Helft oudere werknemers wil langer door bij kortere werkweek

Thema:
Gezonde samenleving
16 november 2020

Werknemers van 45 tot 65 jaar willen gemiddeld tot een leeftijd van 64,5 jaar blijven werken. De helft van de werknemers in deze leeftijdsgroep geeft aan langer te willen doorwerken, als dat kan met minder uren of dagen per week. Dit blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2019, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 58 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar.

In 2019 gingen werknemers gemiddeld met pensioen op een leeftijd van 65,1 jaar. Dat is iets ouder dan de leeftijd tot waarop werknemers van 45 tot 65 jaar zelf aangeven te willen doorwerken: gemiddeld 64,5 jaar in 2019. Een vrij grote groep geeft aan niet te weten tot welke leeftijd zij willen doorwerken. Dit komt meer voor onder 45- tot 55-jarigen (34 procent) dan onder 55- tot 65-jarigen (24 procent).

Minder uren of dagen per week

In 2019 gaf 77 procent van de werknemers van 45 tot 65 jaar aan dat zij eventueel tot een hogere leeftijd zouden willen doorwerken. De mogelijkheid om de loopbaan voort te zetten met minder uren of minder dagen per week is met afstand de meest genoemde omstandigheid waaronder zij langer zouden willen doorwerken (49 procent). Verder geeft 24 procent aan dat zij tot een hogere leeftijd zouden willen doorwerken wanneer stoppen financieel onaantrekkelijker zou worden, of wanneer zij lichter werk zouden kunnen doen.

langer-willen-doorwerken-1

Werknemers in de ICT willen vaakst langer door met minder uren

Een kortere werkweek is de meestgenoemde omstandigheid waaronder 45- tot 65-jarige werknemers langer willen doorwerken. Dit wordt vaker genoemd door hoog- dan door laagopgeleide werknemers: 59 procent tegen 38 procent. Ook werknemers met een baan in de informatie en communicatie (62 procent) of bij een financiële instelling (56 procent) noemen relatief vaak een kortere werkweek.

figuur-2

Langer doorwerken bij arbeidsbelemmering

Van alle 45- tot 65-jarige werknemers wordt 21 procent in lichte mate en 5 procent in sterke mate belemmerd bij het uitvoeren van werkzaamheden. Beide groepen werknemers willen gemiddeld tot vrijwel dezelfde leeftijd doorwerken als werknemers zonder belemmering. Werknemers met een arbeidsbelemmering geven daarbij vaker aan dat zij bij een betere gezondheid of lichter werk langer zouden willen doorwerken. Bij andere omstandigheden, zoals nadelige financiële consequenties of een kortere werkweek, is het verschil tussen werknemers met en zonder belemmering minder groot.

figuur-3

Langer doorwerken

Aan werknemers is eerst gevraagd: “Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?”

Daarna kregen zij een vervolgvraag: “Onder welke omstandigheden zou u tot een hogere leeftijd willen doorwerken dan u nu wilt?“

Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Lichter werk (fysiek en/of psychisch)
2. Minder uren of minder dagen per week werken
3. Omscholing/bijscholing
4. Meer uitdaging of voldoening in het werk
5. Als stoppen financieel onaantrekkelijker wordt
6. Werkgever/collega’s die ondersteunen dat ik langer doorwerk
7. Familie/vrienden die ondersteunen dat ik langer doorwerk
8. Minder zorgtaken voor familie of andere naasten
9. Betere gezondheid
10. Andere omstandigheden
11. Weet niet
12. Niet van toepassing; ik wil hoe dan ook niet langer doorwerken.

Relevante links

Nieuwsbericht – Werknemers bij pensionering voor het eerst gemiddeld boven 65 jaar