Effecten uitfasering snorfietsen met verbrandingsmotor in 2025

Thema:
Duurzame samenleving
8 oktober 2020

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 1 januari 2025 alle nieuwverkopen van snorfietsen op de Nederlandse markt zero emissie zullen zijn. TNO heeft voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzocht wat de mogelijke effecten zijn van de uitfasering van snorfietsen met een verbrandingsmotor in 2025.

Onderzoeksvragen

In het onderzoek stonden de onderstaande onderzoeksvragen centraal welke middels het doorrekenen van enkele mogelijke scenario's zijn onderzocht.

  • Welke daling van de emissies zou bestaand beleid (volgens Klimaatakkoord), gericht op het uitfaseren van snorfietsen met een verbrandingsmotor in 2025, kunnen bewerkstelligen? En welke emissie effecten zou eventueel ander beleid, met mogelijke effecten op toekomstige snorfiets aantallen, kunnen veroorzaken?
  • Wat is de totale CO2 jaaremissie van ‘bromfietsen’ in 2019 en wat is de verwachte emissie in 2025 voor de verschillende scenario’s?
  • Hoe groot zijn de totale schadelijke emissies CO, HC, NOx en PM10 van ‘bromfietsen’ in 2019 en wat zijn de verwachte jaaremissies in 2025 voor de verschillende scenario’s?
  • Hoe verhouden de jaaremissies van ‘bromfietsen’ zich tot de jaaremissies van het totale Nederlandse wegverkeer?
Snorfietsen met verbrandingsmotor in een straat voor een winkel genaamd Bestseller met kaarten

Substantiële daling van uitstoot

De uitgevoerde scenario berekeningen illustreren dat bestaand en eventueel ander snorfiets beleid (zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord), ten opzichte van geen beleid, vooral voor de ‘bromfiets’ CO2 en NOx jaaremissies in 2025 ten opzichte van 2019 tot substantiële daling kunnen leiden. Het is mogelijk dat verschuiving van snorfietsen met verbrandingsmotor naar bromfietsen met verbrandingsmotor deze mogelijke dalingen in uitstoot gedeeltelijk of zelfs geheel te niet doet.


*De term 'bromfiets' wordt in het rapport gebruikt als verzamelnaam om alle voertuigen met een bromfietskenteken aan te duiden. Dat zijn bromfietsen (max. 45 km/u), snorfietsen (max. 25 km/u), brommobielen en overige voertuigen met een bromfietskenteken.

Rapport scenario berekeningen

Uitfasering snorfietsen met verbrandingsmotor in 2025