Informatietype:
Project
Thema:
Transformatie, professionalisering en implementatie
Unit:
Healthy Living & Work

Jeugdarts: opleiding en didactische scholingen voor opleiders

Wil je jeugdarts KNMG worden? Of je competenties als opleider verder ontwikkelen? Bij TNO ben je aan het goede adres. Ontdek ons onderwijs en onze didactische scholingen.

Opleiding tot jeugdarts

TNO is een erkend opleidingsinstituut dat artsen opleidt tot arts M+G, profiel jeugdarts. Het onderwijsteam bestaat uit instituutsopleiders (arts M+G of jeugdarts KNMG) en onderwijskundigen. Samen geven zij vorm en inhoud aan het onderwijs voor jeugdartsen in opleiding (aios) en aan de didactische scholingen voor praktijkopleiders. De opleiding maakt deel uit van de TNO-afdeling Child Health, dat wetenschappelijk onderzoek uitvoert in de JGZ. Een mooie verbinding van onderwijs, onderzoek en praktijk.

Uitgangspunten voor het onderwijs bij TNO:

 • competentiegericht
 • leren van en voor de praktijk
 • uitdagende werkvormen
 • leren van en met collega’s
 • ervaren docenten uit de wetenschap en praktijk
 • aansluiting bij actueel relevant onderzoek (binnen of buiten TNO)

Wil je meer informatie over de inhoud en de uitvoering van de opleiding? Download dan de folder 'Opleiding jeugdarts KNMG' (pdf) (pdf)

Didactische scholingen voor opleiders

Als praktijkopleider speel je een cruciale rol bij de professionele ontwikkeling van jeugdartsen in opleiding: als coach, begeleider én rolmodel. Om jouw opleidingsvaardigheden op peil te houden, volg je ieder jaar 2 didactische scholingsdagen. Hieronder vind je informatie over het congres voor opleiders en de didactische scholingsdagen georganiseerd door TNO.

Het aanbod van deze scholingen sluit aan bij het advies ‘De opleider op koers’ (pdf) en de kaders van het Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders.

Didactische scholingen TNO

30 maart 2023: Positioneren van de opleider

Weten waar je goed in bent, zichtbaar zijn en je verantwoordelijkheid nemen.

Deelnemers: Opleiders van 1e en 2e fase aios van de opleiding Arts M+G, profiel jeugdarts.
Locatie: Bij TNO in Leiden of in Utrecht (nabij het station) informatie volgt.
Tijd: 9.30u tot 16.30u

Toelichting
Het takenpakket van de jeugdarts wordt steeds uitdagender en ook complexer. Dat stelt eisen aan de opleiding en de begeleiding van aios. Tegelijkertijd is het steeds lastiger om het begeleidingsplaatje rond te krijgen. Er wordt dan ook steeds meer samengewerkt in opleidingsgroepen. Om dat goed te kunnen doen:

 • weet je waar je goed in bent;
 • weten anderen (managers, collega’s samenwerkingspartners) dat ook;
 • weet je waarvoor je niet wil worden gevraagd: bijvoorbeeld omdat je ergens niet goed in bent, of omdat een taak om andere redenen niet bij je past;
 • neem je je verantwoordelijkheid: voor het leerproces van jouw aios, voor de kwaliteit van het opleiderschap, voor een goede samenwerking met opleiders en andere professionals (intern en extern).

Dit vraagt om vaardigheden op het terrein positioneren.

Wil jij:

 • meer weten over positioneren en hoe je daar vorm aan kunt geven?
 • inzicht in je huidige positie binnen de opleidingsinstelling en samenwerkingen?
 • meer weten over de mogelijkheden om vanuit die positie zaken (o.a. voor jouw aios) voor elkaar te krijgen?
 • vaardiger worden in het opkomen voor het leerproces van jouw aios?
 • bij concrete casuïstiek aan de slag met onderhandelingstechnieken?

Meld je dan aan voor deze scholing via [email protected]!

De dag wordt begeleid door een instituutsopleider(s) en onderwijskundige van TNO. Het oefenen van vaardigheden wordt begeleid door trainers/acteurs.

Sogeon Congres voor opleiders

Het Sogeon Congres voor opleiders vond plaats op 21 september 2022. Meer informatie over het congres in 2023 volgt.

Incompany

We kunnen didactische scholingen ook incompany verzorgen. Een veel genoemd voordeel is je bouwt aan een gedeelde visie en afspraken over de taakverdeling maakt. Interesse? Neem contact op met Ingeborg Tönis.

Educatief partnerschap (EP)

Voor iedere onderwijsgroep organiseert TNO gedurende de opleiding een aantal middagen Educatief Partnerschap. Aios, hun praktijkopleiders, instituutsopleiders en andere relevante betrokkenen gaan samen aan de slag met onderwerpen die voor het leerproces van de aios van belang zijn.

Zij bespreken bijvoorbeeld de toepassingsmogelijkheden van een nieuwe praktijkopdracht en hoe de aios zich goed kan voorbereiden op de stages. Tijdens de bijeenkomsten is de input van praktijkopleiders en interactie tussen alle betrokkenen essentieel. Het uitgangspunt is dan ook dat aios samen met hun opleiders deelnemen.

Een goede inbedding van de opleiding in de JGZ-organisatie ondersteunt het leerproces van de aios. Daarom nodigt TNO incidenteel  ook managers en opleidingscoördinatoren uit om (online) bij een deel van het programma aan te sluiten.

Groep, data, locatie en tijden educatief partnerschap opleidingsjaar 2022-2023:

Groep 2022 Eindhoven EP 1
Datum: 10 februari 2023
Locatie: Eindhoven
Tijd: 13.30-16.30 uur

Groep 2021 Eindhoven: EP 2
Datum: 17 maart 2023
Locatie: Eindhoven
Tijd: 09.45-12.45 uur

Opleiders en eventuele andere genodigden ontvangen een uitnodiging en nadere informatie via de mail.

Goed om te weten!

 • Voor alle didactische scholingen en educatief partnerschap wordt accreditatie aangevraagd bij de ABSG.
 • Educatief Partnerschap is onderdeel van de begeleiding van de aios, daar zijn voor de opleider geen kosten aan verbonden.
 • Ben je erkend opleider van een 1e of 2e fase aios Arts M+G of volg je de basisopleiding tot erkend opleider? Dan betaalt SOGEON (via subsidiegelden) voor jou in 2023 het SOGEON congres en één andere didactische scholingsdag (gevolgd bij een van de opleidingsinstituten).

Projecten van TNO Jeugd

Lees, kijk en beluister de verhalen over onze projecten waarmee we ons inzetten om alle kinderen alle kansen te geven gezond en veilig op te groeien. Download hier de e-brochure: Alle kansen voor alle kinderen. (pdf)

Laat je verder inspireren

38 resultaten, getoond 1 t/m 5

WHO lanceert nieuwe methode voor meten vroege ontwikkeling van kinderen tot 36 maanden

Informatietype:
Nieuws
27 februari 2023

Vandaag heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de (GSED) gelanceerd. GSED is een nieuwe methode om de ontwikkeling van kinderen tot 36 maanden te beoordelen met behulp van metingen die cultureel neutraal, eenvoudig toe te passen, vrij toegankelijk en begrijpelijk zijn voor zorgverleners en kinderen.

Terugkombijeenkomst voor ScheidingsATLAS trainers

Informatietype:
Evenement

ScheidingsATLAS is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstraining voor ouders die gescheiden zijn.

Startdatum:
Locatie:
TNO | Leiden - Sylviusweg 71

Terugkombijeenkomst voor stoere schildpadden en dappere dino’s trainers op 5 juni 2023

Informatietype:
Evenement

Op maandag 5 juni 2023 is er weer een terugkombijeenkomst van de Stoere Schildpadden en Dappere Dino's kwalificeringen. Tijdens deze terugkomdag kunnen Stoere Schildpadden en Dappere Dino's trainers hun startkwalificering omzetten in een certificaat of hun certificaat verlengen. Bovendien worden deelnemers op de hoogte gebracht van nieuws rondom de trainingen en is er een inhoudelijke workshop.

Startdatum:
Locatie:
TNO | Leiden - Sylviusweg 71

Startkwalificering ScheidingsATLAS trainer donderdag 9 november 2023

Informatietype:
Evenement

ScheidingsATLAS is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstraining voor ouders die gescheiden zijn.

Startdatum:
Locatie:
TNO | Leiden - Sylviusweg 71

Startkwalificering ScheidingsATLAS trainer donderdag 25 mei 2023

Informatietype:
Evenement

ScheidingsATLAS is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstraining voor ouders die gescheiden zijn.

Startdatum:
Locatie:
TNO | Leiden - Sylviusweg 71