accurate emissiemetingen

Informatietype:
Insight
6 juni 2023
Met betrouwbare emissiecijfers over de bouwplaats en inzichten in slimme bouwlogistieke maatregelen kan de sector vandaag al flinke stappen zetten.

5 mythes over de thuislevereconomie

Informatietype:
Insight
18 oktober 2022

TNO aan basis ’s werelds eerste full scale pilot end-to-end CO2 afvang aan boord

Informatietype:
Nieuws
5 oktober 2022

Expertisegroep Duurzaam transport en logistiek

Informatietype:
Artikel