Informatietype:
Project
Thema:
Geo-energy research
Unit:
Energy & Materials Transition

Innovatieve boortechniek belooft nieuwe mogelijkheden voor winnen aardwarmte

In samenwerking met

ENGIE, Huisman Geo en EBN

TNO gaat samen met ENGIE, Huisman Geo en EBN in het project RESULT (Enhancing REServoirs in Urban deveLopmenT) onderzoeken of met een innovatieve boortechniek de productie van geothermische warmte uit dunne aardlagen economisch haalbaar kan worden gemaakt. Met dit project wil het consortium aantonen dat de nieuwe boortechniek de productie uit dunne aardlagen kan verbeteren met 30 tot 100%.

De voorkeurslocatie, die mogelijk geschikt is voor deze demonstratie, ligt in de gemeente Zwolle. In 2021 wordt de definitieve locatie bekend. Het onderzoeksproject is positief beoordeeld door het Europees subsidieprogramma Geothermica en heeft een subsidiebeschikking van maximaal 5,7 miljoen euro gekregen.

Economisch potentieel dunne aardlagen

In het Masterplan Aardwarmte in Nederland is de ambitie geformuleerd in 2050 circa 25% van de huizen, glastuinbouw en lichte industrie te verwarmen met geothermie. Er zijn nu circa 24 zogenaamde doubletten, waarvan 20 in productie, in vooral het Westland en Noord-Holland. In deze gebieden is er veel kennis over de diepe ondergrond en zijn er geschikte aardlagen voor de winning van aardwarmte.

Het economisch winbaar potentieel is sterk afhankelijk van de diepte, dikte en doorlatendheid van de aardlagen in de diepe ondergrond. Voor een economisch haalbaar project is een goed doorlatende aardlaag nodig van bij voorkeur minimaal 100 meter dikte. Toch is er hoop dat er voldoende warmte te winnen is uit minder dikke en minder doorlatede lagen, door gebruik te maken van alternatieve technieken.

Maurice Hanegraaf van TNO: ”Als de boringen met de nieuwe techniek slagen, dan kan geothermie in veel meer gebieden in Nederland worden ontwikkeld dan nu het geval is.”

Demonstratie in Zwolle

Na uitgebreid geologisch, technisch en economisch vooronderzoek is een boring nodig waarbij de techniek wordt gedemonstreerd. Als deze demonstratie succesvol blijkt, volgt een tweede.

Remco van Ee van Huisman Geo vervolgt: “Voor Zwolle gaan we uit van een aardlaag van circa 60 meter op de locatie waar een warmtenet kan worden ontwikkeld. Door middel van multilateraal boren, een boring met verschillende zijtakken, willen we met innovatieve tools aantonen dat de productie flink verhoogd en kosten verlaagd kunnen worden ten opzichte van reguliere boortechnieken. De eerste put wordt bij een succesvolle demonstratie de productieput, de tweede de injectieput.”

Wethouder Monique Schuttenbeld van de Gemeente Zwolle: “In Zwolle hebben we al veel voorwerk gedaan om geothermie in te kunnen zetten als duurzame warmtebron voor de stad. In Dijklanden hebben we hiervoor een geschikte locatie gevonden. De ligging naast de wijken Holtenbroek en Aa-landen is zeer gunstig. Voor deze wijken lijkt een warmtenet het beste alternatief voor verwarmen met aardgas. Uit onderzoek blijkt dat de ondergrond geschikt is voor het winnen van aardwarmte, maar dat er sprake is van een aardlaag met een beperkte dikte. Het doel van RESULT past dus heel goed bij de Zwolse situatie. Voor ons is dit project een prachtige kans om de ontwikkeling van geothermie in Zwolle naar een volgende fase te brengen.”

Over het onderzoeksproject

De totale projectkosten van RESULT worden geraamd op 18 miljoen euro, waarvan maximaal 5,7 miljoen euro afkomstig is van het Europees subsidieprogramma Geothermica. Het resterende deel zal worden geïnvesteerd door partijen in het consortium na een finale investeringsbeslissing. Vooruitlopend op dit project zal Huisman Geo samen met TNO deze boortechniek uitgebreid testen op een andere locatie. TNO beschikt over een faciliteit, Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG), waar de innovatieve boortechniek dit jaar al op een diepte van 400 meter zal worden getest. Na een succesvolle proef kan deze techniek in RESULT op grotere dieptes worden ingezet.

Laat je verder inspireren

14 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO-studies over potentieel geothermie vinden weg naar kunstgalerie in Turijn

Informatietype:
Insight
21 september 2023

Je werkt bij TNO aan langetermijnscenario’s voor het energiesysteem om wereldwijd de klimaatdoelstellingen in 2050 te halen en plots ontvang je een mail van een beroemde Italiaanse fotograaf. ‘‘Mag onze visueel ontwerper hier iets moois van maken?”

Ondersteuning gemeenten om warmtetransitie te realiseren

Informatietype:
Insight
13 september 2023

Decentrale overheden, met name gemeenten, spelen een cruciale rol in de warmtetransitie. Ruim 90 procent van de woningen in ons land wordt nu nog fossiel verwarmd, vooral met aardgas. Ontdek hoe TNO gemeenten ondersteunt met kennis, ervaring en tools voor duurzame warmtebronnen zoals geothermie.

Geothermie en seismologische monitoring

Informatietype:
Insight
12 september 2023

Geothermie is een belangrijke energiebron binnen de energietransitie. De winning is plaatselijk en de opbrengst hangt niet af van variaties in zon en wind. Er zijn nu ongeveer 20 projecten actief en naar verwachting groeit geothermie de komende decennia flink.

Binnenlandse gasproductie blijft achter

Informatietype:
Nieuws
7 september 2023

Uit een analyse van TNO blijkt dat de gerealiseerde en verwachte binnenlandse gasproductie achterblijft. Jaarlijks brengt TNO voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de stand van zaken omtrent de gasproductie in kaart.

AI maakt geothermie efficiënter en productiever

Informatietype:
Insight
6 september 2023

TNO heeft in de sector geothermie laten zien hoe uit beschikbare data met behulp van AI veel meer inzicht is te verkrijgen om processen te verbeteren en zelfs mogelijke verstoringen te voorspellen. Beeld: RCSG / Floris Scheplitz