Informatietype:
Project
Thema:
Duurzaam verkeer en vervoer
Unit:
Mobility & Built Environment

Green Transport Delta – Elektrificatie

Status project

1 oktober 2021 – 31 december 2024

In samenwerking met

Ministerie EZK, Brainport, VDL, DAF, NXP, Heliox, ELEO, Cleantron, Airborne, TU/e, UM.

Om de klimaatdoelstellingen te behalen, zijn er zowel nationaal als internationaal grote transities nodig op het gebied van duurzaam vervoer. Het project Green Transport Delta (GTD) - Elektrificatie is hiertoe in het leven geroepen.

Sterk batterij-ecosysteem in Nederland

Het project Green Transport Delta – Elektrificatie (GTD-E) heeft als doel het ontwikkelen van een sterk batterij-ecosysteem in Nederland om hiermee versneld de transitie naar klimaatneutrale mobiliteit te realiseren.

Het belangrijkste in het GTD-E-project is het versnellen van de transitie naar klimaatneutrale mobiliteit, het bevorderen van een circulaire economie en de verdere ontwikkeling van een sterke Nederlandse (maak)industrie die internationaal concurrerend is en bijdraagt aan het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Hoe pakken we dit aan?

Door in dit project meer activiteiten in de ontwikkeling, productie en toepassing van batterijen en laadoplossingen in eigen beheer te nemen en een unieke R&D-positie op het gebied van batterij-elektrisch vervoer te ontwikkelen. Dit wordt bereikt door middel van een diepgaande en meerjarige cross-sectorale samenwerking op ketenniveau.

Met wie werken we samen?

Elke consortiumpartner is leidend in de markten en domeinen waarin ze actief is. Dit omvat zowel het internationale domein (o.a. VDL, DAF, NXP) als het innovatieve MKB-domein (o.a. Heliox, ELEO, Cleantron, Airborne). Daarnaast omvat het consortium onderzoeksinstituten zoals TNO, Technische Universiteit van Eindhoven (TU/e), en Universiteit Maastricht (UM). VDL treedt op als penvoerder, met ondersteuning van Brainport en TNO in de coördinatie van het project.

Voor bredere toepassing en implementatie van R&D-ontwikkelingen omvat het consortium ook een cross-sectorale samenwerking met de maritieme sector (o.a. ESTFloattech, NPS Diesel) en de luchtvaartsector (o.a. Eflight, DEAC).

Het samenbrengen van de collectieve technologische expertise en ervaring van de consortiumpartners is zeer belangrijk voor dit project. De batterijketen is erg complex, met grote onderlinge afhankelijkheden gedurende de batterijproductie van cel naar modules tot pakket, en gedurende de toepassing tussen het voertuig, lader en het energienet. Alleen door de juiste spelers uit de volledige waardeketen samen te brengen kan een unieke R&D-positie en concurrentiepositie verworven worden.

Impact op duurzaamheid en digitalisering

Het opzetten van een innovatieve en concurrerende Nederlandse batterij-waardeketen kan de groei van batterij-elektrisch vervoer in Nederland aanzienlijk versnellen. De introductie van een modulair, bi-directioneel energiesysteem, waarbij voertuig, lader, opslag en opwek met elkaar verbonden zijn, biedt een oplossing om elektrisch vervoer naadloos te integreren in een overbelast energienet.

Er zal gebruik gemaakt worden van optimalisatietools voor zaken als energie- en vlootplanning. Dit project ondersteunt de groeiende vraag en ambitie van de Nederlandse mobiliteitssector, waaronder de automotive, maritieme en luchtvaartsectoren, om te streven naar duurzaam transport en minder afhankelijkheid van internationale toeleveranciers.

GTDE-partners
Partners GTD-E

Projectgegevens

Het project Green Transport Delta – Elektrificatie wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK).

Projectperiode: 1 oktober 2021 – 31 december 2024
Projectbudget: € 36.082.844

Laat je verder inspireren

43 resultaten, getoond 1 t/m 5

Werkelijke methaanuitstoot schepen op LNG hoger dan huidige regelgeving veronderstelt

Informatietype:
Nieuws
25 januari 2024
Oproep aan beleidsmakers om de standaardwaarde voor de methaanslip van het meest gangbare type LNG-motor te verhogen tot ten minste 6%

Duurzame vervoersalternatieven dankzij data ANWB en TNO

Informatietype:
Insight
8 januari 2024

Impuls voor TNO faciliteiten voor duurzame mobiliteit, biobased bouwen en AI

Informatietype:
Nieuws
2 november 2023

Release AERIUS voor berekeningen stikstofdepositie en luchtkwaliteit

Informatietype:
Nieuws
5 oktober 2023

Emissiefactoren voor luchtkwaliteit en stikstofdepositie

Informatietype:
Artikel