Duurzame brandstoffen voor de binnenvaart

Thema:
Duurzaam verkeer en vervoer
21 januari 2021

Onder druk van het klimaatakkoord, moet ook de Nederlandse binnenvaart verduurzamen. Een voor de hand liggende optie is een verplichting dat duurzame energiedragers, zoals biobrandstoffen, elektriciteit en waterstof een bepaald aandeel van het totaal energiegebruik gaan uitmaken. De Nederlandse overheid zet daar ook op in.

Duurzame brandstof

TNO en EICB hebben hier een rapport over geschreven in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat rapport is november 2020 gepubliceerd. In het rapport is geïnventariseerd wat de consequenties zijn van volledige deelname van de binnenvaart in de RED2, de Renewable Energy Directive 2 (RED2), een Europees instrument om het gebruik van duurzame brandstoffen in het transport zeker te stellen.

Onder duurzame brandstoffen vallen naast biobrandstoffen ook duurzaam geproduceerde elektriciteit en waterstof, en ook daarvan afgeleide E-fuels (of P2X). Nederland wil als uitwerking van RED2 vanaf 2022 ook een jaarverplichting instellen voor de binnenvaart en probeert in EU verband te bewerkstelligen dat die verplichting ook zal gelden voor de andere EU landen.

Impact assessment biobrandstoffen voor de binnenvaart

Technische risico’s biobrandstof-blends

In de studie wordt uitvoerig ingegaan op de technische risico’s, onder meer op basis van gesprekken met belangrijke motorleveranciers, brandstofleveranciers en scheepseigenaren, die ook wel zorgen uiten omtrent storingsrisico’s. In de binnenvaart is de laatste vijf jaar al ervaring opgebouwd met de toepassing van biobrandstof-blends. Motoren geleverd vanaf 2002 zijn vrijwel altijd geschikt voor B7 (7% FAME), dat wil zeggen een 7% bijmenging met FAME biobrandstof bij conventionele diesel.

duurzame-brandstoffen-binnenvaart

Aanvullend zal waarschijnlijk ook een ander type biobrandstof, namelijk HVO, bijgemengd worden. Oudere brandstoftanks en toevoersystemen kunnen problemen geven, met name bij gebruik van brandstof met FAME. Dat geldt soms ook als het schip nog niet eerder een biobrandstofblend gebruikt heeft. De problemen die kunnen optreden omvatten vooral verstopping van filters en lekkage van afdichtingen. Meestal kan dat door extra onderhoud verholpen worden.

De Directive RED2 biedt lidstaten veel vrijheid over de manier waarop de volumedoelstelling van duurzame brandstof gehaald wordt. Zo hoeft niet elke schip of elke categorie schepen een biobrandstof-blend te gebruiken. Als de totale doelstelling voor Nederland maar gehaald wordt. De inzet van duurzame elektriciteit of waterstof bij een deel van de schepen zal het benodigde aandeel biobrandstof voor de rest van de vloot doen verminderen. In het rapport zijn hiervoor twee scenario’s uitgewerkt.

Feasibility study for a zero emission, battery-electric powertrain for the Gouwenaar II

Laat je verder inspireren

12 resultaten, getoond 6 t/m 10

Duurzame en veilige stedelijke mobiliteit

Informatietype:
Artikel
18 mei 2022
We ontwikkelen en onderzoeken slimme innovatieve maatregelen en integrale oplossingen voor de domeinen mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid.

De transitie naar een duurzame scheepvaart

Informatietype:
Artikel

Monitoring werkelijke uitstoot

Informatietype:
Artikel

Innovaties voor duurzame logistiek

Informatietype:
Artikel

De transitie naar CO2-neutrale mobiliteit in 2050

Informatietype:
Artikel