TNO ondersteunt borstvoeding met advieselementen

Thema:
Gezonde samenleving
9 september 2020

Vanuit het belang van de eerste 1000 dagen en het bieden van een kansrijke start onderschrijft TNO, samen met diverse partners, het advies van de WHO om een pasgeborene, indien mogelijk, 6 maanden exclusief borstvoeding te geven van harte en adviseert hierbij om ouders te ondersteunen bij hun persoonlijk voorkeuren rondom borstvoeding. TNO heeft advieselementen voor (online) informatie over en ondersteuning bij borstvoeding opgesteld.

Moeder geeft haar baby borstvoeding en stuurt een sms en/of speelt een spelletje op de smartphone

Peiling melkvoeding

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid gevraagd om een Peiling Melkvoeding uit te voeren met behulp van de geregistreerde data uit het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg voor het jaar 2018. De peiling is uitgevoerd in samenwerking met TNO.

Uit deze peiling blijkt dat zeven op de tien moeders (69%) startte met het geven van borstvoeding. Dit percentage is lager dan die in de eerdere peilingen tussen 2001 t/m 2015 werd gerapporteerd (74-81%). Net als bij eerdere peilingen vond er in de eerste maand na de geboorte een snelle daling plaats van het percentage zuigelingen dat uitsluitend borstvoeding kreeg (47%). Op de leeftijd van 3 maanden daalde dit percentage naar 31%. In totaal gaf 19% van de moeders borstvoeding bij 6 maanden.

10 Ontwerpelementen voor (online) informatie over en ondersteuning bij borstvoeding

In de context van bovenstaande dalende trend, is het nog belangrijker om (aanstaande) ouders van pasgeborenen goed te ondersteunen rondom het (blijven) geven van borstvoeding. Belangrijk voor ons hierbij is het perspectief van ouders om hun borstvoedingswens te ondersteunen, specifiek vanuit inzichten in gedragsverandering.

Naast kennisoverdracht van relevante informatie, zou ondersteuning daarom idealiter ook het bespreken van de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van ouders bevatten. Er is al veel goede informatie beschikbaar, maar vanuit inzichten van gedragsverandering kan dit verrijkt worden. Het gaat immers om willen, en vervolgens ook ondersteund worden in het kunnen en blijven doen.

TNO heeft deze inzichten toegepast bij de 10 ontwerpelementen voor (online) informatie over en ondersteuning bij borstvoeding (pdf) in opdracht van de Bernard van Leer Foundation. Deze 10 ontwerpelementen bevatten aanbevelingen voor beschikbare en nieuwe (online) informatie en ondersteuning over borstvoeding. Deze aanbevelingen zijn ontwikkeld op basis van ervaringen van ouders, inzichten van professionals, experts en wetenschappelijke literatuur. Deze aanbevelingen zijn bedoeld voor aanbieders en ontwikkelaars van (online) informatie en ondersteuning over borstvoeding.

Voorbeelden van ontwerpelementen zijn het goed aansluiten bij specifieke doelgroep(en), nadenken over verwachtingen over borstvoeding, formuleren van borstvoedingswensen, het geven van goede voorbeelden, en het betrekken van de partner en de brede sociale omgeving. TNO hoopt op deze wijze een positieve bijdrage te leveren aan de ondersteuning van (aanstaande) ouders van pasgeborenen rondom borstvoeding.