Monitoring werkelijke uitstoot: rapportoverzicht

Thema:
Duurzaam verkeer en vervoer
18 mei 2022

Uit metingen blijkt dat er een gat is tussen de Europees vastgestelde normen voor emissies door motorvoertuigen en de daadwerkelijke uitstoot op de weg. Al jaren meten wij onder reële omstandigheden de uitstoot van schadelijke stoffen als stikstofoxiden (NOx), fijnstof en CO2 door personen-, bestel- en vrachtauto’s, schepen en treinen.

Met de uitkomsten voeden we onze modellen om de luchtkwaliteit te kunnen voorspellen. Op deze manier helpen we overheden, private partijen en gebruikers om met feiten onderbouwde beslissingen te nemen over het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Praktijkemissies precies meten

De metingen onder reële omstandigheden doen we vooral met het Portable Emission Measurement System (PEMS) en met de bij ons ontwikkelde smart variant SEMS. Daarmee monitoren we dagelijks de emissies en het rijgedrag. Met deze data beschikken we over nauwkeurige realtime gegevens over uitstoot onder alle denkbare situaties gedurende een langere periode.

De gegevens zijn nodig om te doorgronden onder welke omstandigheden schadelijke emissies en CO2-uitstoot hoog of juist laag zijn. Met die kennis kunnen we overheden adviseren hoe met bronbeleid de luchtkwaliteit te verbeteren is. Denk aan de Europese emissiewetgeving, nationale stimuleringsregelingen, lokale milieuzones en verkeersmaatregelen. Ook NGO’s en milieuorganisaties maken gebruik van onze meetgegevens.

Consumenten en fabrikanten adviseren

We monitoren grote aantallen voertuigen met relatief simpele meetkastjes zoals SEMS. Eigenaren van wagenparken, zowel overheidsdiensten, als bedrijven (denk ook aan leasemaatschappijen) en burgers, kunnen onze meetapparatuur laten inbouwen in hun auto’s. Daarmee verzamelen we grote hoeveelheden meetgegevens over allerlei typen personen- en bestelauto’s onder uiteenlopende omstandigheden. Dat betekent een grote verrijking van onze database en onze rekenmodellen waarmee we emissievoorspellingen doen en toekomstscenario’s doorrekenen.

In de toekomst kunnen we individuele consumenten precies zeggen welke auto’s onder normaal gebruik daadwerkelijk schoon én zuinig zijn en welk rijgedrag hieraan bijdraagt. Voertuigfabrikanten helpen we de afstelling van het emissiereductiesysteem te optimaliseren.

Bekijk onze publicaties en rapporten

Download het rapport van 2022

Lees meer in het rapport 'Approaches for detecting high NOx emissions of aged petrol cars during the periodic technical inspection'.

Laat je verder inspireren

9 resultaten, getoond 1 t/m 5

Duurzame vervoersalternatieven dankzij data ANWB en TNO

Informatietype:
Insight
8 januari 2024
Het wegvervoer veroorzaakt op dit moment ongeveer 37% van de totale uitstoot. Overheden en beleidsmakers willen het gebruik van personenauto’s verminderen, maar de vraag is: hoe kunnen zij besluiten nemen die burgers zullen accepteren en toepassen? In het SATA-project ontdekten TNO en de ANWB dat de meeste mensen best bereid zijn hun gedrag te veranderen, maar wel onder enkele zeer specifieke voorwaarden.

Schoner bouwen dankzij slimme bouwlogistiek en accurate emissiemetingen

Informatietype:
Insight
6 juni 2023

Terugblik Automotive Week 2023

Informatietype:
Insight
10 mei 2023

Demo’s Automotive Week: voor een geautomatiseerde logistieke toekomst

Informatietype:
Insight
14 april 2023

5 mythes over de thuislevereconomie

Informatietype:
Insight
18 oktober 2022