Toepassen robotica verhoogt veiligheid en verlaagt kosten onderhoud

Thema:
Robotica

Onderhoud aan windturbines is arbeidsintensief en daardoor duur. Ook kleven er veiligheidsrisico’s aan het werken op windparken, die steeds verder uit de kust worden geplaatst. Automatisering en robotisering kunnen hier uitkomst bieden. TNO ontwikkelt en test hiervoor concepten om het onderhoud te automatiseren en te digitaliseren. Uiteindelijk moet het mogelijk zijn onderhoud te plegen zonder of met minimaal menselijk ingrijpen.

Risicovol werk vervangen

De technische mogelijkheden zijn met bijvoorbeeld augmented (AR) of virtual reality (VR) en robotica in combinatie met snelle netwerkverbindingen eindeloos, maar toepassing hiervan voor deze offshore activiteiten staat nog aan het begin. Nu kunnen drones rondom windturbines vliegen voor het inspecteren van de bladen door opnames te maken, maar er is veel meer mogelijk om risicovol werk door mensen te vergemakkelijken of te vervangen. TNO onderzoekt hoe offshore inspectie- en onderhoudstaken verder geautomatiseerd kunnen worden door gebruik te maken van nieuwe technologieën. Hier onderscheiden we de windturbinebladen, de gondel en de fundatie onder water.

Op afstand meekijken

We doen testen met sensoren, robots en AR. Zo hebben we een test gedaan waarbij de drone zich in de windturbine bevindt die op afstand bestuurbaar is en opnames maakt voor inspectie. De beelden zijn via een zeer snelle en beveiligde 5G-verbinding real-time door een expert aan de wal te beoordelen. Ook hebben we proeven gedaan waarbij monteurs in de turbine beschikken over een speciale bril die beelden opneemt en verzendt waardoor een collega elders kan meekijken en adviseren over complex onderhoud of reparatie. In de toekomst is het goed denkbaar dat drones met robots naar de windturbine vliegen om onderhoud te plegen.

Windturbines worden groter en de windparken komen steeds verder weg. De sleutel tot een efficiënt en betrouwbaar windpark is het digitaliseren van inspectie, exploitatie en onderhoud.

Schade door neerslag

TNO doet proeven met drones om schade aan windturbinebladen door regen en hagel te identificeren. In combinatie met snelle en betrouwbare datacommunicatie zijn veel sneller en betere beslissingen over het wel of juist niet plegen van onderhoud te nemen. Door het aanbrengen van sensoren op strategische plekken in de bladen van de windturbine is slijtage op afstand uit te lezen en is adequaat ingrijpen mogelijk. Dit werk wordt bijvoorbeeld uitgevoerd in het AIRTub project.

Multidisciplinair onderzoek

Voor dit onderzoek komen verschillende disciplines van TNO samen. Kennis van drones uit het veiligheidsdomein, van AR/VR en datacommunicatie vanuit ICT-expertise, van maritiem, offshore, elektronica en dat alles gecombineerd. In de aanpak van TNO worden eerst de benodigde onderhoudstaken in kaart gebracht om vervolgens te bepalen welke te automatiseren zijn en hoe. In sommige gevallen blijft mensenwerk de voorkeur houden na een afweging van efficiency, risico’s en kosten. Door dit alles zorgvuldig af te wegen valt veel winst te boeken, zowel financieel als op het gebied van veiligheid.

Laat je verder inspireren

10 resultaten, getoond 6 t/m 10

Veel potentie wereldwijd voor drijvende windturbines

Informatietype:
Artikel

Als de zee erg diep is, zijn drijvende windmolenparken een oplossing. TNO doet onderzoek naar de mogelijkheden van drijvende windturbines die met ankerlijnen aan de bodem zijn bevestigd.

Offshore windenergie

Informatietype:
Artikel

Om de doelstellingen voor windenergie te halen is nieuwe technologie nodig. TNO werkt aan nieuwe technieken en methoden.

Team i-Botics strijdt voor $10M in ANA Avatar XPRIZE Competitie

Informatietype:
Nieuws
3 juni 2022
Team i-Botics werkt toe naar een visie waarin afstand sociale verbondenheid niet in de weg hoeft te staan

Windturbine met bladen van 145 meter: kostenreductie en meer efficiëntie

Informatietype:
Insight
1 april 2022
Hoe groter de windturbine, hoe lastiger het is om de bladen te testen. In het rapport ‘Future Blades’ laten we zien hoe het testen en certificeren van deze bladen wel kan.

TNO en Universiteit Twente gaan meer samenwerken op robotica, cybersecurity en diagnostiek

Informatietype:
Nieuws
16 december 2021
TNO en de Universiteit Twente tekenen een Memorandum of Understanding waarmee het voornemen op een intensieve en langdurige samenwerking wordt geformaliseerd.