Chronic inflamatory diseases

Thema:
Chronic inflamatory diseases

Ons onderzoek richt zich op het identificeren en karakteriseren van extrinsieke factoren, met name voedingsgerelateerde factoren, die van invloed zijn op de ontstekingstoestand van ons lichaam. Daarvoor ontwikkelen we geavanceerde statistische modellen en algoritmen voor het analyseren en voorspellen van resultaten van blootstellingen en ter ondersteuning van de ontwikkeling van veilige interventies en maatregelen.

Ontstekingsziekten

Tussen de 15 en 20 procent van de mensen in de westerse wereld lijdt aan ontstekingsziekten. Onstekingsprocessen spelen ook een belangrijke rol bij veel andere aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen, diabetes, pathologie van obesitas en de bijwerkingen van immuuntherapie bij kanker.

De werking van het immuunsysteem wordt bepaald door ontstekingsbalansen. Die balansen zijn afhankelijk van een complexe wisselwerking tussen intrinsieke (lichaamseigen) en extrinsieke (chemische en microbiële) factoren.

We denken dat het totaal van alle extrinsieke factoren (ons exposoom) 70 tot 80 procent van ziekten verklaart. Onze voeding is een belangrijke bron van blootstelling aan extrinsieke factoren, maar onze kennis over welke voedingsgerelateerde factoren ons immuunsysteem beïnvloeden en hoe ze dat doen is nog steeds beperkt.

Controle over het immuun-exposoom

Preventie, beheersing en behandeling van ontstekingsziekten gebeurt per definitie door het controleren en moduleren van extrinsieke factoren, oftewel door controle over het immuun-exposoom. Inzicht in de belangrijkste extrinsieke factoren en de mechanismen en interacties waarmee die inwerken op ons immuunsysteem is cruciaal voor de ontwikkeling van veilige en effectieve interventies voor allergische aandoeningen en ontstekingsziekten.

Ons programma Controlling the Immune Exposome richt zich op de ontwikkeling en toepassing van methoden voor:

  • het identificeren en karakteriseren van extrinsieke factoren, met name voedingsgerelateerde factoren, die van invloed zijn op de ontstekingstoestand van ons lichaam, om nieuwe aanknopingspunten te vinden voor (aanvullende) interventies in de immuungezondheid
  • het beoordelen van de voordelen en risico's van extrinsieke factoren, zoals voedingsingrediënten en geneesmiddelen, voor de immuungezondheid
  • het identificeren van (nieuwe) toepassingsgebieden voor bestaande voedingsproducten en/of geneesmiddelen
  • het optimaliseren van de opzet van toekomstig onderzoek (ontdekken van biomarkers, kwantitatieve analyse, optimale dosis)
  • het beoordelen en beheren van de allergene risico's van eiwitresiduen of nieuwe of gemodificeerde voedingseiwitten

We koppelen onze kennis van allergische aandoeningen en ontstekingsziekten aan onze methoden en kennis voor geavanceerde gegevensanalyse. We combineren meerdere informatiebronnen (literatuur, databases, gegevens van klinische studies enz.), gebruiken geavanceerde methoden voor gegevensanalyse en ontwikkelen geavanceerde statistische modellen/algoritmen om de resultaten van blootstellingen te analyseren en voorspellen. Met deze benadering kunnen we overheden en bedrijven ondersteunen bij het ontwikkelen en verbeteren van algemene en persoonlijke preventie, beheersing en behandeling van allergische aandoeningen en ontstekingsziekten.

Op dit moment zijn onze belangrijkste onderzoeksgebieden:

Samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht

Onder leiding van Prof. Dr. Geert Houben hebben TNO en het UMC Utrecht hun krachten gebundeld voor een nauwe samenwerking in hun onderzoek naar voedingsgerelateerde factoren bij allergische aandoeningen en ontstekingsziekten door middel van een onderzoeksleerstoel aan de medische faculteit van de Universiteit Utrecht.

Get inspired

14 resultaten, getoond 1 t/m 5

Een gezonde leefstijl als beste medicijn

Informatietype:
Insight
28 november 2023
Welvaartsziekten zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziektes zijn sterk in opkomst. Zo sterk zelfs, dat Suzan Wopereis, Principal Scientist bij TNO, vreest voor een overspoeling van de zorg.

Persoonlijk diabetesplan Ancora Health dankzij 360 methodologie

Informatietype:
Insight
11 mei 2023

Hoe MixMasters fenotypetest gebruikt om gepersonaliseerde voeding aan te bieden

Informatietype:
Insight
11 mei 2023

Gepersonaliseerde gezondheidsadviezen in de praktijk

Informatietype:
Insight
17 april 2023

Toekomstbestendige zorg: Implementatie van leefstijl

Informatietype:
Nieuws
29 maart 2023