Windparken in synergie met maatschappij en omgeving

Thema:
Windparken en omgeving

Binnen enkele decennia zal ongeveer een kwart van de Noordzee bestaan uit windmolenparken. Dat is nodig om aan de groeiende vraag naar windenergie te kunnen voldoen. TNO ontwikkelt kennis over de gevolgen voor onder meer natuur en milieu.

Windmolenparken samen met de omgeving ontwikkelen

De Noordzee is ook in gebruik bij andere partijen, denk aan de scheepvaart, de visserij en het toerisme, en de zee is verder natuurlijk het leefgebied van veel diersoorten. Het doel van TNO is om ervoor te zorgen dat de toekomstige windparken zoveel mogelijk met respect voor al die partijen, voor alles natuur en milieu, worden gebouwd.

De energietransitie, waarbij de traditionele, eindige energiebronnen steenkool, aardolie en aardgas worden vervangen door duurzame energiebronnen – zal ertoe leiden dat er in de komende decennia veel meer windmolenparken in de Noordzee bij komen. Dat vereist overleg en bij voorkeur ook samenwerking met andere gebruikers van de Noordzee.

Multifunctioneel gebruik windparken

Door de beperkte omvang momenteel van de windparken is dit gebruik nu nog niet zo’n issue, maar daar zal met de gestage aanleg van de parken snel verandering in komen. Daardoor moet nu al goed worden nagedacht over de inpassing van die windmolenparken in hun omgeving en de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Dat vereist nieuwe regelgeving, maar ook technische innovaties. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld de aanleg van oesterbanken, mosselkwekerijen of zeewierteelt tussen de windmolens en op de ondersteunde constructies. TNO speelt vooral bij de technische innovatie een rol.

Vogels en vleermuizen

Op dit moment is TNO actief op twee gebieden: een systeem om te monitoren hoe vaak vogels door de bladen van windturbines worden geraakt (WT-Bird), en een systeem welke vogelsoorten het betreft. Zodra hierover uit metingen op zee meer bekend is geworden, kan onderzoek worden uitgevoerd om sterfte onder vogels zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door vogels nabij turbines af te schrikken. Een tweede systeem meet tot hoever vleermuizen op zee vliegen, met hetzelfde doel: om zeker te weten dat windturbines geen grote impact op vleermuizen hebben.

Bij TNO onderzoeken we de interactie van vogels met windparken en ontwikkelen we slimme oplossingen om de impact op de ecologie te verkleinen.

TNO gaat haar onderzoeksfaciliteiten naar de omgevingseffecten van zonne- en windenergie uitbreiden en expertises bundelen. Nederland kan hiermee een unieke leidende positie opbouwen. Zowel overheden als bedrijven hebben behoefte aan nieuwe inzichten over zonne- en windenergie waarbij technologie, ecologie en veiligheid hand in hand gaan.

Windmolenparken op zee en visserij

Wetgeving staat het vissen in en rond windmolenparken niet toe. Samen met partners onderzoekt TNO hoe die wetgeving wat kan worden verlicht om vissen beter mogelijk te maken en tegelijkertijd een veilige exploitatie van windparken te handhaven. Geluid als gevolg van hameren tijdens de installatie van windturbines heeft bijvoorbeeld gevolgen voor zeehonden. Nieuwe afmeertechnieken worden onderzocht om dergelijke geluidsniveaus te verlagen.

Laat je verder inspireren

11 resultaten, getoond 1 t/m 5

Combinatie offshore wind en drijvende zonnepanelen om kosten groene waterstof te verlagen

Informatietype:
Nieuws
28 februari 2023

Nieuw onderzoeksproject SENSE-HUB, onder leiding van TNO, onderzoekt hoe de integratie van verschillende energiesysteemmodules op de Noordzee tot een toekomstig stabiel en betrouwbaar energiesysteem kan leiden. Er wordt gekeken naar de synergie tussen offshore wind, zonnepanelen en waterstofproductie op zee.

Switch naar het hybride energiesysteem

Informatietype:
Webinar
17 februari 2023
1 aflevering

Hoe kan ons toekomstig elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar blijven? Kijk het webinar van 1 februari 2023 terug en krijg inzicht in de technologische en maatschappelijke oplossingen voor ons toekomstige energiesysteem.

Wind op zee onder druk

Informatietype:
Webinar
31 december 2022
1 aflevering

Offshore windenergie groeit enorm, maar bij die groei komen verschillende uitdagingen kijken. Om de waarde van grote volumes windenergie in het toekomstige energiesysteem te maximaliseren, is het noodzakelijk dat er positieve business cases mogelijk zijn voor ontwikkelaars.

Winstgevendheid offshore wind in 2030 niet vanzelfsprekend

Informatietype:
Nieuws
17 november 2022

Uit een nieuwe TNO-studie blijkt wind op zee niet in alle gevallen winstgevend te zijn. TNO onderzocht aan de hand van scenario’s de commerciële haalbaarheid van windenergie op zee in 2030.

Energie-eilanden voor conversie, transport en opslag

Informatietype:
Artikel

Onderdeel van de toekomt van windenergie zijn energiehubs op zee. TNO doet onderzoek naar opwekking, opslag en distribueren van energie tussen landen.