Duurzame brandstoffen voor de binnenvaart

Thema:
Duurzaam verkeer en vervoer
21 januari 2021

Onder druk van het klimaatakkoord, moet ook de Nederlandse binnenvaart verduurzamen. Een voor de hand liggende optie is een verplichting dat duurzame energiedragers, zoals biobrandstoffen, elektriciteit en waterstof een bepaald aandeel van het totaal energiegebruik gaan uitmaken. De Nederlandse overheid zet daar ook op in.

Duurzame brandstof

TNO en EICB hebben hier een rapport over geschreven in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat rapport is november 2020 gepubliceerd. In het rapport is geïnventariseerd wat de consequenties zijn van volledige deelname van de binnenvaart in de RED2, de Renewable Energy Directive 2 (RED2), een Europees instrument om het gebruik van duurzame brandstoffen in het transport zeker te stellen.

Onder duurzame brandstoffen vallen naast biobrandstoffen ook duurzaam geproduceerde elektriciteit en waterstof, en ook daarvan afgeleide E-fuels (of P2X). Nederland wil als uitwerking van RED2 vanaf 2022 ook een jaarverplichting instellen voor de binnenvaart en probeert in EU verband te bewerkstelligen dat die verplichting ook zal gelden voor de andere EU landen.

Impact assessment biobrandstoffen voor de binnenvaart

Technische risico’s biobrandstof-blends

In de studie wordt uitvoerig ingegaan op de technische risico’s, onder meer op basis van gesprekken met belangrijke motorleveranciers, brandstofleveranciers en scheepseigenaren, die ook wel zorgen uiten omtrent storingsrisico’s. In de binnenvaart is de laatste vijf jaar al ervaring opgebouwd met de toepassing van biobrandstof-blends. Motoren geleverd vanaf 2002 zijn vrijwel altijd geschikt voor B7 (7% FAME), dat wil zeggen een 7% bijmenging met FAME biobrandstof bij conventionele diesel.

duurzame-brandstoffen-binnenvaart

Aanvullend zal waarschijnlijk ook een ander type biobrandstof, namelijk HVO, bijgemengd worden. Oudere brandstoftanks en toevoersystemen kunnen problemen geven, met name bij gebruik van brandstof met FAME. Dat geldt soms ook als het schip nog niet eerder een biobrandstofblend gebruikt heeft. De problemen die kunnen optreden omvatten vooral verstopping van filters en lekkage van afdichtingen. Meestal kan dat door extra onderhoud verholpen worden.

De Directive RED2 biedt lidstaten veel vrijheid over de manier waarop de volumedoelstelling van duurzame brandstof gehaald wordt. Zo hoeft niet elke schip of elke categorie schepen een biobrandstof-blend te gebruiken. Als de totale doelstelling voor Nederland maar gehaald wordt. De inzet van duurzame elektriciteit of waterstof bij een deel van de schepen zal het benodigde aandeel biobrandstof voor de rest van de vloot doen verminderen. In het rapport zijn hiervoor twee scenario’s uitgewerkt.

Feasibility study for a zero emission, battery-electric powertrain for the Gouwenaar II

Laat je verder inspireren

32 resultaten, getoond 1 t/m 5

Emissiefactoren snelwegen en niet-snelwegen bij luchtkwaliteit en stikstofdepositie

Informatietype:
Nieuws
26 januari 2023

Met de nieuwe release van AERIUS-model in januari 2023, om stikstofdepositie te berekenen, stelt TNO het courante overzicht van de emissiefactoren beschikbaar.

5 mythes over de thuislevereconomie

Informatietype:
Insight
18 oktober 2022

Jaarlijks plaatst een Nederlander gemiddeld 40 bestellingen online. In de politiek en media wordt regelmatig negatief gesproken over de impact van de thuislevereconomie. De overlast en de gevolgen voor de verkeersveiligheid, het milieu en de middenstand zijn veelgehoorde argumenten. Maar klopt die beeldvorming wel, of liggen de feiten genuanceerder? TNO ging op zoek naar een breder perspectief en ontkracht vijf hardnekkige mythes over ons digitale bestelgedrag.

Waterstofverbrandingsmotor maakt zwaar materieel sneller CO2-neutraal

Informatietype:
Insight
12 oktober 2022

De transportsector moet met innovatieve oplossingen komen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. De waterstofverbrandingsmotor is een veelbelovende optie om op korte termijn de CO2-uitstoot van zwaar materieel drastisch te reduceren, en nog steeds te voldoen aan de eisen voor schadelijke emissies. Deze nieuwe, schone toepassing van vertrouwde technologie, blijkt ook voor de maritieme sector een interessant alternatief om de energietransitie te versnellen.

TNO’s zware waterstofverbrandingsmotor wint tweede prijs EARTO Innovation Awards

Informatietype:
Nieuws
12 oktober 2022

TNO heeft vandaag bij de 14e EARTO Innovation Awards de tweede prijs gewonnen in de categorie ‘Impact Expected’ voor een innovatieve waterstofverbrandingsmotor voor de scheepvaart. De innovatie houdt in dat bestaande zware (diesel)motoren in vrachtschepen worden omgebouwd tot een schone waterstofverbrandingsmotor. De impact: bijna 100% CO₂-reductie met korte implementatietijden en tegen beperkte kosten! Dankzij ons retrofitconcept kunnen bestaande motoren worden uitgerust met de technologie, waardoor er direct effect is en er niet hoeft te worden gewacht totdat de bestaande motoren uit gebruik worden genomen. De prijs werd uitgereikt tijdens een speciale ceremonie in Brussel, in aanwezigheid van uiteenlopende betrokkenen, waaronder politici.

TNO aan basis ’s werelds eerste full scale pilot end-to-end CO2 afvang aan boord

Informatietype:
Nieuws
5 oktober 2022

Het Global Centre for Maritime Decarbonisation (GCMD), het Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) en Stena Bulk zijn vandaag begonnen met de eerste fase van het tweejarig, driefasig project REMARCCABLE om CO2 aan boord van een Stena Bulk-medium range (MR) tanker af te vangen. Het is 's werelds eerste end-to-end pilot voor het afvangen van CO2 aan boord.