Verzuimkosten door werkstress lopen op tot 3,1 miljard

Thema:
Gezonde samenleving
16 november 2020

1,3 Miljoen Nederlandse werknemers hadden in 2019 burn-outklachten. De kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn opgelopen tot 3,1 miljard euro per jaar (2018). Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ die TNO vandaag, bij de start van de week van de werkstress, publiceert. De cijfers laten zien dat de week hard nodig is: werkstress is nog altijd een belangrijke reden voor verzuim en uitval, zeker ook tijdens de coronacrisis.

Download de factsheet 'Werkstress'

factsheet-werkstress-burn-out-verzuimkosten

Werkstress is een belangrijk arbeidsrisico. In 2019 gaf 46% van de werkgevers aan dat werkstress een belangrijk risico is in het bedrijf en 35% van de werknemers geeft aan dat werkdruk/werkstress als reden voor het verzuim. Werkgevers nemen de nodige maatregelen ter preventie. De meest getroffen maatregel is werknemers meer autonomie geven. 67% van de werkgevers geeft de werknemer meer autonomie om het werk zelf in te richten. Werknemers ervaren de genomen maatregelen nog niet altijd als genoeg, 44% vindt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.

figuur_persbericht2_tekengebied_1
Door werkgevers getroffen maatregelen tegen psychosociale arbeidsbelasting Bron: WEA 2019

Het aandeel mensen met klachten blijft dan ook onverminderd hoog. In 2019 gaf 17% van alle werknemers aan burn-outklachten te hebben (bekijk de regionale cijfers). Dat komt neer op 1,3 miljoen mensen, net zo veel als in 2018. De kosten van werkdruk en werkstress blijven ook hoog. In 2018 - het meest recente jaar waarover de kosten bekend zijn - liepen deze op tot 3,1 miljard euro. Dit komt vooral doordat mensen langer zijn gaan verzuimen met dergelijke klachten. De kosten per persoon stegen van 8.100 euro in 2017 naar 9.100 euro in 2018.

Impact corona op werkstress

De impact van de coronacrisis op het werk (pdf) is groot. Banen zijn verloren gegaan, veel werknemers werken structureel thuis en de grenzen tussen werk en privé vervagen. Toch blijkt dat medio juni, na de eerste golf, de burn-outklachten redelijk stabiel (pdf) blijven: 17% van de werknemers ervaart op dat moment burn-outklachten.

Werknemers in het onderwijs (22%), de ICT sector (21%) en de zorg (19%) het vaakst. Dat wil niet zeggen dat er geen aandachtspunten zijn. Zo heeft 12% van de thuiswerkers moeite om zich te concentreren, en geeft 8% dit als reden voor het verzuim. De werk-privé balans veranderde gemiddeld niet veel, maar dat geldt lang niet voor iedereen. Bij thuiswerkende ouders met kleine kinderen verslechterde de werk-privé balans, terwijl deze bij ouders die op locatie werken verbeterde. Positief is dat de sociale steun tijdens de coronacrisis erg goed bleef: 87% van de werknemers ervaart veel steun van de leidinggevende.

Technische toelichting

De cijfers in de factsheet zijn gebaseerd op de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2019 van TNO en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2019. De cijfers over kosten zijn gebaseerd op de NEA 2018. De NEA wordt uitgevoerd door TNO en CBS. De cijfers over werken tijdens corona komen uit het NEA-COVID-19 onderzoek van TNO. Voor meer informatie over de onderzoeken zie www.monitorarbeid.nl.

Laat je verder inspireren

20 resultaten, getoond 1 t/m 5

BASF en TNO werken samen aan Decision Support voor Safe and Sustainable by Design

Informatietype:
Insight
17 juli 2024
Als voorloper op het gebied van SSbD ontwikkelt BASF proactief en in nauwe samenwerking met TNO een uitgebreid Decision Support System (DSS).

Veilige en duurzame chemicaliën stimuleren zakelijke kansen en maatschappelijke transities

Informatietype:
Insight
5 juli 2024

4 oplossingsrichtingen om een krappe arbeidsmarkt tegen te gaan

Informatietype:
Insight
1 juli 2024

TNO’s ambitie voor 2030: Passend werk voor 80% van Nederland

Informatietype:
Insight
29 mei 2024

Brains4Work: serious game om uitval te voorkomen op het mbo

Informatietype:
Insight
26 april 2024