Offshore windcondities

Thema:
Offshore windcondities

Voor de ontwikkeling van offshore windparken hebben ontwikkelaars behoefte aan gedegen kennis van de windcondities op de beoogde locatie. Die condities zijn essentieel om de energieopbrengst te kunnen bepalen en zo de businesscase te onderbouwen. De kennis is ook nodig voor een optimaal ontwerp van windparken. De grote turbines ondergaan zware en onregelmatige belastingen door de wind. TNO kent de windcondities op de Noordzee door langdurige windmetingen op verschillende hoogten.

Windmetingen op de Noordzee

TNO voert meerjarige meteorologische metingen uit op de Noordzee. De uitkomsten hiervan helpen ontwikkelaars hun offshore windparken optimaal te ontwerpen. Er is doorlopend nieuwe kennis nodig over het gedrag van de wind op bepaalde plekken en de krachten die deze veroorzaakt op de constructie en de bladen. We voeren de metingen uit op 4 offshore platformen: Lichteiland Goeree (LEG), Europlatform (EPL) en productieplatformen K13a en L2-FA-1. Dat gebeurt met LiDAR meetsystemen (op basis van lasers) waarmee metingen tot 300 meter hoogte worden verkregen. Deze unieke data wordt beschikbaar gesteld via de website offshorewind-measurements.tno.nl.

De gegevens ondersteunen de businesscase van ontwikkelaars die meedingen naar de bouw van toekomstige windparken op zee. Data uit metingen kan de voorspelde opbrengst met enkele procentpunten verbeteren waardoor de financiering voordeliger wordt. In 2023 is een vierde meetlocatie in gebruik genomen ten noorden van de Waddeneilanden.

Uitrol van windenergie op zee

In het kader van ondersteuning voor verdere uitrol van windenergie op zee, voert TNO meerjarige windmetingen uit op verschillende platformen in de Noordzee, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

DOWA: Dutch Offshore Wind Atlas

TNO, KNMI en het Delftse bedrijf Whiffle hebben gezamenlijk een windatlas samengesteld met gedetailleerde informatie over wind op de Noordzee. DOWA verschaft windsnelheid en windrichting tot op een hoogte van 600 m, met een ruimtelijke resolutie van 2,5 vierkante kilometer en op elk uur. DOWA-windinformatie is beschikbaar van 2008 tot 2018. Samen met de windmetingen vormt dit een uitstekende basis voor de ontwikkeling van offshore-windmolenparken.

TNO heeft specifieke kennis van de windomstandigheden rond windturbines en windparken en het KNMI brengt specialistische kennis in met behulp van weermodellen. Whiffle heeft software ontwikkeld waarmee lokale windinformatie met een zeer hoge resolutie kan worden berekend.

Op basis van verbeterde modellen en methoden levert de nieuwe atlas nauwkeurigere windinformatie op een hogere resolutie en op hoogten tot 600 meter. TNO heeft de atlas gevalideerd met behulp van nauwkeurige windmetingen van offshore meteorologische masten, LiDAR's op platforms, drijvende LiDAR's en van satellieten en vliegtuigen. Hiermee creëren we een beter begrip van de omstandigheden van offshore windenergie, met name op grotere hoogte.

Laat je verder inspireren

9 resultaten, getoond 6 t/m 9

Nieuw initiatief Europees topcentrum voor windenergie

Informatietype:
Nieuws
22 september 2023
Negen onderzoeksinstituten en universiteiten die lid zijn van het European Energy Research Alliance Joint Programme Wind hebben vorige week een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de oprichting van een Europees topcentrum (EuCoE) voor windenergie.

Windturbine-inspecties met autonome drones en digital twin modelling

Informatietype:
Nieuws
12 september 2023

Recycling boormonsters windmolenparken voor nieuwe kansen op zee

Informatietype:
Nieuws
15 februari 2023

Winstgevendheid offshore wind in 2030 niet vanzelfsprekend

Informatietype:
Nieuws
17 november 2022