Informatietype:
Project
Thema:
Hernieuwbare elektriciteit
Zonnemodules en massamaatwerk
Unit:
Energy & Materials Transition

Solar maakindustrie terug naar Brabant

Status project

Maart 2023 – februari 2026

In samenwerking met

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Provincie Noord-Brabant

Voor het halen van nationale en regionale duurzaamheidsdoelen is het noodzakelijk dat we de uitrol van zonne-energie in Europa en in Nederland versnellen. Grote hoeveelheden zonne-energie moeten we inpassen in onze leefomgeving en in ons energiesysteem, op een manier die economisch betaalbaar, maatschappelijk acceptabel en technisch haalbaar is. Deze uitdaging gaat hand in hand met kansen voor de high tech kenniseconomie in de Brainport regio.

Massamaatwerk

De strategie voor ’Solar maakindustrie terug naar Brabant’ stoelt op twee pijlers: mass customization en perovskiet. Mass customization is het concept waardoor je een grote variëteit aan geïntegreerde zonneproducten kunt produceren op basis van massamaatwerk. Deze aanpak is gebaseerd op geautomatiseerde programmeerbare productielijnen die halffabricaten produceren voor integratie in eindproducten.

Veelbelovend materiaal perovskiet

Zonnepanelen op basis van het materiaal perovskiet is de veelbelovende dunne filmtechnologie voor flexibele zonneproducten met hoge efficiëntie die kosteneffectief is. Perovskiet is ook de belangrijkste kandidaat om bovenop silicium zonnecellen toe te passen in zogenaamde tandemtechnologie. Met deze tandemtechnologie willen we over maximaal 5 jaar productie van zonnepanelen met minimaal 28 % efficiency realiseren. TNO heeft, samen met de partners in het samenwerkingsverband Solliance, op laboratoriumschaal al tandemcellen gerealiseerd met een efficiëntie van meer dan 30%.

Demonstratie zonnefolies

Het doel van het project ’Solar maakindustrie terug naar Brabant’ is een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van mass customization en perovskieten. We gaan de pilotproductie van mass customized perovskiet zonnefolies demonstreren met als doel een industrieel ecosysteem te laten ontstaan in de regio Brabant. Dit werk wordt zo veel mogelijk gedaan in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en bedrijven in de Brainport-regio, waardoor de kansen dat deze waardeketen in Brabant ontstaat zo groot mogelijk is.

Blauwdruk

Met de massamaatwerkpilotlijn voor zonnefolies van perovskiet ontwikkelen we een blauwdruk die kan dienen voor de bouw van toekomstige commerciële productielijnen. Deze produceren straks halffabricaten voor geïntegreerde zonneproducten op industriële schaal. Daarmee ontsluiten we een nieuwe route naar het vergroten van het oppervlak met zonneceltoepassingen. Doordat we op termijn snelle productieprocessen kunnen toepassen voor het produceren van maatwerk is het mogelijk de kostprijs per vierkante meter te verlagen.

Samenwerking

We streven ernaar het zonne-energie ecosysteem van bedrijven in de Brainport en aangrenzende regio verder uit te bouwen in samenwerking met de BOM. De BOM, als aanjager van innovatie is nadrukkelijk betrokken bij de hier genoemde productontwikkeling en speelt een belangrijke rol in de industrialisatie en kansen de maakindustrie van zonnepanelen terug te halen naar deze regio.

Partners

Laat je verder inspireren

94 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO ontwikkelt detectiesysteem ter bescherming kabels en pijpleidingen op zeebodem

Informatietype:
Nieuws
6 juni 2024
TNO heeft met succes een methode ontwikkeld en getest om automatisch maritiem verkeer met donkere vezels te detecteren voor het bewaken en beschermen van kritieke infrastructuur op de zeebodem van de Noordzee.

SWITCH adresseert de energievraagstukken van de toekomst

Informatietype:
Insight
13 mei 2024

Onderzoek TNO en HCSS: Europa onder druk door Chinese opmars in wind- en elektrolysetechnologie

Informatietype:
Nieuws
1 mei 2024

Beperk afhankelijkheid Europa van Chinese windenergie en elektrolysers

Informatietype:
Insight
1 mei 2024

Betere betrouwbaarheid windturbinebladen door innovatieve monitoring en digital twin-technologie

Informatietype:
Nieuws
8 april 2024