Informatietype:
Project
Thema:
Duurzame logistiek
Unit:
Mobility & Built Environment

Schonere steden dankzij innovatie in stadslogistiek

Door de bevolkingsgroei, stijgende welvaart en toenemende economische activiteit neemt de vraag naar mobiliteit en logistiek in onze steden sterk toe. Hoe zorgen we ervoor dat dit niet ten koste gaat van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid? Bij TNO werken we aan innovaties en slimme netwerken die de stadslogistiek schoner en efficiënter maken.

Zero-emissie in 2025

De Europese Commissie heeft als doel gesteld dat stadscentra in 2030 fijnstof- en CO2-vrij moeten zijn. Nog eerder, namelijk al in 2025, wil Nederland emissievrije stadslogistiek met de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Dit betekent dat stadskernen in de toekomst alleen nog emissievrij beleverd mogen worden. Vanaf 1 januari 2025 geldt voor alle bestel- en vrachtwagens die op kenteken worden gezet dat ze emissievrij moeten zijn aan de uitlaat. Voor bestaande voertuigen komen er, afhankelijk van de Euroklasse en voertuigtype, overgangsregelingen.

Elektrisch vrachtverkeer is essentieel om deze doelstelling te realiseren. Om te ontdekken of de techniek optimaal werkt en voor ondernemers economisch rendabel en operationeel uitvoerbaar is, werkt TNO met de markt samen aan diverse praktijktests, waaronder CILOLAB. In dit living lab werken we met transportbedrijven, hub-operators, steden en andere onderzoeksinstellingen aan de transitie naar duurzame stadslogistiek. Ook met FLEX EV, VERZET en FUNDA(ce)MENT en het Europese onderzoeksproject FREVUE (Freight Electric Vehicles in Urban Europe) onderzoekt TNO samen met partners hoe we gezamenlijk de uitstoot van het stedelijk transport kunnen terugdringen met behulp van elektrische voertuigen.

Beter inzicht in stadslogistiek

Naast de klimaatdoelen staan ook bereikbaarheid, leefbaarheid en een gezonde economie hoog op de agenda bij steden. Dat leidt soms tot conflicterende belangen van beleidsmakers en transporteurs. Hoe zorg je voor een goede bevoorrading van winkels, terwijl wijken optimaal bereikbaar blijven voor bewoners? Bij TNO helpen we stakeholders door helder inzicht te geven in de problematiek en met advies om de tegenstellingen om te vormen in gemeenschappelijke doelstellingen. Dat doen we onder meer door op basis van bestaande bronnen in beeld te brengen welke logistieke activiteiten in steden plaatsvinden en wat hun footprint is. Dat doen we met behulp van de Decamod toolbox, een module die gebaseerd is op meerdere case studies in steden als Rotterdam en Utrecht. Met de resultaten kunnen we effectief beleid ontwikkelen dat rekening houdt met de verschillende belangen van alle betrokken partijen.

Wereldwijd netwerk VREF

TNO is onderzoekspartner in het Center of Excellence for Sustainable Urban Freight Systems (CoE-SUFS). Dit onderzoeksprogramma richt zich op de uitdagingen en kansen in de huidige en toekomstige stadslogistiek, en is een initiatief van Volvo Research and Education Foundations (VREF), een wereldwijd netwerk van universiteiten en kennisinstituten.

Experimenteren in de proeftuin

In het City Logistics Living Lab werkt TNO samen met de Gemeente Rotterdam aan alternatieve vormen van stadslogistiek. Experimenteren staat centraal in deze proeftuin. Zo kunnen ondernemers tijdens een proefperiode gratis gebruikmaken van een elektrische bestelbus of andere elektrische voertuigen.

Outlook op zero-emissie logistiek per segment

Elektrische voertuigen zijn stil, schoon en zuinig en daardoor uitermate geschikt om de stedelijke logistiek emissievrij te maken. Maar vooralsnog domineren vervuilende bestel- en vrachtwagens het stadsbeeld. Om meer zicht te krijgen in de mogelijkheden voor verschillende logistieke segmenten om te verduurzamen, heeft TNO een Outlook gemaakt. De Outlook City Logistics 2017 heeft voor zes stedelijk logistieke marktsegmenten laten zien dat het mogelijk is om de CO2-emissies met een factor zes te verminderen. De Outlook City Logistics 2020 laat zien hoe de stadslogistiek in zijn geheel kan bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen en schetst de meest kansrijke ontwikkelstappen per segment.