Veilig werken

Thema:
Innovatie arbeidsveiligheid

De arbeidsmarkt in Nederland is volop in beweging. Digitalisering, vergrijzing, robotisering en de energietransitie zijn enkele voorbeelden van veranderingen en uitdagingen waar de arbeidsmarkt mee te maken heeft. Deze transities stapelen zich op en dat vraagt om robuuste en flexibele oplossingen voor veiligheidsbeheersing van steeds complexere productieomgevingen. TNO helpt bedrijven en de overheid daarbij. Dat doen we door het inzetten van digitalisering, kunstmatige intelligentie en robotisering om onveilige situaties op het werk te voorspellen en voorkomen.

Veilige werkplek

Eén van de gevolgen van de veranderende arbeidsmarkt is dat de veiligheidsrisico’s op de werkvloer zullen veranderen door de komst van ‘opkomende risico’s’. Deze risico’s moeten zo snel mogelijk worden geïdentificeerd en aangepakt om te zorgen dat de arbeids- en procesveiligheid geborgd blijft. Daarbij gaat het niet alleen om de komst van nieuwe (gevaarlijke) stoffen, maar ook aan de noodzaak voor vernieuwing van veiligheidsinstrumenten.

De veiligheidsprestaties van bedrijven zijn afhankelijk van drie factoren: mens, organisatie en technologie. Alleen als deze factoren op elkaar zijn afgestemd, kunnen bedrijfsprocessen optimaal functioneren, en neemt de betrouwbaarheid en veiligheid toe. “Technologie neemt een enorme vlucht en biedt mogelijkheden om steeds meer veiligheidsdata te verzamelen binnen de werkomgeving. Wij onderzoeken de implicaties van digitalisering, robotisering en artificial intelligence (AI) op het gebied van arbeidsveiligheid. Want het optimaal inzetten van digitale middelen kan de veiligheid verbeteren”, stelt Coen van Gulijk.

Daarbij staan twee kernvragen centraal:

  • Wat zijn de (nieuwe) risico’s bij de introductie van digitalisering, robotisering en AI in het werk?
  • Hoe kunnen digitalisering en AI ingezet worden voor het voorspellen en beheersen van veiligheidsrisico’s van mens en techniek?

Intelligente robots

De introductie van intelligente en flexibele robots en cobots (collaboratieve robots) op de werkvloer heeft al een paar jaar de aandacht. Als TNO onderzoeken we het effect van AI in robots en mogelijke veiligheidscomplicaties. We helpen bedrijven digitalisering en robotisering in goede banen te leiden en veilig te implementeren. Daarbij ligt de focus op veilig samenwerken met intelligente robots. Deze nieuwe mechanische werknemers, die samen en met gewone werknemers actief zijn, brengen immers potentieel nieuwe risico’s op de werkvloer. GRIP is een door TNO ontwikkelde methode, een stappenplan dat handvatten geeft waar je aan moet denken bij het samenwerken met en inwerken van een robot. Daarnaast zijn we onderdeel van Holland Robotics, een netwerkinitiatief voor veiligheid bij het werken met intelligente en flexibele robots.

Voorspellen van incidenten

We proberen gebruik te maken van bestaande data en slim data te verzamelen met meer context om onveilige situaties te voorspellen en te voorkomen. Sensoren op het lichaam van werknemers, op machines of elders in de werkomgeving spelen daarbij een belangrijke rol. Maar daarnaast kunnen bijvoorbeeld chatbots, via lerende algoritmes, vragen stellen om meer te weten te komen over incidenten. Dit kan informatie opleveren waarmee primaire processen kunnen worden verbeterd en onveilige situaties worden voorspeld.

Implementatie & veiligheidsgedrag

Samen met partners innoveert TNO door het ontwikkelen van veiligheidsoplossingen die praktisch, effectief en betaalbaar zijn. Daarbij staan afstemming in de organisatie, praktische inzetbaarheid en afstemming op de doelgroep centraal. Onderzoek naar veiligheidsgedrag en -cultuur in het licht van de diverse transities is een belangrijk onderdeel van ons werk. Juist bij deze uitdagingen spelen inzichten rondom gedragsverandering een cruciale rol. Vaker en beter gebruikmaken van gedragsinzichten bij het kiezen, implementeren en borgen van maatregelen kan veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de praktijk verminderen. Lees hier meer over en download de whitepaper Gedrag (pdf).

Samenwerking

Wij werken niet alleen graag samen met bedrijven die hun veiligheid in kaart willen brengen en verbeteren, maar ook met strategische partners voor implementatie en partijen die technologie leveren voor onze innovaties. Wij zoeken specifiek naar bedrijven die met ons willen samenwerken in projecten om te innoveren op het gebied van arbeidsveiligheid.

Wilt u meer weten over ons onderzoek op het gebied van arbeidsveiligheid en/of met ons samenwerken? Neem contact met ons op.

Lees meer

Laat je verder inspireren

9 resultaten, getoond 1 t/m 5

Hoe laten we hybride werken voor iedereen werken?

Informatietype:
Artikel

TNO onderzoekt de impact en potentie van hybride werken. We verkennen nieuwe technologieën om hybride werken mogelijk te maken, en helpen organisaties met een succesvolle implementatie.

Transitie gezonde leefomgeving

Informatietype:
Artikel

De maatschappij heeft uitdagingen in klimaat, verduurzaming, verstedelijking, leefbaarheid en mobiliteit, maar ook op het vlak van gezondheid, cohesie en brede welvaart. Met het innovatiegebied Health Transitions creëren wij grip op de integrale samenhang tussen gezondheid, gedrag en leefomgeving.

Werkstress en psychosociale arbeidsbelasting

Informatietype:
Artikel

Bij TNO doen we veel onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen verschillende organisaties. Ontdek onze tools, innovaties en methoden.

Technologische ontwikkelingen op de werkvloer

Informatietype:
Artikel

Door technologische ontwikkelingen gaat werk veranderen. Daarom doen we onderzoek naar de verandering van werk in de toekomst. Ontdek hoe we dit doen.

Skills: een leven lang leren

Informatietype:
Artikel

Matching op basis van skills in plaats van diploma's is de toekomst. En kan ons helpen richting een flexibele arbeidsmarkt met gelijke kansen.