Innovaties voor duurzame logistiek

Thema:
Duurzame logistiek

Volgens de klimaatdoelstellingen moeten transport en logistiek in 2050 naar 'zero emission'. Alleen inzetten op technische innovaties, zoals zuinige voertuigen en alternatieve brandstoffen, is niet genoeg. Ook logistieke innovaties zijn hard nodig.

Bij TNO hebben we jarenlange ervaring met onderzoek naar duurzame logistiek en kennen we de sector als geen ander. Met onze diepgaande logistieke kennis en modellen ontwikkelen en versnellen we oplossingen voor het zogeheten ‘decarboniseren’ van de logistieke sector.

Duurzame en betaalbare maatregelen

In onze integrale systeembenadering analyseren we alle modaliteiten (weg, water, spoor en lucht) en hun invloed op de uitstoot van CO2. Op basis daarvan ontwikkelen we concrete oplossingen. Bedrijven kunnen deze inzetten om de juiste maatregelen op de juiste momenten te nemen – duurzaam én betaalbaar. Hierbij houden we rekening met de samenhang tussen de effecten van verschillende maatregelen.

Logistieke bouwhubs

Met nieuwe concepten voor bouwlogistiek kun je flink besparen op kosten en tijd. Het leidt ook tot een betere doorstroming, minder schadelijke uitstoot en minder hinder voor de omgeving. Het is bijvoorbeeld mogelijk het aantal binnenstedelijke ritten van en naar de bouwplaats met zo'n 50 tot 80 procent terug te brengen.

Thuisbezorging duurzamer organiseren

We onderzoeken onder andere hoe thuisbezorging, van bijvoorbeeld pakketjes en boodschappen, schoner en energie-efficiënter is te organiseren. Bijvoorbeeld door beter samen te werken in de keten en door de beladingsgraad te verhogen. Een mooi voorbeeld is thuisleveringsconcept PUPPY (Pop-Up, Pick-Up and Home Delivery). Vanwege het coronavirus konden of wilden mensen het huis niet uit om boodschappen te doen. Lokale ondernemers zagen hun omzet daardoor sterk teruglopen. Met dit project werd op korte termijn een voor ondernemers kostendekkend logistiek samenwerkingsmodel ontwikkeld om lokaal producten op te halen en af te leveren bij consumenten.

Handelingsperspectief voor verlagen van CO2-uitstoot

Bij TNO maken we de gevolgen van het klimaatakkoord inzichtelijk. Op die manier is het voor de overheid en het bedrijfsleven duidelijk welke keuzes zij op de korte en lange termijn moeten maken.

Meer weten?

Lees het whitepaper ‘Sustainable logistics: roadmapping and carbon footprinting as tools for realization of environmental goals’.

Laat je verder inspireren

1 resultaat

Expertisegroep Duurzaam transport en logistiek

Informatietype:
Artikel

Bij Duurzaam transport en logistiek maken wij vervoer van goederen en personen efficiënter en duurzamer. Over duurzaam transport en logistics.