World Prematurity Day; de zwangerschappen van 35-jarigen die zelf te vroeg geboren zijn

Thema:
Gezonde samenleving
17 november 2020

1 op 10 baby's worden wereldwijd te vroeg geboren. Op 17 november wordt hier jaarlijks wereldwijd aandacht voor gevraagd tijdens World Prematurity Day. Sinds 1983 wordt er onderzoek gedaan naar alle 1.338 kinderen die in Nederland dat jaar te vroeg zijn geboren. De ontwikkeling en gezondheid van deze kinderen worden al 37 jaar gevolgd, zij vormen het zogenaamde POPS cohort.

Minder vroeggeboorte

prematurity-baby-couveuse
1 op 10 baby's worden wereldwijd te vroeg geboren.

Recent zijn de eerste onderzoeksresultaten over zwangerschappen van deze groep tot hun 35e verjaardag verschenen. Hieruit blijkt dat de deelnemers van het POPS cohort minder vaak kinderen hebben dan andere 35-jarigen in Nederland. Van de vrouwen in het cohort heeft bijvoorbeeld 56% meer dan 1 kind terwijl dit 74% is bij leeftijdsgenoten (voor mannen 40% in vergelijking met 56%). De vrouwen in het POPS cohort hebben vaker zwangerschapsproblemen, zoals zwangerschapshypertensie, tijdens hun eerste zwangerschap.

De eerste kinderen van de vrouwen in het POPS cohort zijn niet vaker te vroeg geboren, of worden niet vaker met een laag geboortegewicht geboren. Deze onderzoeksresultaten tonen aan dat het van belang is om de gezondheid, en met name de bloeddruk, van vrouwen die te vroeg of met een laag geboortegewicht geboren zijn goed te monitoren voor en tijdens hun eerste zwangerschap.

Eerder onderzoek

Het Nederlandse POPS cohort van alle kinderen die in 1983 zeer te vroeg (minder dan 32 weken zwangerschapsduur) of met een zeer laag geboortegewicht (onder 1500 gram) geboren zijn in Nederland, heeft over de jaren heen veel informatie opgeleverd over de korte en lange termijn gevolgen voor deze kinderen. Op 19-jarige leeftijd is dit cohort voor het laatst uitgebreid lichamelijk onderzocht en deze resultaten staan beschreven in het POPS-19 magazine.

Europese cohorten

Sinds een aantal jaren heeft het POPS cohort de krachten gebundeld met andere Europese cohorten binnen het EU-project RECAP-preterm. Deze samenwerking beoogt de wetenschappelijke kennis over, het zorgbeleid voor en uiteindelijk de gezondheid van kinderen en volwassenen die te vroeg of met een laag geboortegewicht geboren zijn te verbeteren. Het RECAP-preterm project wordt gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie.

Vroeggeboorte monitoring

TNO zal op 1 december een webinar organiseren over “Wireless Worryless - continuous preterm care monitoring”, een nieuwe publiek-private samenwerking om het monitoren van baby’s in de couveuse minder belastend en meer voorspellend te maken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met [email protected].