Bouwen aan een veilig en efficiënt zorggebouw

Thema:
Zorgbouw

Keuzes die gemaakt worden bij het ontwerpen en inrichten van een gebouw waarin zorg moet worden geleverd hebben grote en langdurige gevolgen. Gevolgen die zich uiten op het gebied van veiligheid, financiën, patiënt- en medewerkerstevredenheid en de mogelijkheid tot het leveren van zo efficiënt mogelijke zorg.

Vaak gaat het over complexe multidisciplinaire keuzes, waarvan de gevolgen niet éénvoudig zijn te overzien en grote financiële consequenties hebben. TNO kan je bij het maken van deze keuzes van dienst zijn.

Wij kunnen je ondersteunen bij het vertalen van de verwachte zorgvraag in een functioneel programma voor (ver)nieuwbouwplannen, met het inrichten van de kritische infrastructuur, de inrichting en vormgeving van de hotfloor en met onze kennis over de gebouwkwaliteit lost TNO vraagstukken voor je op, op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, prestaties van het binnenklimaat en op het gebied van fysieke veiligheid.

Vertalen van de verwachte zorgvraag naar een functioneel programma

Met behulp van de door ons ontwikkelde modellen en de verzamelde data kunnen wij de verwachte zorgvraag vertalen naar een passend functioneel programma voor het ziekenhuis. Hiermee ondersteunen wij ziekenhuizen en overheden met de vertaling van deze zorgvraag (ontwikkelingen in het adherentiegebied -zoals demografische en epidemiologische ontwikkelingen-) naar een noodzakelijke ziekenhuisinfrastructuur (inclusief kapitaallasten) en (de aanbesteding van) (ver)nieuwbouwplannen en herstructurering van de regionale ziekenhuiszorg.

Risicobeheersing kritische technische infrastructuur zorggebouwen

TNO kan helpen om het gebouw en de bijbehorende voorzieningen zodanig op te zetten en in te richten dat deze een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid en continuïteit en wel op een zodanig wijze dat de mogelijkheid tot het verlenen van noodzakelijke zorg zo min mogelijk in het geding komt. Wij kunnen helpen met het opzetten en testen van systemen voor noodstroomvoorziening, medische gassen- en vacuüminstallaties, luchtbehandeling en met waterrobuustheid van uw zorggebouw.

Beoordeling gebouwkwaliteit

Gebouwkwaliteit is een heel ruim begrip waarbij wij je op vele vlakken van dienst kunnen zijn. De kwaliteit kan worden getoetst en verbeterd op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing en de prestaties van het binnenklimaat.

Maar ook op het gebied van fysieke veiligheid (bijvoorbeeld de gesloten afdelingen en separeer- en afzonderingsruimten) en de bouwkundige functionaliteit. Door het geven van een second opinion op (ver)bouwplannen gebaseerd op de inbreng van kennis op het gebied van geldende wetgeving, richtlijnen en veldnormen kunnen wij je verder helpen met een kwalitatief goede en veilige zorgomgeving.

Download de gezondheidszorgindex (pdf) (pdf)

Laat je verder inspireren

2 resultaten, getoond 1 t/m 2

Ziekenhuizen pakken verduurzamingsopgave voortvarend aan

Informatietype:
Insight
24 november 2021
De ziekenhuizen lijken voor 2030 goed op koers te liggen wat betreft duurzaamheid, maar de gevraagde 95% emissiereductie in 2050 is nog wel een uitdaging.

Duurzaamheid in de zorg: ziekenhuizen van het gas af

Informatietype:
Insight
15 oktober 2021