Klimaatneutraal internationaal vervoer is mogelijk op zero-emissie corridors

Thema:
Duurzame samenleving
14 oktober 2020

De doelstelling om klimaatneutraal te worden in 2050 vraagt om forse maatregelen in het achterland- en internationaal vervoer in Nederland. Deze economisch zeer belangrijke goederenstromen vormen een omvangrijk deel van de logistieke functie van Nederland, dat de toegangspoort is voor Noordwest-Europese goederenstromen over land, zee en door de lucht.

TNO, CE-Delft en Connekt hebben in opdracht van de Topsector Logistiek twee jaar geleden een eerste doorkijk gepresenteerd, waaruit naar voren is gekomen dat het achterland- en continentaal vervoer zo’n 60% van al het weg-, binnenvaart- en spoorvervoer omvat. In de nieuwe Outlook HCF 2020 wordt het pad richting 2030 nauwkeuriger bestudeerd. De decarbonisatie-opgave voor deze stromen is uitdagend omdat de technologie voor zero-emissie aandrijving voor zwaar vervoer nog in ontwikkeling is. De aanbeveling is om in te zetten op internationale “zero-emissie” corridors.

Aanpak

In de nieuwe ‘Outlook HCF 2020’ wordt het ontwikkelingspad tot 2030 verder geanalyseerd en ingevuld. Op basis van nieuwe CBS-data over vervoerstromen en de inhoud van containers is gedetailleerd inzicht verkregen in de aard en omvang van de stromen, de kansen voor logistieke verbetering en de mogelijkheden voor innovatieve binnenvaart- en spoorconcepten. De verschillende keuzes voor zero-emissie wegvervoermiddelen zijn uitgewerkt en tegen elkaar afgewogen. De impact van nieuwe binnenvaartnetwerken en spoorconcepten op de CO2-uitstoot is geschetst.

Zero-emissiecorridors

De beste strategie is om in te zetten op zero-emissiecorridors die mainports met het achterland verbinden en continentaal vervoer over lange afstand mogelijk maken zonder emissies. De investeringen in zero-emissie-technologie voor lange afstand worden in een corridor intensief gebruikt, en een “feeder”-netwerk van en naar de corridor kan over kortere afstanden sneller de-carboniseren.

klimaatneutraal-internationaal-vervoer-zero-emissie-corridors

Verduurzamen bestaande voorzieningen

Huidige elektrische spoorverbindingen vormen daarbij al een belangrijke bestaande optie die verder kan worden uitgebreid en benut. Binnenvaartcorridors kunnen worden voorzien van ZE energievoorzieningen. Spoor en binnenvaart kunnen zo hun positie versterken als energie-efficiënte modaliteiten, waarbij het wegvervoer op een duurzame wijze het voor- en natransport kan verzorgen. Op andere corridors kunnen technologieën voor zero-emissie langeafstandsvervoer over de weg ingezet worden.

Rapport Outlook Hinterland and Continental Freight

Lees het gehele rapport