Veilig en flexibel integreren en controleren van windparken in hybride energiesysteem

Thema:
Elektrische integratie windparken

Het combineren van hernieuwbare energiebronnen met conversie en opslag is een belangrijke ontwikkeling bij wind op zee. Het doel is om windparken, zonneparken, electrolysers en batterijsystemen optimaal te laten samenwerken als één duurzame hybride energiecentrale. Doel is het maximaliseren van het gebruik van het windpark en het minimaliseren van het benodigde vermogen en systeemkosten.

Controleren en beheersen van energiestromen

Wat het complex maakt is dat het hier om verschillende energiebronnen en soorten opslag gaat die op elk gewenst moment energie moeten kunnen leveren. Dat vergt het nauwkeurig kunnen controleren en beheersen van de energiestromen tussen deze bronnen. Alle kabels en andere componenten moeten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Daarbij zorgen onze cybersecurity experts dat de netwerken extreem goed beveiligd zijn tegen aanvallen van buitenaf.

Pieken afvlakken

Een hybride energiecentrale speelt een belangrijke rol is het afvlakken van pieken in de levering. Bij overproductie van wind kan congestie in het net ontstaan. Op dat moment is het logisch de elektriciteit door middel van elektrolyse te converteren naar waterstof en die naar land brengen voor direct gebruik of opslag. Een andere mogelijkheid is opslag van elektriciteit in een batterijsysteem en die te ontladen op het moment dat er weinig wind is.

Aanbod en vraag nauwkeurig afstemmen

Om dit te kunnen realiseren heeft TNO een Energie Management Systeem (EMS) ontwikkeld voor het reguleren van dit soort hybride energiesystemen. Zo is het energieaanbod nauwkeurig af te stemmen op de marktvraag en wordt ook het elektriciteitsnet optimaal benut. Het EMS integreert wind en zon als energiebronnen, een electrolyser voor groene waterstofproductie, een batterij en een systeem voor warmteconversie voor planning een controle. Het systeem maakt gebruik van simulatie- en controlemodellen om al die elementen optimaal te combineren. Het is een uniek hulpmiddel voor ontwerpers, ontwikkelaars, exploitanten en netbeheerders.

Veel voordelen

Het goed op elkaar afstemmen van hernieuwbare energiebronnen met conversie en opslag biedt veel voordelen. De totale energieproductie gaat omhoog omdat overcapaciteit kan worden opgeslagen. De flexibiliteit van het systeem maakt het mogelijk energie in batterijen op te slaan wanneer de prijs laag is en te gebruiken op momenten dat die hoog is. Het EMS kan per uur nauwkeurig voorspellen hoeveel energie er wordt opgewekt met als gevolg een zeer efficiënte productie.

Het SWITCH-lab van TNO en Wageningen Research is een proefstation waar we aan innovaties werken op dit gebied. In het lab testen we die op kleine schaal om ze vervolgens op grote schaal te kunnen toepassen. Industriële partijen kunnen hier configuraties in de praktijk laten testen en hiervoor regelstrategieën ontwikkelen.

In het EU-project MAGPIE (sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs) gaat het om het realiseren van groene havens met duurzame energievoorziening en transport. In het consortium met tientallen markt- en kennispartijen draagt TNO bij aan de demonstratie van toepassing van batterijen in de Rotterdamse haven.

Laat je verder inspireren

11 resultaten, getoond 1 t/m 5

Combinatie offshore wind en drijvende zonnepanelen om kosten groene waterstof te verlagen

Informatietype:
Nieuws
28 februari 2023

Nieuw onderzoeksproject SENSE-HUB, onder leiding van TNO, onderzoekt hoe de integratie van verschillende energiesysteemmodules op de Noordzee tot een toekomstig stabiel en betrouwbaar energiesysteem kan leiden. Er wordt gekeken naar de synergie tussen offshore wind, zonnepanelen en waterstofproductie op zee.

Switch naar het hybride energiesysteem

Informatietype:
Webinar
17 februari 2023
1 aflevering

Hoe kan ons toekomstig elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar blijven? Kijk het webinar van 1 februari 2023 terug en krijg inzicht in de technologische en maatschappelijke oplossingen voor ons toekomstige energiesysteem.

Wind op zee onder druk

Informatietype:
Webinar
31 december 2022
1 aflevering

Offshore windenergie groeit enorm, maar bij die groei komen verschillende uitdagingen kijken. Om de waarde van grote volumes windenergie in het toekomstige energiesysteem te maximaliseren, is het noodzakelijk dat er positieve business cases mogelijk zijn voor ontwikkelaars.

Winstgevendheid offshore wind in 2030 niet vanzelfsprekend

Informatietype:
Nieuws
17 november 2022

Uit een nieuwe TNO-studie blijkt wind op zee niet in alle gevallen winstgevend te zijn. TNO onderzocht aan de hand van scenario’s de commerciële haalbaarheid van windenergie op zee in 2030.

Windparken in synergie met maatschappij en omgeving

Informatietype:
Artikel

Het doel van TNO is om ervoor te zorgen dat de toekomstige windparken zoveel mogelijk met respect voor al die partijen, voor alles natuur en milieu, worden gebouwd.