Hoe innovaties helpen bij het managen van grote groepen in coronatijd

Thema:
Gezonde samenleving
Veilige samenleving
9 december 2020

De maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan verplichten musea, theaters en andere instellingen tot aanpassingen om grotere groepen mensen op een veilige en verantwoorde manier samen te laten komen. De afgelopen maanden hebben de gemeente Amsterdam en TNO onderzocht hoe dat met slimme technologie en gedragswetenschappelijke inzichten zou kunnen.

In samenwerking met de Johan Cruijff ArenA, het Rijksmuseum en theater- en musical producent Stage Entertainment deed TNO onderzoek in proeftuinen in en rond evenementlocaties. De eerste resultaten zijn nu bekend. Deze bieden ervaringen en concrete oplossingen om (straks) een groeiend aantal bezoekers veilig én prettig naar musea, theaters en evenementen te laten gaan.

Veelbelovende resultaten

De vraag die bij het onderzoek in het Rijksmuseum centraal stond is hoe je een omgeving kan creëren waarin een museumbezoek voor alle doelgroepen veilig en verantwoord mogelijk is. Iedereen is anders en elke groep vertoont ander gedrag. Hoe kan men inspelen op deze verschillen en meer bezoekers toelaten? Met behulp van expertkennis en verschillende databronnen is een gedragsmodel van de museumbezoeker van het Rijksmuseum ontwikkeld. Dit model geeft inzicht in wat een bezoeker in het museum gaat doen en wat dit voor gevolgen heeft.

Hoe verloopt de instroom? Waar gaat een bezoeker allereerst naar toe? Welke route volgt hij? Wat voor knelpunten ontstaan er? Op basis hiervan kunnen diverse maatregelen worden gesimuleerd, zoals het openen van meer of minder in- en uitgangen, het aangeven van (alternatieve) looproutes of andere mogelijkheden voor de ticketverkoop. Het simulatiemodel is zo opgezet dat het model met behulp van data en inzichten van andere musea generiek toepasbaar is. Het model is, naast in musea, ook geschikt voor toepassing in theaters, bioscopen en ziekenhuizen.

innovaties_grote_groepen_mensen_managen_coronatijd-1200-x583
Foto: Gemeente Amsterdam

Veilig theater en stadion bezoek

De pilot in het Beatrix theater te Utrecht, onderdeel van Stage Entertainment, heeft verkend hoe een theaterbezoek veilig, leuk en economisch rendabel kan zijn. De beleving en het gedrag van bezoekers gedurende de zogenoemde “customer journey” van het theaterbezoek staat in dit onderzoek centraal.

Wat is het effect van corona-maatregelen op het gedrag van de bezoekers en hoe zorgt men ervoor dat zij een plezierige theaterbeleving houden? De studie heeft een palet aan maatregelen en bijbehorende gedragsinterventies opgeleverd, die nu verder kunnen worden getest. Binnen de pilots van Fieldlab Evenementen zal gebruik gemaakt worden van de inzichten die in deze pilot zijn opgedaan ten aanzien van gedrag en beleving.

In de Johan Cruyff Arena hebben TNO onderzoekers gekeken hoe automatische videoanalyse inzicht kan geven in locaties waar personen binnen 1,5m van elkaar komen. Daar waar bezoekers binnen die 1,5 meter komen is gekeken naar de tijdsduur dat mensen binnen 1,5 meter van elkaar zijn en uit hoeveel personen de groepen bestaan. In het bijzonder is gekeken naar de drukke fases van een voetbalwedstrijd (instroom, 1ste helft, rust, 2de helft, uitstroom).

Aangezien het wel of niet kunnen houden van 1,5 meter afstand een belangrijk onderdeel is bij de risicobeoordeling van (voetbal-)evenementen biedt deze technologie inzichten die gebruikt kunnen worden voor beleidsvorming voorafgaand aan, handhaving of bijsturing tijdens én evaluatie na een evenement.

Inzet in de rest van Nederland

De ervaringen en resultaten van de proeftuinen zijn inmiddels gedeeld met landelijke vertegenwoordigers van de betrokken sectoren, zodat de schaalbare oplossingen (op termijn) ook in andere delen van het land kunnen worden ingezet. Met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Fieldlab Evenementen kijken TNO, de gemeente Amsterdam en de proeftuinen naar vervolgstappen.