Verzuimkosten door werkstress lopen op tot 3,1 miljard

Thema:
Gezonde samenleving
16 november 2020

1,3 Miljoen Nederlandse werknemers hadden in 2019 burn-outklachten. De kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn opgelopen tot 3,1 miljard euro per jaar (2018). Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ die TNO vandaag, bij de start van de week van de werkstress, publiceert. De cijfers laten zien dat de week hard nodig is: werkstress is nog altijd een belangrijke reden voor verzuim en uitval, zeker ook tijdens de coronacrisis.

Download de factsheet 'Werkstress'

factsheet-werkstress-burn-out-verzuimkosten

Werkstress is een belangrijk arbeidsrisico. In 2019 gaf 46% van de werkgevers aan dat werkstress een belangrijk risico is in het bedrijf en 35% van de werknemers geeft aan dat werkdruk/werkstress als reden voor het verzuim. Werkgevers nemen de nodige maatregelen ter preventie. De meest getroffen maatregel is werknemers meer autonomie geven. 67% van de werkgevers geeft de werknemer meer autonomie om het werk zelf in te richten. Werknemers ervaren de genomen maatregelen nog niet altijd als genoeg, 44% vindt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.

figuur_persbericht2_tekengebied_1
Door werkgevers getroffen maatregelen tegen psychosociale arbeidsbelasting Bron: WEA 2019

Het aandeel mensen met klachten blijft dan ook onverminderd hoog. In 2019 gaf 17% van alle werknemers aan burn-outklachten te hebben (bekijk de regionale cijfers). Dat komt neer op 1,3 miljoen mensen, net zo veel als in 2018. De kosten van werkdruk en werkstress blijven ook hoog. In 2018 - het meest recente jaar waarover de kosten bekend zijn - liepen deze op tot 3,1 miljard euro. Dit komt vooral doordat mensen langer zijn gaan verzuimen met dergelijke klachten. De kosten per persoon stegen van 8.100 euro in 2017 naar 9.100 euro in 2018.

Impact corona op werkstress

De impact van de coronacrisis op het werk (pdf) is groot. Banen zijn verloren gegaan, veel werknemers werken structureel thuis en de grenzen tussen werk en privé vervagen. Toch blijkt dat medio juni, na de eerste golf, de burn-outklachten redelijk stabiel (pdf) blijven: 17% van de werknemers ervaart op dat moment burn-outklachten.

Werknemers in het onderwijs (22%), de ICT sector (21%) en de zorg (19%) het vaakst. Dat wil niet zeggen dat er geen aandachtspunten zijn. Zo heeft 12% van de thuiswerkers moeite om zich te concentreren, en geeft 8% dit als reden voor het verzuim. De werk-privé balans veranderde gemiddeld niet veel, maar dat geldt lang niet voor iedereen. Bij thuiswerkende ouders met kleine kinderen verslechterde de werk-privé balans, terwijl deze bij ouders die op locatie werken verbeterde. Positief is dat de sociale steun tijdens de coronacrisis erg goed bleef: 87% van de werknemers ervaart veel steun van de leidinggevende.

Technische toelichting

De cijfers in de factsheet zijn gebaseerd op de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2019 van TNO en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2019. De cijfers over kosten zijn gebaseerd op de NEA 2018. De NEA wordt uitgevoerd door TNO en CBS. De cijfers over werken tijdens corona komen uit het NEA-COVID-19 onderzoek van TNO. Voor meer informatie over de onderzoeken zie www.monitorarbeid.nl.

Laat je verder inspireren

52 resultaten, getoond 1 t/m 5

Onbenut arbeidspotentieel biedt kansen voor krappe arbeidsmarkt

Informatietype:
Nieuws
27 juni 2024
TNO en CBS presenteren op donderdag 27 juni 2024 de zevende editie van Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt (DNA VII). In deze publicatie wordt onderbenutting op de Nederlandse arbeidsmarkt in beeld gebracht.

TNO-aanpak voor ontwikkeling veilige en duurzame chemicaliën

Informatietype:
Nieuws
28 mei 2024

Flexbarometer: minder flexibele en meer vaste werknemers

Informatietype:
Nieuws
15 mei 2024

Vaakst arbeidsongeval met verzuim bij politie en brandweer

Informatietype:
Nieuws
14 mei 2024

Feit of fictie? Generatieverschillen in mentale gezondheid op het werk

Informatietype:
Nieuws
2 mei 2024