Energie-eilanden voor conversie, transport en opslag

Thema:
Omzetting en opslag van windenergie

Landen aan de Noordzee werken steeds nauwer samen bij het versneld ontwikkelen van windenergie. Nederland, Duitsland, België en Denemarken streven naar een productie van 150 gigawatt in 2050. Belangrijk onderdeel van de plannen is aanleg en exploitatie van energiehubs op zee. TNO doet al langer onderzoek naar het grootschalig opwekken, converteren, opslaan en distribueren van energie tussen landen.

Maatschappelijke voordelen

Kunstmatige eilanden moeten energiehubs gaan vormen die door windparken opgewekte elektriciteit kunnen omzetten naar bijvoorbeeld waterstof en transporteren naar de aangesloten landen. Daardoor zijn aanzienlijke maatschappelijke voordelen te behalen. In potentie gaat het om kostenbesparingen tot 10 procent alleen al in het energienet. Nu er zonder subsidie offshore windparken worden ontwikkeld, aangelegd en geëxploiteerd, wordt het transportnet een belangrijke kostenfactor.

Wettelijke obstakels

Grensoverschrijdende verbindingen stimuleren de interne energiemarkt van de EU, maar er zijn nog steeds barrières te slechten, zeker als het gaat om regelgeving. TNO onderzoekt daarom niet alleen innovaties in technologie, maar buigt zich ook over marktmechanismes en juridische aspecten. Wet- en regelgeving kan namelijk oplossingen in de weg staan die milieutechnisch en maatschappelijk gewenst zijn.

Innovatieve concepten

Voor het ontwerp van de benodigde infrastructuur ontwikkeld TNO innovaties om opwek, conversie, opslag en transport te integreren in hybride energiesystemen. We onderzoeken hoe de exploitatie van toekomstige energiehubs zo is in te richten dat alle betrokken partijen er baat bij hebben en de samenleving als geheel profiteert. Zo bestuderen we verschillende concepten voor netaansluiting van offshore projecten, vermindering van de afhankelijkheid van elektriciteitskabels door conversie naar en transport van waterstof en transmissiesystemen. We kijken ook of en hoe de bestaande elektrische infrastructuur is uit te breiden en of windparken zijn te verbinden met andere offshore duurzame energiebronnen als zonneparken.

Werking energiemarkt

De energie-eilanden moeten zo zijn ingericht dat het voor alle belanghebbenden rendabel is. Vandaar dat we ook onderzoek doen naar de werking van de energiemarkt en handel tussen marktpartijen. Daarbij betrekken we beleid en wetgeving in de betrokken landen die uiteen kunnen lopen. Ook ongelijkheid door verschillende subsidieregimes kunnen verstorend werken. We richten ons op de verdeling van de kosten van aanleg, netaansluiting en exploitatie over betrokken partijen en landen. In technisch opzicht gaat het om het leveren van een stabiele en betrouwbare stroomvoorziening, leveringszekerheid en beveiliging tegen cyberaanvallen. Ook bestuderen we toekomstige uitbreiding en verbetering zoals schaalbaarheid, robuustheid en interoperabiliteit van offshore energiesystemen.

Nieuw type offshore converters windenergie

In het EU-project RealC0E werken we met partners aan de ontwikkeling van een nieuw type offshore converters die windenergie omzetten in elektriciteit. Deze moeten beter presteren en concurrerend zijn met conventionele elektriciteitsbronnen. Het vergroten van de capaciteit leidt tot lagere elektriciteitsprijzen per opgewekte megawatt.

Laat je verder inspireren

11 resultaten, getoond 1 t/m 5

Combinatie offshore wind en drijvende zonnepanelen om kosten groene waterstof te verlagen

Informatietype:
Nieuws
28 februari 2023

Nieuw onderzoeksproject SENSE-HUB, onder leiding van TNO, onderzoekt hoe de integratie van verschillende energiesysteemmodules op de Noordzee tot een toekomstig stabiel en betrouwbaar energiesysteem kan leiden. Er wordt gekeken naar de synergie tussen offshore wind, zonnepanelen en waterstofproductie op zee.

Switch naar het hybride energiesysteem

Informatietype:
Webinar
17 februari 2023
1 aflevering

Hoe kan ons toekomstig elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar blijven? Kijk het webinar van 1 februari 2023 terug en krijg inzicht in de technologische en maatschappelijke oplossingen voor ons toekomstige energiesysteem.

Wind op zee onder druk

Informatietype:
Webinar
31 december 2022
1 aflevering

Offshore windenergie groeit enorm, maar bij die groei komen verschillende uitdagingen kijken. Om de waarde van grote volumes windenergie in het toekomstige energiesysteem te maximaliseren, is het noodzakelijk dat er positieve business cases mogelijk zijn voor ontwikkelaars.

Winstgevendheid offshore wind in 2030 niet vanzelfsprekend

Informatietype:
Nieuws
17 november 2022

Uit een nieuwe TNO-studie blijkt wind op zee niet in alle gevallen winstgevend te zijn. TNO onderzocht aan de hand van scenario’s de commerciële haalbaarheid van windenergie op zee in 2030.

Windparken in synergie met maatschappij en omgeving

Informatietype:
Artikel

Het doel van TNO is om ervoor te zorgen dat de toekomstige windparken zoveel mogelijk met respect voor al die partijen, voor alles natuur en milieu, worden gebouwd.