Circulaire economie en luchtkwaliteit

Klimaatverandering en luchtverontreiniging beperken is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van nu. Ontdek hoe wij hier met onderzoek naar klimaat en luchtkwaliteit aan bijdragen.

Klimaatverandering en luchtverontreiniging

We ontwikkelen methoden om fijnstof, stikstof en broeikasgassen te meten. En we brengen de bronnen en gevolgen van uitstoot in kaart.

Volg de laatste ontwikkelingen

11 resultaten, getoond 6 t/m 10

Sturen op emissies biedt uitweg uit stikstofproblematiek

Informatietype:
Nieuws
13 september 2022
Nederland zoekt naar oplossingen in stikstofimpasse. De knoppen om aan te draaien zitten aan de emissiekant. Dit blijkt uit TNO's recentste analyse.

Grote meetcampagne van emissies broeikasgassen en luchtverontreiniging in Rotterdam

Informatietype:
Nieuws
19 augustus 2022

Een nieuwe fijnstofaanpak voor versnelling gezondheidswinst

Informatietype:
Nieuws
28 juni 2022

Kennisinstituten bundelen krachten voor onderzoek naar klimaatverandering en luchtvervuiling met satellieten

Informatietype:
Nieuws
3 februari 2022

Klimaat- en Energieverkenning 2021: Klimaatdoel 2030 vereist voortvarende uitvoering van bestaand én nieuw beleid

Informatietype:
Nieuws
28 oktober 2021