Verlenging levensduur betonconstructies

Thema:
Betonnen constructies

Constructies worden zo ontworpen dat ze lang meegaan, meestal tussen de 50 en 100 jaar. Veel civiele constructies in de Nederlandse infrastructuur zijn inmiddels over de helft van hun levensduur en sommigen hebben die duur zelfs al bereikt. Daarom beoordelen we de constructieve veiligheid en levensduur van (civiele) constructies.

Langere levensduur beton mogelijk

Omdat het vervangen van constructies duur is, is het zinvol om te weten of ze langer mee kunnen gaan. Want bij een nauwkeurigere beoordeling van de constructie blijkt deze vaak nog prima te voldoen. Vervangen is dan vanuit technische overwegingen nog niet nodig en dat scheelt onnodige kosten.

Nauwkeurig inschatten

We zijn al 20 jaar specialist in het beoordelen van de constructieve veiligheid en levensduur van betonconstructies en andere (civiele) bouwwerken. We passen methodes toe zoals het aantonen van reserves in het draagvermogen en het gebruiken van metingen of proefbelastingen om onzekerheden te verkleinen.

Normen voor constructies

Ook kijken we (opnieuw) of eisen waaraan de constructie bij de bouw moest voldoen, nog steeds voldoen. En of die eisen nog kloppen. Zo droegen we bij aan de realisatie van de constructieve normen voor bestaande constructies (NEN 8700-serieen Richtlijnen Beoordelen Kunstwerken RBK). De methodes die we hiervoor toepassen helpen om de levensduur van betonconstructies nauwkeuriger in te schatten, en verhogen hun betrouwbaarheid. Dat voorkomt dat constructies onnodig worden vervangen, en scheelt dan ook de daarmee samenhangende kosten.

Preventie en reparatie

Na verloop van tijd gaan materialen verzwakken. De ernst van de verzwakking bepaalt de constructieve veiligheid op termijn. Door rekening te houden met de degradatie, door bijvoorbeeld repareren of voorzorgsmaatregelen te treffen, blijven constructies langer bruikbaar.

Staal en beton

De uitdagingen voor het verlengen van de levensduur van constructies verschillen sterk. Bij staalconstructies wordt de levensduur vooral bepaald door het aantal voertuigen dat de constructie frequent belast. Voor betonnen constructies gaat het meer om het draagvermogen door (quasi) statische belastingen. Maar in beide gevallen heeft de toename van verkeerde in de afgelopen decennia een negatieve invloed op de levensduur.

Afzwakken van beton

Degradatie van beton vormt een bedreiging voor de wapening hierin. Na 70 jaar heeft meer dan de helft van de constructies corrosieschade. Het is essentieel dat dit soort schade wordt gerepareerd of voorkomen, om de constructieve veiligheid te blijven garanderen.