Op weg naar een leefbare stad dankzij smart mobility

Door de bevolkingsgroei, verstedelijking en welvaartstijging neemt de vraag naar mobiliteit toe. Tegelijkertijd worden beleidsmakers geconfronteerd met urgente en gecompliceerde uitdagingen op het gebied van energie, woningbouw, luchtkwaliteit en sociale cohesie, die vragen om een nieuwe manier van beleid maken. Hoe zorgen we met al deze ontwikkelingen vandaag én in de toekomst voor een bereikbare, veilige, en inclusieve stad? Ontdek hoe TNO beleidsmakers helpt bij het vormgeven van de leefbare stad van morgen.

Laatste ontwikkelingen in urban mobility

Hoe geef je optimaal ruimte aan alle stedelijke ambities? Hoe laat je de platformeconomie voor je stad werken? En hoe zorg je er voor dat niemand achterblijft? Het realiseren van een leefbare stad is een systeemuitdaging van formaat, waarbij mobiliteit een dominante factor is. Ontdek wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van urban mobility.

Leefbare stad vraagt om innovatie en inventief beleid

De energie- en mobiliteitstransitie, klimaatuitdagingen, de woningbouwopgave, zorgen om de brede welvaart. De opgaven waar bestuurders voor staan zijn complexer en urgenter dan ooit. Hoe kun je met minder risico en meer slagkracht, binnen een regeerperiode successen boeken en ambities waarmaken? Ontdek hoe TNO als strategisch partner beleidsmakers helpt om een leefbare stad te creëren.

Laat je verder inspireren

25 resultaten, getoond 6 t/m 10

SHM Next: schade in brugconstructies opsporen en voorspellen

Informatietype:
Project
29 november 2022

Schade in brugconstructies detecteren en voorspellen.

Cellcius: efficiënte en herlaadbare energieopslag voor levering van warmte en koude

Informatietype:
Project
28 november 2022
Om een toekomst te realiseren waarin energie duurzaam wordt opgewekt, is het opslaan van warmte cruciaal. TNO en TU Eindhoven kwamen met een oplossing hiervoor.

Blue Heart Energy: nieuw type warmtepomp

Informatietype:
Project
28 november 2022

Blue Heart Energy werkt samen met TNO aan een nieuw type warmtepomp die alle tekortkomingen van de huidige warmtepompen oplost.

Helpt ventilatie tegen aerogene transmissie van virussen?

Informatietype:
Project
12 oktober 2022

Bij een aantal infectieziekten, waaronder COVID-19, speelt aerogene transmissie ofwel de verspreiding van een virus via de lucht, een rol. Mensen ademen, hoesten of niezen waardoor kleine druppeltjes met virusdeeltjes in de lucht terecht komen en ze zich zo verder verspreiden. Ventileren en/of reinigen van de lucht in een gebouw kan risico’s -als gevolg van aerogene transmissie- voor een deel tegengaan.

Maakt technologie reizen straks overbodig?

Informatietype:
Project
18 mei 2022
Als we minder reizen, wordt onze wereld schoner, veiliger en efficiënter. Daarom onderzoekt TNO disruptieve mobiliteitsconcepten als extended reality.