Informatietype:
Project
Thema:
CO2 neutrale mobiliteit
Unit:
Mobility & Built Environment

Verduurzaming vervoer met elektrische voertuigen

TNO werkt aan het beantwoorden van vragen naar verduurzaming van vervoer met elektrische voertuigen voor de Topsector logistiek, de Nederlandse overheid en de Europese Commissie. Door analyse van de gehele voertuigketen, kosten – en milieu analyses, metingen en ontwikkelen van modellen maakt TNO de verduurzaming van vervoer door elektrische voertuigen inzichtelijk. Bijvoorbeeld:

Personenauto's

  • TNO berekent CO2 voor- of nadelen van elektrisch rijden ten opzichte van rijden op benzine of diesel. In het kader van het IEA Hybrid and Electric Vehicles (HEV) Technology Collaboration Programme (TCP) hebben wij hiervoor een model ontwikkeld. We beschrijven in het rapport de invloed van een aantal factoren op de CO2-voor- of nadelen van elektrisch rijden: de grootte van de auto, de inzet (stad/buitenweg/snelweg) en de afgelegde kilometers, maar ook de batterijgrootte, de batterijchemie en de mate van recycling van de batterij en het voertuig.
  • TNO zet haar kennis van praktijkemissies in bij de vergelijking van de levenscyclus van verschillende typen voertuigen. Uit die vergelijking tussen de uitstoot van broeikasgassen door conventionele personenauto’s, elektrische en semi-elektrische auto’s blijkt dat de uitstoot van een elektrische middenklasser laag uitvalt in vergelijking met die van een benzine- of dieselaangedreven middenklasse personenauto (bij gelijke levensduur).
  • Naast onderzoek naar uitstoot van broeikasgassen analyseren wij ook andere milieuaspecten met betrekking tot elektrisch rijden, zoals de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, schaarste van materialen en veiligheid.
  • Uit onderzoek met Europese partners (2015 - 2017) naar het decarboniseren van de personenautovloot in Europa, laten wij zien dat een transitie naar een 100% zero-emissievoertuigvloot in 2050 zal resulteren in een reductie van cumulatieve CO2-emissies van 2.2 gigaton in 2020 tot 3.9 gigaton in 2050 (in vergelijking met bestaande EU-targets).

Elektrische bestelauto's

Sinds enkele jaren stijgt ook voor bestelauto’s het aandeel elektrisch aangedreven voertuigen. Voor Connekt analyseren wij de nieuwverkoop en tweedehandsmarkt, maken we een verwachting van de groei en stellen beleidsrichtingen voor om de groei van het aandeel zero-emissiebestelauto’s te versnellen. De voorzichtige conclusie is dat er een groei is van 100.000 elektrische bestelauto's in 2025 naar 200.000 in 2030. Lees in het rapport Elektrische bestelauto's in Nederland, wat daarvoor nog moet gebeuren.

Elektrische vrachtwagens en bussen

  • In het licht van de voorbereidingen voor CO2-normering van vrachtauto’s op Europees niveau, heeft TNO het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteund met de ontwikkeling van een formele Nederlandse positie. Naast potentieel- en kostenschattingen voor besparingsmaatregelen op conventionele (verbrandingsmotor-)voertuigen, is ook een technische- en economische haalbaarheidsanalyse gedaan van zware voertuigen met nulemissie. Zie het rapport Assesments with respect to the EU HDV CO2.
  • In het Europese project ‘Freight Electric Vehicles in Urban Europe (FREVUE ) onderzocht TNO in opdracht van de Europese Commissie de haalbaarheid van elektrisch vervoer in de stad en toonde daarbij aan dat stedelijke logistiek goed mogelijk is met elektrische voertuigen. Wel is de actieradius beperkter dan bij vergelijkbare dieselvoertuigen en geldt voor met name de zwaardere elektrische voertuigen een hogere ‘total cost of ownership’.

Lopende trajecten

  • Het consortium FLEX EV, waar TNO onderdeel van is, heeft 1,9 miljoen euro subsidie ontvangen uit de subsidieregeling DKTI-Transport voor het realiseren van een innovatief snellaadplein aan de zuidkant van Rotterdam. Dit is een belangrijke stap in het realiseren van emissievrij pakketvervoer in en rondom de Rotterdamse binnenstad.
  • Een ander consortium, ondersteund door DKTI-Transport, is ‘Haalbaarheid Zero Emissie Stadslogistiek Rotterdam.’ Hierin gaat TNO samen met DPD aan de slag om te onderzoeken hoe DPD de stad Rotterdam zo efficiënt mogelijk emissievrij kan beleveren.

Lees meer

Laat je verder inspireren

1 resultaat

Zo wordt schoon en zuinig rijden voor alle autokopers bereikbaar

Informatietype:
Insight
10 november 2021
Door met ons autobelastingstelsel eenzijdig elektrisch rijden te stimuleren, verliezen we grip op de duurzaamheid van 80 procent van de auto’s in Nederland.